Novinky

Osobnosť Ružinova: Čakáme na vaše nominácie

Osobnosť Ružinova: Čakáme na vaše nominácie

Rubrika: Oznamy
Možno ich stretávame každý deň. A možno sme o nich nikdy nepočuli. Ak však poznáte niekoho, kto je podľa vás naozaj výnimočný, niekoho, kto je úspešný doma alebo v zahraničí, alebo niekoho, kto venuje svoj čas a skúsenosti, aby pomohol iným, nominujte ho na verejné ocenenie mestskej časti. Čas máte do nedele 5. septembra. Nezáleží na tom, či to je niekto, koho vídavame na titulkách časopisov, alebo niekto, kto roky pomáha svojej komunite. Najmä posledný rok nám ukázal, akí dôležití môžu byť pre nás ľudia, ktorých prácu obyčajne vnímame ako samozrejmosť. Kritériá nominácie Návrh na udelenie ocenenia môže predložiť ktokoľvek. Udeľuje sa ľuďom, ktorí sa významne zaslúžili o rozvoj mestskej časti a život jej obyvateľov, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie tvorivými výkonmi. Čo treba urobiť? Prihlasovací formulár, ktorý nájdete na stránke www.ruzinov.sk, stačí doručiť na adresu miestneho úradu poštou alebo elektronicky až do 5. septembra 2021. Návrhy posúdi komisia školstva, kultúry a športu, vyberie kandidátov, prediskutuje so starostom a predloží ich na rokovanie miestneho zastupiteľstva. ELEKTRONICKY ocenovanie@ruzinov.sk POŠTOU s označením „OCEŇOVANIE“: Miestny úrad Bratislava - Ružinov Mierová 21 827 05 Bratislava  
Počas leta chystáme: Prehľad prác a rekonštrukcií v Ružinove

Počas leta chystáme: Prehľad prác a rekonštrukcií v Ružinove

Rubrika: Oznamy
V našej mestskej časti sa chystajú viaceré investície. Aj vďaka nim dostane Ružinov krajšiu tvár a nám sa tu bude lepšie žiť. Pripravili sme prehľad stavebných prác, rekonštrukcií, projekčných prác a inžinierskych činností, ktoré sú na programe už počas letných prázdnin. Komunikácie, chodníky a parkovisko ■ Haburská 9 -15, ■ Rezedová od Tomášikovej k byt. domu Rezedová 23 ■ Nezábudková ■ Polárna ■ Sabinovská od Trnavskej po Drieňovú ■ Sabinovská od Drieňovej po Ružinovskú ■ Bielkova + chodník ■Na paši + chodník ■ Novohradská ■ Železná + chodníky ■ Chlumeckého – chodník ■ Ružová dolina – chodník ■ Západná – chodník + parkovisko ■ Banšelova 6-8 – prebudovanie zrušeného pieskoviska na parkovisko ■ Budovateľská + chodník (od Velehradskej po Kulíškovu, od Velehradskej po Skladištnú) ■ Pavlovičova ■ Kladnianska ■ Prešovská + chodníky ■ Mlynské luhy ■ Dr. Clementisa ■ Na úvrati ■ Okružná (od Krasinského po Staničnú) + chodníky ■ Hríbova ■ Martinská + chodníky (od Stachanovskej po Kľukatú) ■ Sladová (od Konopnej po križovatku Sladová) + parkovanie ■ Koceľova ■ Stachanovská – chodník II. etapa ■ Kladnianska – Kaštieľska ■ Stachanovská – chodník III. etapa ■ Kľukatá – Kladnianska ■ Trebišovská – spojnica s Tomášikovou, nový chodník ■Štyndlova (po Strojnícku) – chodník ■ Park Ružová dolina   Základné školy a materské školy ■ ZŠ Medzilaborecká – výstavba nového pavilónu a telocvične ■ ZŠ Ostredkova – príprava výstavby nového pavilónu školy s telocvičňou ■ MŠ Bancíkovej - zvýšenie energetickej efektívnosti budovy ■ ZŠ Vrútocká – dokumentácia prístavby nového pavilónu ■ MŠ Vietnamská 13 – rekonštrukcia strechy ■ MŠ Piesočná 2 – sanácia komína a vstupov do objektu ■ MŠ Haburská 6 – zvýšenie energetickej efektívnosti, vodozádržné opatrenia ■ ZŠ Ružová dolina – oprava kuchyne ■ EP MŠ – Rádiová – rekonštrukcia oplotenia ■ ZŠ Vrútocká – oprava, zateplenie strechy, oprava rozvodov kanalizácie ■ ZŠ Borodáčova – rekonštrukcia telocvične   Verejné priestranstvá ■ rekonštrukcia a modernizácia bežeckej dráhy na Štrkovci ■ revitalizácia parku pri radnici v Prievoze – štúdia   Inštitúcie a iné budovy ■ Hasičská zbrojnica – rekonštrukcia objektu ■ Miestny úrad Bratislava-Ružinov – rekonštrukcia budovy a oprava terás ■ Mestská polícia Ružinov – rekonštrukcia sídla ■ Knižnica Ružinov – Miletičova 47 – významná obnova, rekonštrukcia objektu ■ Objekt Tomášikova 25 – rekonštrukcia a zmena účelu objektu knižnice na materskú školu  
Úmrtie sprevádza množstvo administratívy: Povinnosti po smrti blízkeho

