Novinky

Milí Ružinovčania,

Milí Ružinovčania,

Rubrika: Spravodajstvo
v prvom rade mi dovoľte zaželať vám všetko najlepšie v novom roku 2022. Najmä pevné zdravie, veľa osobného šťastia a dobré vzťahy. Pevne dúfam, že tento nový rok bude aj koncom pandémie a koncom rozdeľovania a odcudzovania sa celej spoločnosti, ktoré sa stalo príznačným pre posledné roky. Naozaj mám pocit, že si znovu potrebujeme nájsť cestu jeden k druhému, posilňovať komunity, a vedieť spolu aj nesúhlasiť, ale civilizovane a kultúrne. Na našom úrade bude tento rok v znamení prípravy veľkých projektov, o ktorých financovanie sa budeme uchádzať z fondov Európskej únie. Takzvané nové programové obdobie, v rámci ktorého Slovensko získa miliardy eur z európskeho rozpočtu, je aj pre nás šancou konečne získať zdroje na veľké investície, aké už roky potrebujeme. Posledné roky sme sa maximálne snažili pomáhať nášmu županovi Jurajovi Drobovi, ktorý v Bruseli loboval aj za Bratislavský región. Sám som s ním do centra európskej administratívy cestoval, aby som pomohol presviedčať, že bratislavský región je síce na papieri bohatý, ale verejné investície u nás - do škôl, ciest, nemocníc - sú často v horšom stave, než v iných krajoch, ktoré v minulosti eurofondy čerpať mohli. Zdá sa, že dosiahneme úspech a aj náš kraj konečne nebude od macochy. Prvou lastovičkou je zmluva na takmer tri milióny eur, ktoré sme získali na výstavbu rozšírenia základnej školy na Medzilaboreckej. Na miestnom úrade sme pripravili zásobník projektov za takmer 90 miliónov - na parky, nové školy, plaváreň, obnovu detských ihrísk či domovov seniorov a na ďalšie investície. Držte nám palce - čím viac peňazí vybojujeme z fondov EÚ, tým viac ušetríme aj vaše dane. Váš starosta  
Seriál: Regulované parkovanie v Ružinove. Čo znamenajú značky?

Seriál: Regulované parkovanie v Ružinove. Čo znamenajú značky?

Rubrika: Spravodajstvo
V priebehu tohto roka budú postupne pribúdať zóny regulovaného parkovania nielen v Ružinove, v oblasti Nív, ale aj v iných častiach Bratislavy. Prečo vlastne vznikajú? Čo má priniesť regulované parkovanie? Budem môcť ako rezident jednoduchšie zaparkovať? Ako to bude vo vnútroblokoch? Pripravili sme odpovede nielen na tieto otázky, ale zároveň vám prinášame aj prehľad dopravného značenia, s ktorým sa budete v zónach regulovaného parkovania stretávať.  Zóny regulovaného parkovania vznikajú najmä kvôli zlepšeniu možností parkovania pre rezidentov a mali by priniesť aj celkové zníženie množstva áut, ktoré parkujú v danej lokalite. V prípade, že v danej lokalite nemáte trvalý pobyt, nebudete si tam môcť svoje auto odparkovať tak ako doposiaľ. V zóne regulovaného parkovania budú preferovaní rezidenti. Tí budú mať oprávnenie na parkovanie na základe povolenia, ktoré bude vydávať mestská časť Bratislava - Ružinov. Koniec divokého parkovania Regulácia má aj ďalší význam. Má zabrániť porušovaniu pravidiel cestnej premávky. Ako? Definitívne sa nebude dať parkovať na miestach, kde to zákon neumožňuje, teda napr. v križovatkách, kde vozidlá bránia výhľadu a ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky, na chodníkoch a pod. Zóny regulovaného parkovania budú vyznačené príslušným dopravným značením podľa aktuálne platnej vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení. Pri vjazde do zóny bude umiestnená dopravná značka označujúca začiatok zóny s regulovaným parkovaním, v ktorej státie vozidiel bude dovolené len na vyznačených miestach (ZÓNA „P“). Spolu s touto tzv. parkovacou zónou bude vyznačený aj začiatok zóny, v ktorej bude zakázané jazdiť vyššou rýchlosťou ako 30 km/h (ZÓNA 30), čo prispeje k bezpečnosti najmä chodcov a cyklistov (obr. 1). Pri výjazde zo zóny bude umiestnená príslušná dopravná značka, ktorá bude označovať koniec parkovacej zóny a koniec zóny s najvyššou dovolenou rýchlosťou 30 km/h. Špecifické vnútrobloky Takmer v každej zóne Ružinova sa nachádzajú vnútrobloky, ktoré svojim charakterom umožňujú vjazd vozidiel a ich zastavenie a státie. V rámci novej parkovacej zóny bude vjazd do vnútroblokov obmedzený len na dopravnú obsluhu (vrátane rezidentov), pričom samotné státie vo vnútrobloku bude povolené len vozidlám rezidentov. Pri každom vjazde do vnútrobloku budú pre tento účel osadené dopravné značky (obr. 2). Dopravné prieskumy Mestská časť Bratislava - Ružinov pokračuje v tomto roku v príprave projektov organizácie dopravy pre regulované parkovanie aj v ostatných lokalitách. V novembri 2021 prebehla v lokalitách Trnávka, Prievoz a Slovnaft prvá etapa dopravných prieskumov. Pasportizáciou sa zisťuje celková parkovacia kapacita hodnoteného územia. Celoplošné sčítanie motorových vozidiel je spojené aj so záznamom evidenčných čísiel vozidiel. Popis charakteru územia poskytuje informáciu pre účely komplexného posúdenia jeho aktuálnych a budúcich potrieb z hľadiska dopravy. Na základe prevedenej pasportizácie parkovacích kapacít a charakteristiky územia bude spracovaná analýza dopravy v pokoji.  
Novela zákona: Parkovanie na chodníkoch. Čaká nás zmena?

