Novinky

Milí Ružinovčania

Milí Ružinovčania

Rubrika: Spravodajstvo
tento príhovor píšem len niekoľko hodín pred prvým z a s a d n u t í m nového zastupiteľstva. Pred štyrmi rokmi som si netrúfal odhadnúť ako to spolu s poslancami zvládneme, ale dnes už viem, že základom je schopnosť spolupracovať. A práve naša vzájomná spolupráca pre mňa bola a vždy bude najdôležitejšia. To od nás ľudia očakávajú. Schopnosť hľadať riešenia a slušne navzájom komunikovať. Rád by som sa poďakoval aj primátorovi Matúšovi Vallovi a županovi Jurajovi Drobovi - veľmi si vážim, že ste vždy boli Ružinovu aj mne korektnými partnermi a som rád, že budeme mať možnosť spolupracovať aj naďalej. Spolupráca a férovosť neznamenajú, že pre každý problém budeme prichádzať s rovnakým riešením. Znamená, že budeme počúvať jeden druhého. Že sa budeme rozhodovať podľa argumentov a nie „za“ niekoho, alebo „proti“ niekomu. Záleží na nás všetkých, ako bude vyzerať Ružinov a to nehovorím len o opravených chodníkoch a detských ihriskách. Komunálna politika je omnoho náročnejšia ako tá veľká. Riešime totiž to, čo trápi našich susedov – ľudí, ktorých denno-denne stretávame. Je ťažké pripomínať si, že výtlk na mojej ulici je menší ako ten o niekoľko kilometrov ďalej. Je ťažké nežiadať, aby sa požiadavky mojich susedov neriešili skôr ako iné. Je ťažké, ak sa na vás sypú výčitky na sociálnych sieťach a vy viete, že sa musíte rozhodovať podľa závažnosti problému, hoci sa tým rozhodne každému nezavďačíte. Čakajú nás ťažké roky. Energetická kríza a dopad rôznych balíčkov výrazne zatrasú rozpočtami všetkých samospráv. Takéto náročné obdobie zvládne len silná koalícia 25 poslancov, ktorým záleží na tom, aby sa tu Ružinovčanom žilo stále lepšie. A verím, že takých 25 poslancov v tomto zastupiteľstve máme. Váš starosta  
Dotácia od samosprávneho kraja: Pomoc pre bicyklistov

Dotácia od samosprávneho kraja: Pomoc pre bicyklistov

Rubrika: Reportáže
Máte doma elektrobicykel a neviete, kde by ste mu mohli dobiť baterky? Urobiť tak môžete aj na dvoch miestach v našej mestskej časti. Väčšinu nákladov pokryli financie z dotácie Bratislavského samosprávneho kraja.  Elektrobicykle sú nielen módny trend, ale aj rýchly spôsob dopravy po meste. Čo však urobiť vtedy, keď modernému a smart pomocníkovi dôjde „palivo“? Riešenie nájdete aj v Ružinove. Na trhoviskách Miletičova a Herlianska sú inštalované nabíjacie stanice pre elektrobicykle. Väčšinu financií, 75% nákladov vo výške vyše 5-tisíc eur, naša mestská časť získala z dotácie Bratislavského samosprávneho kraja na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka. Zvyšná suma išla z rozpočtu mestskej časti. Nabíjacie stanice sú univerzálne pre viaceré typy elektrobicyklov, súčasne sa môžu nabíjať štyri prostriedky a priemerná doba nabíjania z 10 na 80% kapacity batérie sú dve hodiny. K výbave stanice patria aj dva stojany na bicykle. Popri budovaní cyklotrás je doplnková cyklistická infraštruktúra spôsobom, ako si čoraz viac obyvateľov môže nájsť cestu k alternatívnym druhom dopravy.   
Servis: Ružinov pre Ružinovčanov