Úmrtie sprevádza množstvo administratívy: Povinnosti po smrti blízkeho

Rubrika: Reportáže
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Strata blízkeho človeka je emočne veľmi zraňujúca. Život však prináša aj takéto situácie. V období smútku však treba myslieť aj na to, že je nutné vybaviť veľa administratívnych úkonov. Smrť človeka, s ktorým ste prežili celé roky, sprevádza veľký smútok. Priznať, že nezvládate preto riešiť všetky potrebné úkony, nie je žiadnou hanbou. V takej situácii je správne požiadať o pomoc osobu, ktorá nie je priamo zainteresovaná. Okrem samotnej poslednej rozlúčky je totiž potrebné vyriešiť niekoľko záležitostí. Čo treba zariadiť? 1. Oznámenie úmrtia – ak k nemu došlo mimo zdravotníckeho zariadenia, treba kontaktovať 112, políciu, príp. nemocnicu, ktorá informuje o prehliadke mŕtveho tela 2. Pohrebná služba – môže zariadiť aj mnohé z nasledujúcich povinností 3. Nahlásenie úmrtia na matrike – táto inštitúcia zároveň vystaví aj Žiadosť o príspevok na pohreb, ktorú treba odovzdať na úrad práce a sociálnych vecí a rodiny, vystaví aj Potvrdenie o vybavovaní pohrebu pre zamestnávateľa, oznámi okresnému úradu pre dedičské konanie, Sociálnej poisťovni pre dávky a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý komunikuje so zdravotnou poisťovňou zosnulej/ zosnulého 4. Farský úrad – kde sa dohodnú všetky podrobnosti prípadného cirkevného (ak majú pozostalí záujem) pohrebného obradu (poslednej) rozlúčky so zosnulou blízkou osobou) 5. Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, DSS – nedoplatky a preplatky sú súčasťou dedičského konania 6. Odovzdanie osobných dokladov – občiansky preukaz, vodičský preukaz, cestovný pas – všetky doklady zosnulého môžete odovzdať na polícii 7. Vdovský, vdovecký, sirotský dôchodok - žiadosti spisuje pobočka Sociálnej poisťovne príslušná podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa 8. Dedičské konanie - matrika oznámi úmrtie súdu príslušnému na prerokovanie     
Oznamy

Oznamy

Rubrika: Oznamy
PRÍSPEVOK PRE PRVÁKOV Rodičia prváčikov môžu po nástupe svojich detí požiadať o príspevok 40 eur na nákup školských pomôcok. Podmienkou jej poskytnutia je trvalý pobyt zákonného zástupcu dieťaťa v Ružinove. Príspevok si bude možné vyzdvihnúť v pokladni miestneho úradu alebo ho žiadateľovi úrad zašle priamo na účet. Tento príspevok sa vzťahuje aj na tie deti, ktoré nastúpia do cirkevnej alebo súkromnej školy, resp. do školy mimo Ružinova. Tlačivo nájdete na webovej stránke www.ruzinov.sk.   DÔLEŽITÉ KONTAKTY Podozrenia z korupcie pomoc@ruzinov.sk (prosíme, nezamieňať si s podnety@ruzinov.sk)   Výtlky, kosenie, neporiadok a iné, ktoré súvisia s fungovaním mestskej časti podnety@ruzinov.sk   Vozidlo parkuje na tráve a vandalizmus mestská polícia – 159  
Užitočné rady pre všetkých: Ako odhaliť podvodníkov

