Novinky

Servis pre občanov: Príspevky na letné a integračné tábory

Servis pre občanov: Príspevky na letné a integračné tábory

Rubrika: Reportáže
  Leto klope na dvere, a tak prichádza čas plánovať deťom aktivity na prázdniny. Mestská časť aj tento rok ponúka možnosť uchádzať sa o príspevok do výšky 250 eur, resp. až do 350 eur v prípade integračných pobytov. Kto a ako o ne môže požiadať? Príspevok na pobytový alebo denný letný tábor podľa vlastného výberu do výšky 250 eur (podľa reálneho poplatku za tábor) je určený rodinám v náhlej alebo hmotnej núdzi, ktoré majú jedno alebo viac detí. Žiadosť o príspevok môže podať zákonný zástupca dieťaťa, ktorý má trvalý pobyt v Ružinove, na dieťa vo veku 7 - 14 rokov.   Doklady k žiadosti K žiadosti je potrebné doložiť dokumenty, ktoré preukazujú jeho oprávnenosť, najmä rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR, skutočnosti preukazujúce stav náhlej núdze či viacdetnosť rodiny. Príspevok môže byť poskytnutý iba v prípade, že zákonní zástupcovia nemajú záväzky a dlhy voči mestskej časti, resp. majú dohodnutý splátkový kalendár a dodržiavajú ho pravidelnými splátkami.   Integračný tábor Mestská časť Bratislava - Ružinov poskytuje príspevok aj na integračné letné táborové pobyty podľa vlastného výberu pre deti s vyšším stupňom ťažkého zdravotného postihnutia, ktoré potrebujú sprievodcu, až do výšky 350 eur. Spolu so žiadosťou o príspevok musí oprávnená osoba priložiť dokumenty, ktoré preukazujú oprávnenosť poskytnutia príspevku, najmä preukaz ťažko zdravotne postihnutého so sprievodcom (ŤZP-S). Aj v tomto prípade je podmienkou pre poskytnutie príspevku trvalý pobyt v Ružinove a to, že žiadateľ nemá dlhy voči mestskej časti (resp. ich pravidelne spláca). Podrobnejšie informácie: katarina.pracharova@ruzinov.sk, resp. +421 2 48 284 285 (v čase úradných hodín).  
Júnový program ružinovských kultúrno-spoločenských zariadení

Júnový program ružinovských kultúrno-spoločenských zariadení

Rubrika: Podujatia
Predstavujeme vám výber z toho najlepšieho, čo môžete v rámci kultúrnych a spoločenských podujatí v mestskej časti Ružinov v mesiaci jún zažiť.    
Čítanie je pre deti a mládež dôležité. Potvrdili to aj výsledky celoslovenskej súťaže Vráťme knihy do škôl. Rovnako sa osvedčili aj v písaní

Čítanie je pre deti a mládež dôležité. Potvrdili to aj výsledky celoslovenskej súťaže Vráťme knihy do škôl. Rovnako sa osvedčili aj v písaní

