Novinky

Milí Ružinovčania,

Milí Ružinovčania,

Rubrika: Spravodajstvo
pred niekoľkými dňami som sa so skupinou primátorov, starostov a županov zúčastnil novoročného prijatia u prezidentky Zuzany Čaputovej. Veľmi si vážim jej slová o tom, ako sú v mnohých prípadoch práve samosprávy tými, ktoré dnes štát držia nad vodou a ako by s nimi mal štát počítať nielen vtedy, keď potrebuje ich pomoc v čase kríz, ale aj vtedy, keď sa pripravujú zákony, ktoré majú vážny dopad na ich fungovanie a rozpočty. Kiež by si ich vzali k srdcu aj iní predstavitelia štátu, ktorí posledné mesiace a roky robili presný opak toho, na čom sú postavené úspešné krajiny - centralizovali, samosprávam jednou rukou pridávali úlohy a robotu a druhou rukou zároveň uberali peniaze a kompetencie. Jedno ťažké obdobie je za nami, pred nami sú však žiaľ roky, ktoré budú ešte ťažšie a zložitejšie. Za samosprávu však budeme veľmi radi, keď na strane štátu budú predstavitelia ochotní počúvať a komunikovať, aby aj naše odborné argumenty a skúsenosti pomohli Slovensku zvládnuť náročné skúšky a prekážky, ktoré nás čakajú. Nikto nevie, ako tento začínajúci rok 2023 dopadne, aké prekvapenia nám prinesie a čo bude na jeho konci. Chaotický svet okolo nás sa mení tak rýchlo, že odhadovať, čo bude v decembri, je ako veštiť z krištáľovej gule. A na záver jedna pracovná... Od nového roka fungujeme na úrade v obnovenej zostave a vo funkciách zástupcov starostu budú pôsobiť Martin Patoprstý a Marek Machata. Oboch si veľmi vážim a som rád, že ich v tomto zložitom období budem mať po boku. V rukách držíte prvé tohtoročné číslo Ružinovského Echa, a tak dovoľte mi zaželať vám v novom roku zdravie, šťastie a lásku. A k tomu navyše pokoj, dostatok rozumu a za každý splnený sen aspoň jeden nový, lebo snívať stále treba. Váš starosta  
Obnova verejných priestranstiev: Nová podoba jazera Rohlík

Obnova verejných priestranstiev: Nová podoba jazera Rohlík

Rubrika: Reportáže
Začiatkom roka 2021 ste sa mohli zapojiť do dotazníkového prieskumu o tom, ako by malo vyzerať okolie jazera Rohlík. Prioritou mestskej časti vždy bolo, aby bol zachovaný súčasný charakter miesta, ktorý je v porovnaní s neďalekým Štrkovcom viac prírodný a pokojný. Koncom roka predstavil Metropolitný inštitút Bratislavy architektonickú štúdiu na obnovu tejto lokality. V areáli pribudnú chodníčky, vďaka ktorým sa návštevníci budú môcť prejsť okolo celého jazera. Dnes to nie je možné, pretože časť brehu je oplotená. Významnou súčasťou jazera sa stane aj Pamätník obetiam pandémie. Architekti v štúdií navrhujú vytvoriť sieť 7 mól a chodníkov okolo celého jazera, čo momentálne v areáli chýba a ľudia sa nevedia pohodlne prejsť okolo vodnej plochy. Okrem novej výsadby stromov pribudne aj mokraď a špeciálna oddychová záhrada v tesnej blízkosti nemocnice, ktorá bude určená zdravotníkom, pacientom a ich rodinným príslušníkom na relax či terapiu. Pôjde o citlivé zásahy, ktoré podporia biodiverzitu a rozvoj fauny i flóry. Zároveň breh jazera bude mať aj naďalej svoju intimitu a zostane ochránený pred aktivitou človeka. Minimalistický mobiliár na sedenie nebude pôsobiť dominantne, ale má splynúť s okolím. Zároveň tu vyrastie pamätník obetiam COVID-19, ktorého podoba vzišla z výtvarno-architektonickej súťaže Metropolitného inštitútu. Za víťazným návrhom umeleckého diela, ktoré má pripomínať obete pandémie, stojí český architekt Radek Taláš. Ponúkol nadčasovú ideu v podobe vĺn na vodnej hladine. Na siedmich mólach, ktoré vzniknú v okolí jazera v rámci plánovanej revitalizácie, navrhol Taláš inštalovať zariadenia, ktoré dokážu rozvlniť hladinu jazera. Vlny aktivuje človek tým, že sa postaví na vyznačené miesto na móle. Podľa autorových slov môžu vlny symbolizovať náhlu hrozbu, ale aj liečenie rán.  
Pýtali ste sa: Plánovaná výstavba v Ružinove