Užitočné rady pre všetkých: Ako odhaliť podvodníkov

Rubrika: Reportáže
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Aj vám už telefonoval príbuzný, ktorý pýtal peniaze? Alebo vás len tak vonku oslovil cudzí človek, ktorý vám chcel nanútiť nejakú zmluvu? Dávajte si pozor! Môže ísť totiž o podvod! Ku skupinám ľudí, na ktoré sa zameriavajú rôzni kriminálnici, patria najmä seniori. Dôverčivých starších ľudí dokážu pripraviť o majetok a úspory. Častou praktikou sú pochybné telefonáty, v ktorých podvodníci hovoria o príbuzných, ktorí mali mať nehodu, alebo sú ťažko chorí a potrebujú peniaze. Neverte im, chcú vás iba oklamať. Financie im určite nedávajte. „Vždy si overte, či volal váš príbuzný – obratom a bezodkladne mu zavolajte,“ upozorňuje polícia a ďalej varuje. „Cudzie osoby nikdy nevpúšťajte do svojho príbytku,“ dodáva. Návšteva plynárov, vodárov či elektrikárov a kontrola zariadení býva v bytových domoch vopred ohlásená. „Pokiaľ sa vám osoba predstaví ako policajt, overte si túto skutočnosť na bezplatnom telefónnom čísle Polície – 158. Na uvedené číslo volajte aj v prípade, že máte podozrenie, že by mohlo ísť o podvod a neviete sa skontaktovať s príbuznými,“ vysvetľuje zase polícia. Ak si potrebujete odbehnúť do obchodu či k lekárovi a vaše dieťa zostáva doma samé, nezabudnite mu vysvetliť, že cudzím ľuďom nemá otvárať a radšej vám má zatelefonovať. Opatrní buďte aj v prípade, ak vás cudzí ľudia oslovia s tým, že od vás kúpia byt za výhodnú cenu. O svoju nehnuteľnosť by ste mohli úplne prísť, alebo sa celé roky súdiť, aby ste svoj majetok získali späť. V žiadnom prípade nijakú zmluvu nepodpisujte len tak niekde vonku na lavičke. Do niečoho takého vás nikto nemôže nútiť. Nové možnosti dáva zlodejom práve toto letné obdobie, ktorí striehnu na pootvorené okná či balkónové dvere. Pred odchodom zo svojho príbytku preto skontrolujte, či ich máte zatvorené. Zlodeji čakajú na to, kedy urobíte chybu. Kampaň proti online podvodom Fiktívne súťaže, falošné internetové odkazy, pýtanie si čísiel kreditných kariet či príbehy vymyslených amerických vojakov sú fenoménom 21. storočia. Polícia upozorňuje, že opatrnosti nikdy nie je dosť. „Niekedy je takmer nemožné postihnúť páchateľa, ktorý sa nachádza tisícky kilometrov od nášho územia. Aj z toho dôvodu je prevencia kľúčová,“ dodáva. Starosta občanom nevolá Ozvala sa aj obyvateľka Ružinova, ktorej mal telefonovať starosta. Ten však nikoho takouto cestou nekontaktuje. Ak nie ste si istý, radšej si to overte.  
Slávne cyklistické podujatie v Ružinove: Poďte pretekať ako na Tour de France

Slávne cyklistické podujatie v Ružinove: Poďte pretekať ako na Tour de France

Rubrika: Podujatia
Poďte na slávne cyklistické preteky do Ružinova! Kto by nepoznal meno Petra Sagana? Keď na bicykli brázdil iba slovenské cesty, vedel o ňom málokto. Potom však opakovane vybojoval tituly majstra sveta a získal aj zbierku zelených dresov z legendárnej Tour de France. Jej atmosféru budete môcť už čoskoro prežiť aj v Ružinove na podujatí L’Etape Slovakia by Tour de France.  Cyklistické centrum Bratislavy bude dva mesiace priamo na Štrkovci. Prípravy sú už v plnom prúde. Program sa začína 25. júna, preteky sú na programe koncom augusta. 21. augusta bude program pre deti, ako aj Family ride mestom – 20 kilometrová oslavná jazda cyklistiky po Bratislave, v nedeľu 22. augusta sa uskutočnia hlavné preteky. Tie budú mať dve hlavné trate – RACE s dĺžkou 117 km (prevýšenie +1700 m, 4 vrchárske prémie, jedna šprintérska prémia v Lozorne) a RIDE s dĺžkou 65 km (prevýšenie +900 m, 3 vrchárske prémie, jedna šprintérska prémia (Salaš). Kto má chuť preveriť si svoju kondíciu, registrovať sa môže na stránke www.letapeslovakia.sk. Prihlásiť sa teda môžu družstvá aj rodiny. Ak máte doma aj mladších milovníkov cyklistiky, zoberte aj tých. Organizátori totiž počítajú s tým, že súťažiť príde aj malé deti. Tí najlepší cyklisti získajú dresy vo farbách presne ako na meraní síl vo Francúzsku, kde sa do histórie zapísal aj Peter Sagan. Už teraz môžeme povedať, že Ružinov sa týmito pretekmi určite dostane na mapu cyklistiky. Podobné podujatie ako to, ktoré bude v našej mestskej časti, sa totiž v uplynulých rokoch konalo napr. aj v Mexiku, Thajsku, Brazílii, Kanade alebo aj v susednom Česku. Pretekári pritom nemusia mať žiadne obavy, bude o nich perfektne postarané. A to nielen na Štrkovci, kde bude štart, ale aj na Kamzíku, technické stanice budú aj na trati. .Netreba im však závidieť. Pre rodiny ale aj partie kamarátov je počas celých dvoch mesiacov pripravený bohatý športovo-kultúrny program. Môžete si prísť aj zacvičiť či dať si niečo dobré pod zub.   
Takýto bol Ružinov: Spomienky z Ružovej doliny