Rubrika: Reportáže
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) každoročne organizuje celoslovenskú čitateľskú súťaž Vráťme knihy do škôl. Aktuálny 12. ročník zaznamenal rekordný počet príspevkov. Celkovo ich bolo doručených 8759. Z toho 7869 sa týkalo čítania. Novou kategóriou bolo tvorivé písanie na ľubovoľnú tému. Takýchto mikropoviedok prišlo 894. „Za 12 rokov si projekt našiel obrovské množstvo priaznivcov po celom Slovensku. A aj ja mu fandím. Podporuje záujem o knihy a motivuje k čítaniu. Dnes máme toľko kníh, že si každý môže nájsť oblasť, ktorá ho zaujíma či už je to história, ďaleké krajiny, svet fantasy, aktuálne príbehy. Nech je témou knihy čokoľvek, čítanie má neskutočný prínos. Je to čas, ktorý venujete iba sebe a svojmu rozvoju,“ povedal predseda BSK Juraj Droba. Najaktívnejším regiónom čo do počtu príspevkov a prispievateľov bol Žilinský kraj. Na druhom mieste skončil Bratislavský a ako tretí sa umiestnil Košický kraj. Najviac aktívna škola bola ZŠ Sama Cambela zo Slovenskej Ľupče. Celkovo žiaci prečítali viac ako 1000 rôznych kníh. Medzi materskými školami dominovali diela ako Malý princ, Červená čiapočka, Danka a Janka. Na základných školách sa najväčšej popularite tešili tituly Denník odvážneho bojka a Ľadové kráľovstvo. Žiaci stredných škôl najčastejšie siahali po knihách Harry Potter, Spolu to zvládneme a Pán prsteňov. Zo slovenských autorov sa najčastejšie objavovali Mária Ďuríčková, Miroslava Varáčková, Václav Šuplata a zo zahraničných Antoine de Saint-Exupéry, Thomas Brezina, Jeff Kinney, J. R. R. Tolkien a J. K. Rowlingová. Úplne novou kategóriou 12. ročníka súťaže Vráťme knihy do škôl bolo Tvorivé písanie – súťaž v písaní mikropoviedok. Mladí autori tak mohli objavovať samých seba a rozvíjať svoju kreativitu a fantáziu. Mikropoviedky hodnotila odborná porota, ktorú tvorili bratislavský spisovateľ a copywriter Andrej Csino, autor podcastu s názvom „Aj ty môžeš písať“ Marek Vaňous a spisovateľ a autor komiksu Posledný Follower Martin Petro. Tí sa museli popasovať s takmer 900 príspevkami. Nakoniec vybrali 21 najlepších.  
Zaujímavosť: Ružinov má vlastné včely

Zaujímavosť: Ružinov má vlastné včely

Rubrika: Reportáže
V máji umiestnila mestská časť na Ostredkoch tri včelie úle. Nové príbytky troch včelých rodín sa nachádzajú na hranici intravilánu, pri obratisku električiek.  Včely pochádzajú od overeného chovateľa s dlhoročnými skúsenosťami z Dubovej. Ide o variety včely medonosnej – Kránska včela – ktorá nie je prirodzene útočná. Napriek tomu odporúčame k včelínom sa nepribližovať viac ako je na mieste vyznačené. Otvory úľov sú otočené smerom od obývanej oblasti, tak majú včely vo svojom rajóne, čo je približne 3-kilometrový rozlet, ideálny prístup k potrave a vode. V tomto období je včelstvo najpočetnejšie - v jednom úli – jednej rodine – sa nachádza až 30-40-tisíc jedincov. Včelia rodina má v domčeku jednu kráľovnú (matku), 500-1000 trúdov (samcov) a zvyšok tvoria robotnice. Ich počet klesá s potupujúcim vegetačným obdobím. V zime množstvo v jednom úle klesne až na 10-12-tisíc. Hlavné znáškové obdobie v skorých jarných mesiacoch je z ovocných druhov, kríkov. Počas neskorej jari ich zaujímajú kvety agátu bieleho a v lete kvety lipy a ostatných hmyzomilných rastlín (ako nechtík, mäta, šalvia...). V Ružinove bude pravdepodobne v lete znáška včiel aj zo sofory japonskej. O ružinovské včely sa bude starať skúsený včelár, ktorý bude dohliadať na rozširovanie včelstiev, pridávať rámiky s medzistenami a medník. Pravidelne bude úle kontrolovať, podľa potreby prikrmovať a robiť protirojové opatrenia. Zabezpečí vytáčanie medu, veterinárnu prehliadku, zakŕmenie a preliečenie pred zimou a skontroluje zazimovanie. Ak sa včelám bude v Ružinove páčiť, ostanú u nás aj v budúcom roku.  
Zaujímavosť: Žiaci ZŠ Drieňová spoznávajú svet