Novela zákona: Parkovanie na chodníkoch. Čaká nás zmena?

Rubrika: Spravodajstvo
Chodci vs. majitelia áut – komu patria chodníky? Novela zákona o cestnej premávke, ktorú parlament schválil koncom uplynulého roka, určil pravidlá jasne. Od 1. marca sa už na chodníkoch nebude môcť parkovať. V čase uzávierky tohto čísla Ružinovského Echa sa však niektorí poslanci pre médiá vyjadrili, že túto zmenu schválili omylom v pozmeňovacom návrhu predloženom na poslednú chvíľu, a tak je možné, že táto téma ešte nie je definitívne uzatvorená. Dovtedy však zákaz bude platiť. Doteraz mohli vodiči aut na chodníku zaparkovať prakticky kedykoľvek, len museli stáť na jeho okraji pri vozovke a chodcom museli ponechať minimálne 1,5 metra. Od 1. marca to tak už nebude, možnosť parkovať na chodníku poslanci zrušili. Ten bude patriť len chodcom a cyklistom za určitých podmienok. Výnimkou budú iba miesta, kde to vyslovene povolí dopravné značenie. Dramatický nárast áut Divoké parkovanie na každom voľnom kúsku je pre väčšie mestá ako Bratislava typické. Súvisí to s obrovským nárastom počtu áut, ktorému sa obce nemajú ako prispôsobiť. Množstvo osobných áut v hlavnom meste za polstoročie narástlo tridsaťnásobne a po tunajších cestách dnes jazdí vyše 400-tisíc áut. Kým v roku 1965 malo auto len asi desaťtisíc Bratislavčanov, v roku 2008 ich bolo 200-tisíc a o ďalších dvanásť rokov ich bolo viac ako 325-tisíc. K tomu však treba pripočítať mimobratislavské autá, ktorých majitelia tu žijú v prenajatých bytoch, ľudí, ktorí za prácou denne dochádzajú, turistov a tranzit. Čo chcú samosprávy? Princíp, ktorý chce presadiť nový zákon, práve preto neodmietajú ani samosprávy. Určenie vhodných miest na parkovanie je aj jedným zo základných prvkov pripravovanej parkovacej politiky v Bratislave. Nie je však možné zrealizovať ho za štyri mesiace od schválenia v parlamente do dňa účinnosti. Parkovacie miesta sa totiž neurčujú len jednoduchým nakreslením čiar a osadením značky. Potrebný je prieskum a následne sa vyžaduje spracovanie dopravného projektu a jeho schválenie dopravným inšpektorátom, čo pri obrovskom množstve dopravných projektov rôzneho typu, aké sa v hlavnom meste riešia, trvá istý čas. Nezanedbateľným faktorom je aj to, že počas zimy sa kvôli poveternostným podmienkam čiary nevyznačujú. Viacerí starostovia a primátori preto žiadajú odloženie účinnosti zákona. Bicykle a motorky Aj keď o tom, či bude termín 1. marca pre parkovanie na chodníku konečný alebo nie, sa ešte bude diskutovať, ďalších zmien v zákone sa to netýka. Tie platia. Predkladatelia umožnili jazdiť na chodníku aj cyklistom, ktorí sprevádzajú alebo vezú na bicykli dieťa do 10 rokov. Bicykle, motorky, prípadne kolobežky môžu na chodníkoch parkovať aj naďalej, avšak ako doteraz musia nechať pre chodcov 1,5 metra.   
Grant na výstavbu: Milióny pre školu na Medzilaboreckej