Pýtali ste sa: Plánovaná výstavba v Ružinove

Rubrika: Spravodajstvo
Každým rokom sa Bratislava mení, pribúda nová výstavba – bytové domy, infraštruktúra, ale aj verejné priestranstvá. Jednou z najžiadanejších častí mesta je práve Ružinov. V uplynulých týždňoch a mesiacoch získalo súhlas magistrátu niekoľko nových stavieb. Získanie záväzného stanoviska hlavného mesta znamená, že ak stavebník splní všetky určené podmienky, nič mu už v ceste nestojí. Ružová dolina V susedstve trhoviska Miletičova, na mieste dnešného Kovoprojektu, vyrastie nový polyfunkčný objekt Nový trh. Budú ho tvoriť dve časti – nižšia, 14-podlažná v tvare brány s otvorom do úrovne deviateho podlažia, a vyššia – 20-podlažná veža. Od nižšej časti ju bude deliť päťpodlažný objekt s verejnou obchodnou pasážou. Pod celým objektom má vzniknúť trojpodlažné podzemné parkovisko so 440 parkovacími miestami a deväť ich bude vybudovaných na ulici ako náhrada zrušených pozdĺžnych stojísk v dôsledku zobojsmernenia ulice Ružová dolina. Práce by sa mali začať v roku 2024 a výstavba by mala byť hotová za tri roky. Štrkovec Ďalšou stavbou, ktorá pribudne v Ružinove, bude polyfunkčná budova pri Heliose na Herlianskej ulici. Má mať jedno podzemné a šesť nadzemných podlaží a vznikne tam 20 bytov a 8 ďalších priestorov, ktoré budú plniť funkciu bývania. Podzemná garáž bude mať kapacitu 57 stojísk a ďalších 13 bude vonku pri budove. Prievoz Na rohu Prievozskej a Tučkovej ulice, medzi prevádzkou McDonald´s a Centrom pre liečbu drogových závislostí, vyrastie nová centrála spoločnosti LIDL. Stavba má mať jedno podzemné a päť nadzemných podlaží (s jedným ustúpeným). V podzemí bude garáž so 71 parkovacími miestami a ďalších 220 ich bude na pozemku pred samotnou centrálou. Táto výstavba susedí s pozemkom, na ktorom by podľa platného stavebného povolenia malo vyrásť obchodné centrum Prievoz – jednopodlažný objekt s povrchovým parkoviskom, ktorý mal byť podľa pôvodne avizovaných plánov dokončený koncom roka 2023. Budúcnosť pre Mlynské nivy Podmienkou pre vydanie záväzného stanoviska je súlad s územným plánom. Podľa informácií Metropolitného inštitútu dostalo hlavné mesto minulý rok 16 žiadostí od rôznych vlastníkov pozemkov na zmenu územného plánu. Na základe tohto dopytu zverejnilo mesto návrh zadania pre urbanistickú štúdiu Mlynské nivy. Týka sa územia s rozlohou 138 hektárov, ktoré je vymedzené ulicami Košická, Prievozská, Hraničná, diaľnica D1 – Prístavný most a Prístavná a kde by časom mohlo pribudnúť až 20-tisíc obyvateľov. Súčasťou zadania štúdie je v novej štvrti v rámci verejného priestoru navrhovaný mestský bulvár primárne určený pre električkovú trasu, cyklotrasu a peší pohyb, aký Bratislava doteraz nemá. Bulvár majú dopĺňať komorné námestia so vzájomne prepojenými ulicami. Štvrť by mala mať blokovú zástavbu a vznikne tu tiež sieť verejných parkov. Dôležitú úlohu hrajú dobré prepojenia k nábrežiu Dunaja, zimnému prístavu, k zóne Chalupkova, k Ružovej doline a Prievozu. Celý návrh je dostupný na webe www.bratislava.sk, prípadne www.mib.sk a verejnosť ho môže pripomienkovať do utorka 7. februára 2023.   PROCES POVOĽOVANIA Vydanie povolenia na výstavbu je proces, ktorý trvá celé mesiace. V  rôznych fázach sa do neho môžu zapojiť aj občania a  pripomienkovať či namietať ho. Platí, že čím skôr, tým lepšie. Kým v procese EIA sa toho dá ovplyvniť dosť, stavebné povolenie je už do veľkej miery technická záležitosť a  zastaviť stavbu v  procese jeho vydávania je takmer nemožné. 1. Posudzovanie EIA – Ministerstvo životného prostredia a  okresné úrady posudzujú vplyv navrhovanej stavby na životné prostredie. Do tohto procesu sa môže zapojiť každý občan. Výsledkom môže byť aj nedovolenie stavby, alebo stanovenie prísnych podmienok na jej výstavbu. 2. Vydanie záväzného stanoviska – stanovisko vydáva hlavné mesto. Ak dá kladné stanovisko, jeho rozhodnutie je pre mestskú časť záväzné a  osvedčí tým, že stavba je v  súlade s územným plánom. 3. Vydanie územného rozhodnutia – Platné územné rozhodnutie dáva developerovi právo umiestniť stavbu presnej veľkosti na pozemok. Účastníkmi územného konania môžu byť obyvatelia dotknutí výstavbou, ale aj všetci tí, ktorí boli účastníkmi posudzovania EIA. Kľúčovým parametrom pre vydanie územného rozhodnutia je súhlas primátora – kladné záväzné stanovisko. 4. Vydanie stavebného povolenia – V  stavebnom konaní už stavebný úrad zväčša posudzuje len splnenie technických podmienok konkrétnej stavby. Šanca ovplyvniť výstavbu v  tejto fáze procesu je už len minimálna. 5. Kolaudácia – Pri dokončenej stavbe skúma stavebný úrad, či boli splnené všetky normy, zákony a  požiadavky, aby bolo stavbu možné začať užívať.   
Servis pre Ružinovčanov