Zaujímavosť: Žiaci ZŠ Drieňová spoznávajú svet

Rubrika: Reportáže
Viete o tom, že na svete je takmer 200 krajín? Koľko z nich ste už stihli navštíviť? Zážitky a spomienky postupne zbierajú aj žiaci a učitelia jednej z ružinovských škôl. Okrem iných krajín zavítali aj za veľkú mláku.  Nové prostredie, noví ľudia aj nové kultúry - to je spôsob a cesta, ako vzdelávať žiakov a učiť ich spoznávať svet. Dôraz na to kladú aj na Základnej škole P. Marcelyho na Drieňovej 16 v našej mestskej časti. Na čas ich síce zastavila pandémia koronavírusu, po nútenej prestávke sa však žiaci aj učitelia opäť vybrali do sveta. Cez projekt Erasmus+ tento školský rok navštívili školy v Česku, Dánsku, Francúzsku, Nemecku, Portugalsku, Rakúsku, Španielsku a Taliansku. Zároveň sa im však podarilo zorganizovať aj tri zahraničné školské výlety. V apríli boli v New Yorku aj v Londýne. Britskú metropolu si v máji užila aj ďalšia skupina. Zhodli sa, že týždeň v americkom „jablku“ skutočne stál za to. Videli totiž atrakcie, za ktorými do New Yorku cestujú milióny turistov ročne. Boli pri Soche slobody, na Times Square, videli Pamätník 9/11, Coney Island, Brooklynský most, Central park či úchvatný Manhattan z výšky mrakodrapov One World Trade Center, Edge či Top of the Rocks. Aj keď je Londýn predsa len o niečo menší ako New York, aj tam videli to najlepšie z najlepšieho: London Eye, kultový Big Ben, Buckinghamský palác, Tower Bridge či mrakodrap Shard. „Spoznávanie sveta, rozličných kultúr a nových ľudí je jednou z najdôležitejších kompetencií, ktoré treba u mladých ľudí rozvíjať v čo najskoršom veku, aby boli voči druhým tolerantní a rešpektovali sa navzájom,“ dodal riaditeľ školy Gabriel Kalna, ktorý všetky výlety s deťmi zorganizoval.  
Pravidlá pre výstavbu: Príprava územných plánov v Ružinove