Grant na výstavbu: Milióny pre školu na Medzilaboreckej

Rubrika: Spravodajstvo
Koncom roka získali Ružinovčania predčasný vianočný darček – grant viac než 2,7 milióna eur na výstavbu novej školy s telocvičňou v areáli školy na Medzilaboreckej. Mestská časť tak nebude musieť stavbu financovať z vlastných zdrojov.  Poslednú základnú školu v Ružinove postavili v čase, keď do prvého ročníka nastupovali deti, ktoré sa narodili v čase, keď sa začínal stavať Berlínsky múr. Len za posledné polstoročie však u nás pribudlo viac ako 30-tisíc obyvateľov a nová masívna výstavba vo viacerých lokalitách Ružinova ich len v najbližších rokoch prinesie ďalšie tisíce. Výstavba novej školy na Medzilaboreckej je druhý zo štyroch projektov rozširovania kapacít škôl v Ružinove. Prvým bolo získanie budovy niekdajšej modelovej školy ministerstva školstva pre ZŠ Borodáčova (v areáli gymnázia Tomášikova), ktorá funguje od začiatku tohto školského roka. Druhým je spomínané rozšírenie ZŠ Medzilaborecká o nový pavilón a telocvičňu, kde už prebiehajú stavebné práce a noví žiaci by mohli zasadnúť do jej lavíc v budúcom školskom roku. Tretím bude rozšírenie ZŠ Ostredková o celý nový pavilón vrátane telocvične a štvrtým bude prístavba nového pavilónu k ZŠ Vrútocká, ktorá by sa mohla stavať už v roku 2023.  
Nový stavebný zákon: Súboj obcí s developermi ide do finále