Servis: Ružinov pre Ružinovčanov

Rubrika: Reportáže
Akcie pre rodiny s deťmi alebo seniorov. Pomoc pre Ružinovčanov, ktorí sa ocitnú v hmotnej núdzi. Príspevok na dopravu pre ZŤP. Čo všetko pre vás môže urobiť mestská časť? Kedy môžete o tieto príspevky požiadať? A na koho sa treba v týchto situáciách obrátiť?    RODINY S DEŤMI Príspevok pri narodení dieťaťa 110 eur Dokedy oň môžete požiadať? - do šiestich mesiacov veku dieťaťa. Potom nárok na tento príspevok zaniká. Čo navyše ponúkame? - miestny úrad pravidelne organizuje uvítanie do života. Príspevok pre prváčikov 40 eur Dokedy oň môžete požiadať? - do konca mája školského roka, v ktorom dieťa nastúpilo na základnú školu.   SENIORI Výlety organizované mestskou časťou Kto sa ich môže zúčastniť? - nepracujúci starobný dôchodca s trvalým pobytom v Ružinove, ktorý nie je klientom niektorého zariadenia sociálnych služieb. Akou sumou dôchodca prispieva? - suma, ktorou seniori prispievajú na výlety, závisí od výšky ich dôchodkov. Tí, ktorých starobný dôchodok je do 356 eur, prispievajú vo výške 1 euro, do 565 eur prispievajú 5 eur a nad 565 eur je to 10 eur. Príspevok na stravovanie Kto oň môže požiadať? - nepracujúci dôchodca s trvalým pobytom v Ružinove s dôchodkom do 600 eur. V akej výške sa vypláca? - príspevok sa vypláca podľa výšky dôchodku od 0,30 až do 1,70 eur za obed. Vianočná večera pre osamelých seniorov Kto si o ňu môže požiadať? - osamelí bezdetní dôchodcovia s trvalým pobytom v Ružinove. Kedy sa treba registrovať? - zvyčajne počas novembra, presné termíny bývajú najneskôr v novembri zverejnené aj v Ružinovskom echu. Opatrovateľská službaKto oň môže požiadať? - seniori so stupňom odkázanosti minimálne II. Čo ponúka? - pomoc v domácnosti, nákupy, dohľad, doprovod k lekárovi, dovoz obeda, pomoc pri osobnej hygiene a pri stravovaní, resp. klienti môžu požiadať len o dovoz obedov.   RUŽINOVČANIA V NÚDZI Príspevok na letný tábor pre deti v hmotnej núdzi Kedy oň môžete požiadať? - zvyčajne od polovice mája do polovice júna Príspevok v náhlej alebo hmotnej núdzi Obyvateľ s trvalým pobytom aspoň tri roky v Ružinove môže požiadať (za presne špecifikovaných podmienok) o poskytnutie jednorazového príspevku vo výške 200 eur, resp. 300 eur v prípade, že ide o rodinu.   RUŽINOVČANIA S POSTIHNUTÍM Integračný pobyt pre ZŤP deti so sprievodcom 350 eur Kedy oň môžete požiadať? - zvyčajne od polovice mája do polovice júna. Príspevok na dopravu V akej výške sa vypláca? - 2-3 eurá/ jazda (špeciálny taxík pre ŤZP občanov, ktorí sú trvale odkázaní na prepravu a poberajú príspevok z ÚPSVaR a príspevok pre tých Ružinovčanov, ktorí ho potrebujú na presun do zdravotného zariadenia alebo do denného stacionára (po splnení podmienok definovaných vo VZN). Viac informácií o službách, ktoré poskytuje miestny úrad, získate osobne alebo telefonicky v kancelárii prvého kontaktu, alebo na webe www.ruzinov.sk.    AKCIE PRE RUŽINOVČANOV ■ koncerty pre seniorov ■ workshopy a prednášky pre seniorov ■ cvičenie pre seniorov ■ detské a seniorské predstavenia ■ tvorivé dielne pre deti ■ karnevaly a čitárničky pre deti a.i.   SLUŽBY ■ zariadenia pre seniorov ■ denné centrá (Kaštieľska 30, Páričkova, Zimná 1, Ružinovská 38, Na úvrati 52) ■ právna a mediačná poradňa (pozri s. 14)    02/ 48 284 451 KANCELÁRIA PRVÉHO KONTAKTU LINKA SOCIÁLNEJ POMOCI (Prosíme o trpezlivosť pre prípad, že kolegovia nebudú môcť okamžite reagovať na váš telefonát. V čase úradných hodín zároveň vybavujú aj stránky. Budeme radi, ak zavoláte znova.)  
Servis pre občanov: Dôležité termíny pre rok 2023