Pravidlá pre výstavbu: Príprava územných plánov v Ružinove

Rubrika: Spravodajstvo
Základným dokumentom, ktorý určuje, čo sa môže v Bratislave stavať, je územný plán hlavného mesta. Mestské časti môžu na jeho základe určiť presnejšie pravidlá pre menšie lokality. Územné plány zón usmerňujú a regulujú rozvoj na zonálnej úrovni a chránia prírodné prostredie, kultúrne a pamiatkové hodnoty na konkrétnom území.  Územný plán reguluje budúcu výstavbu, hovorí o možnosti využitia územia. Práve preto je v rámci procesu jeho tvorby participácia obyvateľov taká dôležitá. Ak totiž územný plán v danej lokalite umožní výstavbu, ľudia z okolia už nebudú môcť zabrániť výstavbe v rámci stavebného konania. Informácie o termínoch verejných prerokovaní sú zverejňované na úradnej tabuli, na webe, sociálnych sieťach, v Ružinovskom Echu a TVR. Dokumentácia je dostupná na webe mestskej časti (v sekcii miestny úrad – územné plánovanie). Právnické a fyzické osoby, vlastníci nehnuteľností a verejnosť majú možnosť sa v jednotlivých etapách obstarania územného plánu zóny zapojiť do procesu prerokovania a v stanovenej lehote písomne podať svoje pripomienky a podnety k prerokovávanému materiálu. Zároveň je zverejnený aj prerokovávaný materiál a minimálna dĺžka prerokovania (možnosť doručiť pripomienky a podnety) je v zmysle príslušnej legislatívy 30 dní, resp. podľa lehoty stanovenej v Oznámení o prerokovaní.   V priebehu roka 2024 predpokladáme: ■ prerokovanie návrhu riešenia zóny Prievoz-východ ■ prerokovanie návrhu riešenia zóny Prievoz-západ ■ prerokovanie konceptu riešenia zóny Pošeň-juh ■ prerokovanie konceptu riešenia zóny Pošeň-sever ■ schválenie zadania 02 zóny Trnávka-stred ■ schválenie zadania zóny Líščie nivy-Palkovičova ■ schválenie zadania zóny Nivy ■ schválenie zadania zóny Strojnícka-Na piesku ■ prerokovanie konceptu riešenia zóny Zlaté piesky, záhradkárska osada   Čo sa deje v jednotlivých fázach? 1. zadanie – dokument, ktorý schvaľuje zastupiteľstvo, určuje hranice územia a ciele (napr. stabilizácia územia, dobudovanie občianskej infraštruktúry, vyriešenie statickej dopravy a pod.) 2. koncept riešenia – variantný návrh (štandardne 2 alternatívy), ktorý sa verejne prerokováva s dotknutými orgánmi, vlastníkmi a verejnosťou. Neznamená, že si v diskusii vyberáme jednu z týchto možností, ale to, čo je v každej z nich pre danú lokalitu najvhodnejšie, takže výsledkom prerokovania býva mix predložených návrhov. 3. návrh – finálny návrh, ktorý vzišiel z prerokovania variant a ktorý sa následne opäť verejne prerokováva. Keď potom Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR potvrdí, že celý proces prebehol v súlade so zákonom, schvaľuje ho miestne zastupiteľstvo.   
Aktuálne: O Čom sa hovorí... Rázsochy v Ružinove?

Aktuálne: O Čom sa hovorí... Rázsochy v Ružinove?

Rubrika: Reportáže
Veľkou témou v médiách sa nedávno stala informácia, že vláda zrejme po desiatkach neúspešných rokov definitívne rozhodne o nevybudovaní novej univerzitnej nemocnice na Rázsochách, a namiesto toho rozhodne o rekonštrukcii, modernizácii a dobudovaní nemocnice Ružinov. Čo je v tejto chvíli známe? Myšlienka hlavnej univerzitnej nemocnice v Ružinove nie je nová. Rôzni odborníci ju za najpravdepodobnejší z možných variantov považujú už roky. O takejto zmene však musí rozhodnúť vláda a to sa ešte nestalo. V prípade, že sa tak stane, bude musieť úzko spolupracovať ako s mestskou časťou, tak aj s mestom. V tejto chvíli žiaden konkrétny plán či projekt novej nemocnice neexistuje. Jediné, čo je na stole, je projekt rekonštrukcie súčasnej nemocnice (ktorého dôležitými súčasťami by boli nové parkovacie domy, ktoré by odľahčili okolité sídliská, či rekonštrukcia hlavnej budovy, tzv. monobloku). Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková na stretnutí so starostom Martinom Chrenom informovala, že na tejto alternatíve vážne pracujú. Zástupcov ministerstva zaujímalo, či by bol pre Ružinov akceptovateľný návrh na zbúranie nášho zimného štadióna, ak by kvôli prístavbe novej nemocničnej budovy bolo potrebné využiť jeho priestor. Táto alternatíva by však bola pre mestskú časť schodná jedine vtedy, ak by štát ako vynútenú investíciu postavil novú halu s rovnakými parametrami (najmenej 3500 divákov) z opačnej strany, na zelenej ploche priamo oproti Štrkovcu, medzi malou halou a Rosumom. „Neviem si predstaviť, že by sme prišli o zimný štadión. Ale ak by cenou za rozšírenie nemocnice bolo, že namiesto našej starej veľkej hokejovej haly získame novú, s rovnakými parametrami, ale modernejšiu a energeticky efektívnejšiu, som presvedčený, že by to pre Ružinov bol ešte prínos,“ hovorí na margo tejto myšlienky starosta Chren. Ďalšími podmienkami Ružinova by bolo vybudovanie dostatku parkovacích kapacít (garážové domy pre pacientov i zamestnancov nemocnice) a dobudovanie ružinovského zeleného bulváru - parčíku popopri celej Ružinovskej. A na záver, o čom sa veľa hovorí na sociálnych sieťach, ale v skutočnosti to nikdy nebola téma - zasypanie jazera Rohlík. Niečo také by mestská časť ani hypoteticky neakceptovala.  
Rekonštrukcie a nové projekty: Čo je nové a čo ďalšie sa chystá v Ružinove?