Servis pre Ružinovčanov

Rubrika: Oznamy
KONCERT PRE SENIOROV Máte radi atmosféru swingu, moderného jazzu a blues? Preneste sa do tejto atmosféry na koncerte, ktorý bude vo štvrtok 9. februára o 14:30 vo veľkej sále DK Ružinov. Popoludním bude sprevádzať hudobné zoskupenie La Jana and Her Cats. Vstup je voľný.   SLÁVNOSŤ JUBILANTOV Pozývame všetkých Ružinovčanov, ktorí dovŕšili 80, 90 a viac rokov, na Slávnosť jubilantov. Prihlásiť sa môžete osobne alebo telefonicky do 25. januára v kancelárii prvého kontaktu (sociálne oddelenie) na Miestnom úrade, Mierová 21. Slávnosť bude 2. februára vo veľkej sále Domu kultúry Ružinov, presné informácie dostanú prihlásení Ružinovčania.   VÝLET PRE SENIOROV Už 27. februára je naplánovaný výlet seniorov do termálnych kúpeľov BUK v Maďarsku. Prihlásiť sa môžete do 17. februára osobne v kancelárii prvého kontaktu (sociálne oddelenie) na Miestnom úrade, Mierová 21. Výška poplatku závisí od výšky starobného dôchodku.   BEZPLATNÉ VÝCVIKY PSOV  Šteká váš pes na okoloidúcich? Snaží sa vám na prechádzkach vytrhnúť a utiecť? Skáče po iných a vy ste sa doteraz utešovali, že je len hravý, hoci okolie váš názor nezdieľa? Potrebuje tréning. V Ružinove sa môžete na takúto aktivitu prihlásiť bezplatne. Ten, kto sa chce so svojím psom zúčastniť na bezplatnom výcviku v areáli výbehu psov na rohu ulíc Tomášikova – Ružinovská, musí splniť len dve základné podmienky: - psík musí byť registrovaný v mestskej časti Bratislava - Ružinov - majiteľ musí mať trvalý pobyt v Ružinove Doklady treba doručiť do Kancelárie prvého kontaktu (oddelenie životného prostredia) buď osobne alebo elektronicky na e-mailovú adresu anna.kozmerova@ruzinov.sk a po overení obdrží záujemca e-mail s potvrdením. V prípade otázok nás môžete kontaktovať aj telefonicky na čísle 02/ 48 284 452. Bezplatné výcviky budú jedenkrát do mesiaca, vždy v nedeľu, od 10:00 do 11:00. Najbližšie termíny sú naplánované na 19. 2., 19. 3., 16. 4., 21. 5.  
Polícia radí: Aby vás neokradli podvodníci...

Polícia radí: Aby vás neokradli podvodníci...