Servis pre občanov: Dôležité termíny pre rok 2023

Rubrika: Reportáže
Dokedy treba požiadať o príspevok pri narodení dieťaťa? Za akých okolností môže senior získať príspevok na stravovanie alebo príspevok na dopravu? Dá sa získať príspevok na detský tábor? Kto má nárok na príspevok v náhlej núdzi? Kedy treba zaplatiť daň za psa, daň z nehnuteľnosti alebo poplatok za rezidentské parkovanie? Odpovede na všetky tieto otázky nájdete v našom článku. So začiatkom nového roka prichádzajú aj nové povinnosti. Okrem pravidelných mesačných poplatkov sú to aj také, ktoré majú ročný interval. S týmto obdobím však súvisia aj rôzne žiadosti. Stáva sa vám, že na ne zabudnete? Pripravili sme kalendár - prehľad dátumov - dokedy ich musíte uhradiť, prípadne aby ste nepremeškali zásadnú udalosť. JANUÁR Daň z nehnuteľnosti Ak ste sa počas roka 2022 stali majiteľmi nehnuteľnosti, do konca januára musíte podať daňové priznanie, spraviť to môžete v papierovej forme (písomne, prípade osobne na adrese Blagoevova 9 v Petržalke) alebo elektronicky. Pozor: túto daň nespravuje mestská časť, ale hlavné mesto. Podrobné informácie ako ho podať nájdete na www.bratislava. sk (mesto Bratislava – dane a poplatky – daň z nehnuteľnosti). Výzvu na platbu doručuje magistrát v priebehu mája-júna. Tip redakcie: Minulý rok magistrát testoval veľmi jednoduchú a prehľadnú aplikáciu na úhradu dane z nehnuteľnosti. Po zaregistrovaní majiteľ dostáva všetky informácie e-mailom a platbu môže uhradiť prostredníctvom internetbankingu, napríklad aj jednoducho nasnímaním QR kódu. Aplikáciu na základe vlastných skúseností odporúčame a čakáme na potvrdenie, že bude uvedená do "ostrej" prevádzky. APRÍL – MÁJ Prihlášky do MŠ a ZŠ Zápis do 1. ročníka základných škôl sa koná spravidla v druhý aprílový týždeň, konkrétny termín nájdete v dostatočnom predstihu na webe mestskej časti, informujú o ňom aj jednotlivé školy a podrobnosti zverejňujeme aj v Ružinovskom Echu. PRIEBEŽNE Daň za psa Každý pes musí byť prihlásený do evidencie v mieste, kde sa prevažne zdržiava. Po prihlásení dostane známku, ktorú kontroluje polícia. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť obci, kde je pes evidovaný. Majitelia psa musia tiež podať daňové priznanie a vyplnené tlačivo treba odovzdať na miestnom úrade (Mierová 21) na oddelení miestnych daní a podnikateľských činností. Samotnú daň treba zaplatiť na základe rozhodnutia, ktoré bude každému majiteľovi doručené. Rezidentské parkovanie Ružinovčania, ktorí vlastnia auto a majú trvalý pobyt v Starom Ružinove, na Nivách a v Ružovej doline, dostanú pred uplynutím ročnej lehoty e-mail na ďalšiu úhradu za parkovaciu kartu. Podrobnosti nájdete na webe www.paas.sk. Neznalosť neospravedlňuje Strážiť si termíny je mimoriadne dôležité. To, že ste o povinnosti nevedeli, vás neospravedlňuje. Preto si ani ich splnenenie nenechávajte na poslednú chvíľu. Často platí, že v termíne musia byť poplatky už aj uhradené.   
Sprievodca samosprávou: Čo robí mesto a čo mestská časť?