Rekonštrukcie a nové projekty: Čo je nové a čo ďalšie sa chystá v Ružinove?

Rubrika: Reportáže
Pozrite si prehľad toho, čo sa v Ružinove podarilo zrekonštruovať počas posledných mesiacov. Ale aj to, čo sa plánuje v najbližšej dobe – od zrekonštruovaných ciest a chodníkov, cez opravené ihriská, nový psí výbeh, solárne lampy až po novú výsadbu.  Ružinov má viac ako sto kilometrov ciest a chodníkov a mnohé z nich potrebujú väčšie alebo menšie rekonštrukcie - kompletné, prípadne výmenu povrchov. Najväčšou prekážkou je však finančná náročnosť týchto projektov. Napriek tomu boli aj v posledných mesiacoch zrekonštruované viaceré cesty, chodníky a ihriská. Rekonštrukcia Kladnianskej ulice Na Kladnianskej ulici bola realizovaná kompletná rekonštrukcia komunikácie. Rekonštrukcia sa začala v roku 2023 a ukončená bola v tomto roku. Mestská časť za rekonštrukciu zaplatila takmer 900-tisíc eur. Opravy povrchov komunikácii V tomto roku boli ukončené opravy povrchov komunikácií na Albrechtovej, Čmelíkovej – chodník pri detskom ihrisku, na Ďatelinovej, Komárnickej, Podlučinského, Solivarskej, Teslovej a tiež bol opravený povrch na komunikácii vo Vlčom hrdle. Nový psí výbeh na Miletičovej Nový psí výbeh sa nachádza na rohu ulíc Miletičova a Záhradnícka. Vo vnútri sú osadené lavičky a kôš. Psí výbeh je vybudovaný tak, aby bol počas letných slnečných dní zabezpečený tieň pre psíky. Detské ihrisko Haburská Asfaltové plochy boli nahradené vodopriepustnou dlažbou, ktorá zároveň v letných mesiacoch znižuje vysokú povrchovú teplotu. Zrekonštruované volejbalové ihriskoteraz spĺňa všetky súťažné požiadavky na beach- voleyball, vymenený a zjednotený bol tiež mobiliár (lavičky, koše a infotabule). Na detskom ihrisku boli vybudované záhony, živý plot a vysadené nové stromy. Nachádza sa tu aj inkluzívny kolotoč a inkluzívne pieskovisko z agátového dreva v tvare lode, ktoré sú určené pre zdravotne znevýhodnené deti. Hlavným hracím prvkom je „Loď Nina“, na ktorej nájdete lezeckú stenu, lanovú sieť, prednú a zadnú palubu, schody či šmykľavky. Ihrisko bolo vybudované z dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.   PLÁNOVANÉ REKONŠTRUKCIE Rekonštrukcia ihriska Budovateľská Rekonštrukcia ihriska je plánovaná v tomto roku. Všetky hracie prvky a mobiliár budú vymenené za nové (lanová dráha, kombinované zostavy, hojdačky, edukatívne panely, kresliace tabule) a pôvodná dopadová plocha bude nahradená za liatu gumu. V rámci novej dispozície detského ihriska budú vybudované chodníky, plánuje sa aj doplnenie stromov, zelene a vybudovanie záhonov. Štrkovec – Areál hier Radosť Pôvodné drevené hracie prvky boli demontované a budú nahradené novými hracími prvkami, ktoré spĺňajú bezpečnostné normy. Ihrisko bude pozostávať z lanovky, vežovej pevnosti, hojdačiek, lanových prvkov, nafukovacej trampolíny a ďalších prvkov. Rekonštrukcia začne v máji, resp. začiatkom júna. Solárne lampy Verejné osvetlenie má v Bratislave na starosti magistrát a mestský podnik Technické siete Bratislava. Na miestach, kde nie je možné (alebo dostatočne rýchlo) vybudovať nové stĺpy verejného osvetlenia, umiesňuje mestská časť aj v tomto roku nové uličné solárne lampy. Ide o sezónne osvetlenie, pri ktorom je potrebné počítať s obmedzenou svietivosťou pri zmene svetlotechnických podmienok v zimných mesiacoch. Umiestňované sú z bezpečnostných dôvodov na miesta, kde nie sú dostupné siete a nie je možné osadiť štandardné verejné osvetlenie. Nájdete ich na ihrisku Budovateľská, na Mesačnej a Súmračnej. Ďalšie lampy pribudnú: ■ na ihriskách Haburská, Martinčekova, Páričková, Svidnícka, Tekovská, Albrechtova, Kvetná, Rumančeková, ■ do psích výbehov Syslia, Gašparíkova, ■ ďalšie solárne lampy budú umiestnené v lokalitách Listová pri pošte, Čmelíkova-Borodáčova nad chodník popri plote Gymnázia I. Horvátha, Nevädzová pri dažďovej záhrade, na Pivoňkovej a vo vnútrobloku Kvačalova/ Kulíškova/ Koceľova.  
Regulované zóny: Vnútrobloky na trávnikoch: Nové pravidla parkovania v zóne