Rubrika: Reportáže
Seniori patri v spoločnosti medzi najzraniteľnejšie skupiny osôb. Veľmi dobre to vedia aj páchatelia trestných činov. Polícia opakovane upozorňuje na ich metódy. Obeťou sa však môžu stať aj mladšie ročníky. Ako sa tomu vyhnúť?  V posledných mesiacoch sa zvýšil počet prípadov, kedy seniori vyhodili svoje cennosti páchateľovi, ktorý stál pod oknom pred ich bytovým domov.   Peniaze vyhodené z okna Čo si vlastne tento podvodník vymyslel a ako prebieha takýto podvod? 1. Najskôr páchateľ zatelefonuje seniorovi na pevnú linku. 2. Predstaví sa ako policajt, prípadne vyšetrovateľ. 3. Potom seniora presvedčí, že do jeho bytu idú zlodeji. 4. Prikáže mu, aby zbalil peniaze a cennosti do tašky a vyhodil ich von oknom, kde sa o ne postará ďalší policajt. Namiesto policajta však pod oknom stojí zlodej, ktorý peniaze a cennosti zoberie. Čo radí polícia? Ak máte akékoľvek pochybnosti, zavolajte na políciu na tel. číslo 159, alebo svojim blízkym a poraďte sa s nimi.   Kúpená "láska" Láska je mocná čarodejka. Dokonca až taká, že nás môže pripraviť o celú kôpku peňazí. Najnovšie na to doplatila 57-ročná Bratislavčanka, ktorá údajnému vojakovi OSN v Jemene poslala až 250-tisíc eur. Čím tento podvodník ženu presvedčil? 1. Muž, ktorý tvrdil, že je vojak armády OSN v Jemene, jej napísal na sociálnej sieti. 2. Rôznymi príbehmi si u ženy získal dôveru. 2. Žena mu postupne prostredníctvom elektronického bankovníctva poslala až 250-tisíc eur. 3. Aj keď sa žena zdôverila svojmu partnerovi, o financiách mu nepovedala. Až neskôr, keď nadobudla pocit, že ide o podvod, obrátila sa na políciu Čo radí polícia? Polícia upozorňuje, že počítačovo zruční podvodníci dokážu pôsobiť dôveryhodne a príbeh o „vojakovi na misii“ použili podvodníci už viackrát. Preto nedôverujete každému na sociálnej sieti a dobre si premyslite, komu pošlete svoje peniaze. Najmä ak ide o neznámu osobu zo zahraničia. Vypátrať ju je takmer nemožné.   Pomôžte odhaliť podvody Ak máte informácie o takýchto a podobných prípadoch, obráťte sa na políciu. Môžete tak zabrániť tomu, aby podvodníci obrali o majetok ďalších dôverčivých ľudí. Políciu môžete požiadať, aby vašu totožnosť nikomu neprezradili. Napísať im môžete na sociálnej sieti, alebo zatelefonovať KALENDÁR na číslo 158.   
Samospráva: Zástupcovia ZMOS u prezidentky

Samospráva: Zástupcovia ZMOS u prezidentky

Rubrika: Spravodajstvo
Tradičného novoročného prijatia predstaviteľov samospráv u prezidentky Zuzany Čaputovej sa zúčastnili aj zástupcovia Združenia samosprávnych krajov SK 8, Únie miest Slovenska a za Združenie miest a obcí Slovenska aj ružinovský starosta Martin Chren. Bolo by prospešné, ak by štát so samosprávami rátal nielen v dobe krízy, keď potrebuje ich pomoc, ale aj vtedy, keď prichádza k rozhodnutiam výrazne ovplyvňujúcim ich rozpočty a kompetencie. Týmito slovami Zuzana Čaputová ocenila pôsobenie samospráv a zároveň aj poukázala na prekážky, ktorým musia čeliť. „Hoci nemám možnosť priamo ovplyvniť rozhodnutia iných politických hráčov, urobím všetko pre to, aby som samosprávy ochránila od dosahov zákonov, ktoré sú v kolízii s ústavou," povedala prezidentka a pokračovala tým, že pre činnosť samospráv je nevyhnutná politická stabilita, predvídateľnosť rozhodnutí vlády i stabilný systém financovania. Vo svojom príhovore tiež zdôraznila význam samospráv pri správe vecí verejných a pripomenula, aké náročné situácie musia riešiť – ako pomoc množstvu utečencov z Ukrajiny alebo energetická kríza.