Sprievodca samosprávou: Čo robí mesto a čo mestská časť?

Rubrika: Spravodajstvo
Samosprávne inštitúcie sú už niekoľko desaťročí významnou súčasťou našej spoločnosti, ale ani napriek tomu ešte stále ich ľudia nemajú zažité. V Bratislave, ktorú tvoria mestské časti a okrem starostov máme aj primátora, je situácia ešte komplikovanejšia. Aký je vzťah medzi mestom a mestskými časťami? Aké sú právomoci obce? Aký je vzťah poslancov a mestského, prípadne miestneho úradu?  Mesto a mestská časť Napriek často zaužívanému názoru, hlavné mesto nie je nadriadeným orgánom voči mestským častiam, a teda primátor nie je šéfom starostov. Sú to rovnocenné subjekty, ktoré majú len inú pôsobnosť. Mestské časti riešia témy, ktoré sú občanom najbližšie, mesto také, ktoré presahujú jednotlivé mestské časti – najjednoduchšími príkladmi sú napríklad MHD, odvoz odpadu alebo verejné osvetlenie. Znamená to, že niektoré podnety z Ružinova (a od obyvateľov iných mestských častí) budú riešiť na magistráte. Ďalším príkladom sú cesty, chodníky, zeleň alebo detské ihriská. Zjednodušene – „veľké“ cesty, teda také, po ktorých jazdí MHD, sú v správe hlavného mesta, tie „menšie“ v správe mestskej časti. Výnimkou sú komunikácie v súkromnom vlastníctve, tie nemôže opravovať ani magistrát, ani mestská časť. Takéto využívanie verejných zdrojov by bolo totiž protizákonné. Jedinou výnimkou sú prípady, kedy obec dostane cesty a chodníky do správy (ako napríklad naposledy vo Vlčom hrdle). Deľba moci Klasické rozdelenie moci na zákonodarnú (parlament), výkonnú (vláda) a súdnu môžeme použiť aj na úrovni samosprávy. V tomto prípade primátor, resp. starosta, reprezentujú výkonnú moc a poslanci zákonodarnú a žiadna zo zložiek nie je tej druhej nadriadená. V praxi to znamená, že primátor/ starosta nemajú právo dávať poslancom úlohy a poslanci nemajú právo zasahovať do zodpovedností starostu, chodu mestského, resp. miestneho úradu a dávať úlohy jeho zamestnancom. Zodpovednosť Kľúčový rozdiel medzi primátorom/ starostom a poslancami zastupiteľstva je v miere zodpovednosti. Primátor/ starosta ako štatutári obce nesú za svoje rozhodnutia priamu zodpovednosť. Znamená to, že v prípade porušenia zákona nesú právnu zodpovednosť (napr. v podobe zodpovednosti za škodu). Naproti tomu sú poslanci súčasťou zastupiteľstva, teda kolektívneho orgánu a ich zodpovednosť je skôr politická. Ako príklad môžeme použiť situáciu, keď zastupiteľstvo odsúhlasí všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktoré je v rozpore so zákonom. V takomto prípade koná prokurátor a na základe jeho protestu musí obec uviesť VZN do súladu so zákonom. Poslanci, ktorí hlasovali za takýto zákon, nijako sankcionovaní nie sú. Právomoci Vyjadrenia typu „je to v Ružinove/ v Bratislave, tak im to prikážte/ zakážte“, alebo „keď sa chce, všetko sa dá“ v prípade štátnych a verejných inštitúcií neplatia. Na rozdiel od súkromnej sféry, kde môže človek robiť všetko, čo mu zákon nezakazuje, inštitúcie môžu robiť len to, čo im zákon dovoľuje. Mestská časť tak napríklad nemôže vybudovať zastávku vlaku na konci Ružinova, aby ľudia z okolitých obci neprichádzali do mesta vlakom, ale musia to urobiť železnice a ministerstvo dopravy. Zamestnanci úradu nemôžu prísť a riešiť rušenie nočného kľudu, to je v kompetencii mestskej polície, resp. RÚVZ. A starosta nemôže ani len tak odvolať riaditeľa školy. Práve tento princíp však zabezpečuje, že sa v rukách jednotlivých inštitúcií nebude koncentrovať neprimerane veľa moci a bude zaistená ich rovnováha.   V ČOM SA ODLIŠUJÚ? MESTO (vrátane prenesenej štátnej správy) ■ mestská hromadná doprava ■ verejné osvetlenie ■ odvoz odpadu ■ vodovody a kanalizácie (okrem tých, ktoré patria k nehnuteľnostiam) ■ ZUŠ a centrá voľného času ■ výber dane z nehnuteľnosti ■ vydáva záväzné stanoviská (čo je podmienka pre akúkoľvek výstavbu) ■ koordinácia celomestskej parkovacej politiky ■ pomoc ľuďom v núdzi (nocľahárne a útulky) ■ zariadenia pre seniorov MESTSKÁ ČASŤ (vrátane prenesenej štátnej správy) ■ jasle ■ materské školy ■ základné školy ■ zariadenia pre seniorov ■ matrika (rodná, sobášna, úmrtná) ■ evidencia pobytov (trvalý, prechodný) ■ stavebný úrad ■ zariadenia pre seniorov ■ daň za psa  
Následky energetickej krízy: Úrad bude až do 30. Apríla v piatky zatvorený