Regulované zóny: Vnútrobloky na trávnikoch: Nové pravidla parkovania v zóne

Rubrika: Spravodajstvo
Tisíce obyvateľov a ďalšie tisíce návštevníkov. Tak to každý deň vyzerá v ružinovskej časti Trávniky. Už mesiace sa množia otázky o tom, kedy už bude spustená parkovacia politika aj v tejto lokalite a najviac z nich sa týka vnútroblokov. Pripravili sme preto súhrn odpovedí na všetky vaše otázky.  V rámci regulovaného parkovania v časti Trávniky budú mať vnútrobloky na Astrovej, Narcisovej, Šalviovej, Muškátovej, Rumančekovej a Nezábudkovej ulici upravený parkovací režim.   V celej zóne platia tieto základné pravidlá: ■ Státie vozidiel je povolené iba na vyznačených miestach, čo platí bez časového obmedzenia, teda neustále (ani cez víkend nie je možné parkovať mimo vyznačených miest). ■ Počas pracovných dní, v čase od 12:00 do polnoci, musí mať vozidlo zakúpený parkovací lístok. Toto však neplatí, ak ste rezident a máte zakúpenú platnú rezidentskú kartu. ■ V časti vnútrobloku pre rezidentov (na tabuli je napísané REZIDENTI) je povolené parkovať výlučne rezidentom a opäť iba na vyznačených miestach. Ak k vám príde návšteva, zaparkovať tam nemôže. Na tomto mieste si totiž ani nemôže zakúpiť parkovací lístok.   Ako to bude fungovať? FIALOVÁ FARBA – parkovacie plochy pri vjazde do vnútrobloku - budú slúžiť pre parkovanie rezidentov aj návštev. Ak ste rezident a máte rezidentskú kartu, parkovné neplatíte. Pre návštevy bude parkovanie na týchto miestach v pracovné dni od 12:00 do 24:00 spoplatnené sadzbou 1,50 eur/ hod. MODRÁ FARBA – v úseku, v ktorom bude vyznačená OBYTNÁ ZÓNA - bude povolené parkovanie iba rezidentom, teda jednoducho povedané – tým, ktorí tam bývajú a majú rezidentskú kartu. Návšteva, dopravná obsluha, kuriér, taxi alebo vozidlo s nákladom síce môže do tejto časti vnútrobloku vchádzať a zastaviť na nevyhnutnú dobu (naloženie a vyloženie tovaru alebo osôb), parkovať tam však nesmie (ani na kávu alebo namontovanie klimatizácie či kuchynskej linky). POZOR!!! Špecifickou situáciou je, že v OBYTNEJ ZÓNE slúži cesta ako chodník (ako to už roky poznáme aj z iných lokalít). Autá po ňom môžu jazdiť, ale vodiči musia dodržiavať určené podmienky. Prvou z nich je maximálna povolená rýchlosť 20 km/ hod. (čo vie každý vodič, ktorý absolvoval autoškolu a získal vodičský preukaz). Myslite na to, že chodci tu majú vždy prednosť. Vodič musí chodcom nielen dať prednosť, ale aj zastaviť, ak treba. Chodec nemusí pobehnúť, aby autám uhol, nesmie však autám úmyselne prekážať. Práve kvôli pravidlám v obytnej zóne je parkovanie umožnené takým spôsobom, ako je určené značením na ceste. Po spustení regulácie sa v tomto priestore obmedzí doprava iba na rezidentov a obsluhu územia, čo značne odľahčí dopravnú situáciu. Iné vozidlá tam nebudú mať dôvod „krúžiť“ a hľadať parkovacie miesto.    Kde získate informácie? Dopravný režim, týkajúci sa chodcov a vozidiel v obytnej zóne bude presne vyznačený. ■ všetky domácnosti vo vnútroblokoch dostanú informácie do schránok ■ pri vjazde do vnútrobloku bude tabuľa so základnými informáciami ■ do spustenia regulácie, a aj po jej zavedení, bude na mieste pravidelne prítomná hliadka mestskej polície, ktorá vodičov usmerní Po spustení regulácie budeme situáciu monitorovať, operatívne sa dopravné značenie prispôsobí tak, aby bola plynulá premávka s ohľadom na priľahlé parkovacie miesta.   