Nový stavebný zákon: Súboj obcí s developermi ide do finále

Rubrika: Spravodajstvo
V polovici januára vláda prekvapivo schválila znenie novej stavebnej legislatívy, ktorá teraz smeruje na rokovanie parlamentu. Viaceré organizácie upozorňujú, že ak by Národná rada na jar nový zákon o výstavbe a nový zákon o územnom plánovaní schválila v súčasnom znení, zo Slovenska by sa stal raj pre developerov a stavebníkov a ľudia, mestá a obce by stratili veľkú časť svojich práv. Úplne najhoršie by na tom pritom boli práve mestské časti Bratislavy – Ružinov, Petržalka, Staré Mesto a ďalšie podľa pripravovaného zákona nemajú mať vplyv na výstavbu na ich území. Proti návrhu novej stavebnej legislatívy preto intenzívne protestujú Združenie miest a obcí Slovenska, rovnako ako aj Únia miest Slovenska. Na problémy návrhu intenzívne upozorňuje aj nezávislá organizácia Via Iuris. Novinky v zákone Čo sa mení v návrhu novej stavebnej legislatívy oproti súčasnému stavebnému zákonu? Úplne všetko, aj veci, ktoré doteraz fungovali. Podľa jeho autora, podpredsedu vlády Štefana Holého, je cieľom zrýchliť stavebné konanie a odbyrokratizovať ho. „To je určite vznešený cieľ, no rýchlosť konania nie je všetko. Celý nový stavebný zákon je len o tom, aby sa dalo stavať hocičo a hocikde, čo najrýchlejšie. Úplne v ňom chýba ochrana verejného záujmu či ochrana kvality prostredia pre život. Práva susedov, všetkých Ružinovčanov, sú silno ohrozené. Ak tento zákon prejde, v Ružinove môže vznikať obrovské množstvo zahusťovačiek na sídliskách, kde by sme to my nikdy nedovolili. Ak by si tento zákon napísali samotní developeri, nevyzeral by inak,“ upozorňuje starosta Ružinova Martin Chren, ktorý zároveň vedie expertnú skupinu ZMOS k stavebnej legislatíve. Výstavba na Duláku? Podľa návrhu novej stavebnej legislatívy už všetky konania budú prebiehať len elektronicky. Je to síce moderné, no zároveň sa mnohí ľudia už ani nemusia dozvedieť, že sa v ich susedstve chystá nejaká stavba – stačí, že nebudú sledovať web nového štátneho úradu. Developeri ako majitelia pozemkov si sami budú môcť navrhovať zmeny územného plánu vo svoj prospech. Napríklad Dulovo námestie v Ružinove je súkromný pozemok – a podľa nového zákona si jeho majiteľ teoreticky môže na ňom navrhnúť výstavbu domu – a poslanci budú povinní o takomto návrhu rokovať. Navyše, ak aj obec odmietne nejakú výstavbu kvôli jej nesúladu s územným plánom, štátny úrad si môže jej územný plán vyložiť po svojom a napriek nesúhlasu mesta stavbu schváliť. Developeri tak budú môcť získať stavebné povolenie aj napriek tomu, že ho primátor či starosta odmietne. Bez šance na odvolanie Ak sa vo vašom okolí chystala výstavba, doteraz ste ju mohli pripomienkovať a namietať na stavebnom úrade. Mnohí Ružinovčania vedia, aké ťažké je bojovať s developermi. ZMOS však upozorňuje, že po novom už má pripomienky a námietky verejnosti a susedov vyhodnocovať priamo developerom platený projektant a ten nebude strážiť záujmy verejnosti, ale toho, kto mu platí – čiže developera. Navyše, projektant nie je orgánom štátu, a preto sa proti jeho postupu už nebude dať odvolať, ani ho nechať preskúmať prokurátorom. Rozhodne parlament Šancou ako tento proces zvrátiť je v tejto chvíli len hlasovanie poslancov parlamentu. „Tento zákon pokladám za chaotický nedorobok, ktorý si presadili oligarchovia, ktorí sú za veľkými developerskými projektmi. Ani po určitých úpravách, na ktoré sme spolu s kolegami poslancami za OĽANO už vyše roka tlačili, by nebol pomocou, ale zabijakom občianskej výstavby na Slovensku. Pomohol by len veľkým investorom, aj to zrejme len niektorým,“ povedal napríklad predseda hospodárskeho výboru parlamentu a poslanec OĽaNO Peter Kremský. Stotožňuje sa s ním aj ružinovská poslankyňa parlamentu Monika Kozelová, ktorá rovnako tento „prodeveloperský“ návrh zákona odmieta.  
Anketa: Navrhnite názov námestia

Anketa: Navrhnite názov námestia

Rubrika: Oznamy
Novovzniknutý priestor v lokalite Nivy – pred Pradiarňou má byť príjemným pobytovým priestorom. Aký názov dostane, však ešte nie je známe. Do rozhodovania sa však môžete zapojiť aj vy. Ako na to?  Národná kultúrna pamiatka Pradiareň 1900 a jej okolie sa mení na dominantu budúcej štvrte Zwirn. Námestie pred historickou budovou pradiarne a bývalej silocentrály sa má stať príjemným pobytovým priestorom, pričom nielen moderným vzhľadom, ale zároveň aj pokojnou atmosférou má nadviazať na blízke Dulovo námestie. Platany aj sochárske dielo Nové srdce Nív už skrášľuje aj 33 platanov, umelecké duše zase iste poteší plánované sochárske dielo. Nezodpovedaná však zostáva zásadná otázka – ako sa bude námestie volať? Takáto diskusia už bola na komisii dopravy. Jej členovia navrhli dva názvy. Námestie Živeny a Námestie Mórica Beňovského. V prvom prípade by sa vzdal hold najstaršiemu ženskému spolku na Slovensku, v tom druhom predstaviteľovi obdobia osvietenstva, rozvoja dopravy a obchodu a objavovania neznámych území. Aj vy môžete poslať návrh Odborníci následne navrhli miestnemu úradu, aby sa o téme názvu nového námestia hovorilo verejne a aby tiež zozbieral podnety od občanov. Do výberu sa tak môžete zapojiť aj vy. Zriadili sme preto emailovú adresu namestie@ruzinov.sk, kam môžete posielať svoje návrhy. Následne sa bude o nich hlasovať. Iste sa aj takýmto spôsobom dotvorí prostredie, ktoré bude príjemným prostredím pre tam žijúcich obyvateľov ale aj návštevníkov. Veď nie je to tak dávno, len koncom vlaňajšieho leta, čo námestie privítalo stovky ľudí pri príležitosti 30. výročia vzniku mestskej časti Ružinova. A námestie bude miestom aj pre takéto kultúrne a spoločenské podujatia.