Následky energetickej krízy: Úrad bude až do 30. Apríla v piatky zatvorený

Rubrika: Oznamy
Určite každý z nás pozná aspoň jedno príslovie o tom, aké je potrebné sporiť si na horšie časy, či pritiahnuť si opasok, keď je zlá situácia. V čase energetickej sa to týka nielen domácností, ale aj štátnej a verejnej správy. Ako sa to dotkne našej mestskej časti?  Na stole je dokument vlády, ktorý aj našej mestskej časti dal jasnú úlohu. V administratívnych budovách máme od októbra 2022 do konca apríla 2023, tak ako na celom Slovensku, dosiahnuť úsporu energie minimálne 15 % oproti obdobiu z prelomu rokov 2019 – 2020. Verejná správa pritom dlhodobo platí za energie (elektrina a teplo) asi pol miliardy eur ročne, čo sú skutočne obrovské čísla. Telefonicky a e-mailom Vo verejnej správe je vyše 2500 administratívnych budov, ktoré majú potenciál na výraznú úsporu energií. A ako sa píše vo vládnom dokumente, mnohé boli postavené v rokoch 1951 až 1983, kedy boli nízke požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií, čo má otvárať ešte väčšie možnosti šetriť. Ceny elektriny a plynu sú totiž niekoľkonásobne vyššie ako pred rokom. A tak v šetrení má ísť štát príkladom. Opatrenie sa preto týka aj Miestneho úradu Bratislava – Ružinov. Budova na Mierovej 21 bude preto každý piatok až do konca apríla zatvorená. Ak teda plánujete ,či potrebujete navštíviť úrad a svoj problém neviete vyriešiť telefonicky, naplánujte si to na iný deň v týždni. Zamestnanci úradu však nemajú dovolenku. Ak je to potrebné, kontaktovať ich môžete telefonicky, alebo emailom. Všetky kontakty sú zverejnené na webovej stránke mestskej časti www.ruzinov.sk, kde sú tiež zverejnené stránkové hodiny. Radi by sme vás upozornili, že aj v tých sme museli urobiť malé úpravy. Sobáše sa budú riadiť osobitným predpisom po dohode s vedúcou matričného úradu. Neplytváme, šetríme Viaceré opatrenia na úsporu energií sme na úrade zaviedli do praxe už dávnejšie. Okrem iného sme obmedzili využívanie viacerých elektrických spotrebičov, dôsledne dodržiavame útlmový režim vykurovania, využívame informačnú kampaň a teraz pristupujeme aj k povinnej práci z domu v určitom období.