Čo znamenajú jednotlivé značky? Obytná zóna – začiatok a koniec – upravuje pravidlá správania chodca a vodiča v takto ohraničenej zóne. Vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 km/h. Pritom je povinný dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť. Ak je to nevyhnutné, vodič je povinný zastaviť vozidlo. Chodci smú používať cestu v celej jej šírke, zároveň sú povinní umožniť vozidlám jazdu. To platí aj pre deti, ktoré sa hrajú v obytnej zóne. Obsluha škôlky – pokiaľ sa vo vnútrobloku nachádza materská škola, bude pre rodičov (na dovoz a odvoz detí) vyhradený potrebný počet miest. V časoch, uvedených na značke, tam budú môcť bezplatne parkovať výhradne rodičia škôlkarov, ale len počas odovzdávania a vyzdvihovania detí. Mimo uvedeného času slúžia opäť tieto miesta pre parkovanie rezidentom. Parkovanie pre rezidentov – označuje úsek, kde je povolené parkovať výlučne vozidlám s rezidentskou kartou, čiže rezidentom. Parkovanie pre osoby s ŤZP – parkovacie miesta, určené pre všetkých účastníkov s parkovacím preukazom pre osobu so zdravotným postihnutím, majú slúžiť pre návštevy územia. Zákaz zastavenia platí pre všetky vozidlá, okrem vodiča, pre ktorého je toto parkovacie miesto vyhradené. Označuje totiž miesto pridelené konkrétnemu rezidentovi územia s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý spĺňa zásady pridelenia takéhoto miesta. Všade sa budujú aj bezbariérové prístupy k parkovacím miestam.   Najčastejšie otázky a odpovede Budú smieť do časti vnútroblokov určenej pre rezidentov vchádzať aj iné vozidlá? Áno, vjazd nie je obmedzený na žiadnu skupinu vozidiel. Okrem rezidentov tam však iné vozidlo nesmie parkovať. Iné vozidlo môže naložiť / vyložiť náklad alebo prepravované osoby a následne musí opustiť tento priestor. Kde budú parkovať návštevy bytových domov vo vnútrobloku? Návšteva môže parkovať v prednej časti vnútrobloku na to určenej alebo v dochádzkovej vzdialenosti na priľahlých uliciach. Ako bude zabezpečená kontrola dodržiavania pravidiel parkovania? Denne bude každá ulica v zóne kontrolovaná asistentami PAAS. Vozidlo, ktoré bude stáť mimo vyznačených miest alebo nebude mať uhradené parkovné, dostane pokutu vo výške 78 eur (54 eur pri včasnej úhrade), ktorá mu bude automaticky doručená poštou. Mám kúpený parkovací lístok a aj tak som dostal nálepku... V zónach s označením REZIDENTI môžu parkovať len tie vozidlá, na ktoré majú obyvatelia vydanú rezidentskú kartu. Ak vaša návšteva zaparkovala mimo tejto časti, v zóne určenej aj pre návštevy, a dostala nálepku, je dôležité skontrolovať si, či má parkovací lístok zakúpený na správny úsek parkovania (štvorciferný kód, ktorý nájdete v mobilnej aplikácii, alebo na mape zón po kliknutí na konkrétnu ulicu, ako aj na informačných tabuliach v regulovaných zónach). Pokiaľ ste nezvolili správny kód, pri kontrole bude vozidlo vyhodnotené ako parkujúce bez uhradeného parkovného. Okrem toho je možné, že ste parkovali mimo vyznačeného parkovacieho miesta. V regulovaných zónach totiž platí, že je povolené parkovať len na vyznačených miestach, resp. v parkovacích pásoch.  
Milí susedia, vážení Ružinovčania

Milí susedia, vážení Ružinovčania

Rubrika: Spravodajstvo
je vždy pekné pochváliť sa opravenou cestou (už ich tiež máme tento rok za sebou niekoľko) či vynoveným detským ihriskom (tento rok ich pribudne štyri až päť). Väčšina tej našej skutočnej práce na miestnom úrade je však iná - nedá sa s ňou len tak odfotiť na plagát, no pre kvalitu života v našom Ružinove je oveľa dôležitejšia. Takýmto typom práce je napríklad príprava územných plánov. Územný plán mesta a plány zón definuje, ako bude náš Ružinov vyzerať, čo sa kde môže postaviť, a čo naopak postavené byť nemôže. Dobré územné plánovanie je kľúčové pre dodržanie môjho hlavného motta: Chrániť, čo je v Ružinove vzácne a rozvíjať, čo treba. V Ružinove sme už pred dvoma rokmi urobili zásadnú zmenu a prestali územné plánovanie objednávať od externých odborníkov, ktorí však k Ružinovu nemajú taký vzťah - a namiesto nich sme, aj keď je to dnes veľmi ťažké, zamestnali vlastných expertov, ktorí u nás naozaj aj žijú. Vďaka tomu sa práce rozbehli rýchlejším tempom a výsledky sa nám aj oveľa viac pozdávajú. Aktuálne máme v pripomienkovaní koncept územného plánu zóny Ostredky, kde takmer 90 % územia konzervujeme v súčasnom stave a definitívne ochraňujeme sídliskovú zeleň. Čoskoro predstavíme koncept územného plánu zóny Mokráň-Záhoň, ktorý nám umožní vysporiadať sa s takmer stovkou čiernych stavieb. A intenzívne rozrobené máme aj územné plány zón Pošne, Prievozu a ďalších lokalít. To, ako dnes budeme plánovať, ovplyvní život v našom Ružinove aj o desať či dvadsať rokov. A stále chceme, aby bol Ružinov najaktraktívnejším miestom pre život na Slovensku. Podľa toho k tejto práci aj pristupujeme. Váš starosta