Takýto bol Ružinov: Spomienky z Ružovej doliny

Rubrika: Reportáže
Ružová dolina je jedným z deviatich volebných obvodov bratislavskej mestskej časti Ružinov. V súčasnosti tu majú sídlo viaceré inštitúcie, nachádzajú sa tu aj viaceré školy a táto časť poskytuje príjemné bývanie. V minulosti však táto časť nebola taká osídlená, čo dokumentuje aj historická fotografia Ružovej doliny. Panelákov nebolo tak veľa, v oblasti žilo podstatne menej ľudí oproti súčasnosti. Dominantné boli voľné priestranstvá a parky. Tie však v Ružovej doline postupne museli ustúpiť výstavbe. Dnes je to jedna z obľúbených častí Ružinova s dostupnou občianskou vybavenosťou. Ak máte aj vy nejaké historické zábery či fotografie z Ružinova, aký bol pred rokmi, pošlite nám ich naskenované na adresu fotky@ruzinov.sk a my ich radi uverejníme.  foto: Vladimír Holloš  
Rekonštrukcia trhoviska: Záleží to na vás: Veľký prieskum o Miletičke

Rekonštrukcia trhoviska: Záleží to na vás: Veľký prieskum o Miletičke

Rubrika: Spravodajstvo
Keď sa povie Ružinov, napadne človeku hneď niekoľko miest – Štrkovec, nábrežie pri Eurovea a rozhodne... Miletička. Ikonické trhovisko poznajú a majú radi nielen Ružinovčania, ale stretnete tu ľudí z celej Bratislavy. Po desiatkach rokov, kedy sa len plátali najväčšie problémy, čaká toto miesto komplexná rekonštrukcia. Ešte predtým než sa do nej pustíme, nás však zaujíma, akú by ste ju chceli mať vy. Hádam neexistuje Ružinovčan, ktorý by občas nezašiel na obľúbenú Miletičku a pre ľudí z Nív, Starého Ružinova a Ružovej doliny je sobotná návšteva trhoviska pravidelným rituálom. Za tie roky si tu už každý našiel svojich obľúbených predajcov, vie, kedy musí prísť, aby sa netlačil v rade na obľúbené grilované kura, langoše, alebo na obed u Vietnamcov, kam chodia nielen domáci, ale aj zamestnanci z okolitých bizniscentier. A hoci genius loci tohto miesta je jedinečné, jeho rekonštrukcia je už nevyhnutnosťou. Miletičku najlepšie poznajú tí, ktorí tam pravidelne chodievajú, a preto je váš názor dôležitý. Všetci chceme ju chceme vidieť vynovenú, ale najmä chceme, aby ste sa tam aj v budúcnosti radi vracali. Mestská časť v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislava pripravuje zadanie architektonicko-urbanistickej súťaže a jedným z jej východísk preto budú aj výsledky veľkého prieskumu, do ktorého má možnosť zapojiť sa každý z vás. Stačí vyplniť dotazník Súčasťou tohto čísla Ružinovského Echa je dotazník, v ktorom sa vás pýtame, ako by ste si predstavovali vynovenú Miletičku. V diskusiách na túto tému takmer všetci píšete, že chcete, aby sa jej charakter nezmenil, ale že sú aj veci, ktoré by ste tam videli radi. To všetko môžete v dotazníku uviesť. Stačí, ak ho vyplníte, vytrhnete a vhodíte do označenej krabice na niektorom z našich zberných miest (miestny úrad Mierová 21, Miletička – pri bankomate, Knižnica Ružinov – Miletičova, Tomášikova, Bachová, Zimná, Na úvrati, Dom kultúry Ružinov, SD Nivy, SD Prievoz a SD Trávniky). Druhou možnosťou je vyplniť dotazník online – link nájdete na našom webe www.ruzinov.sk a zverejnený bude aj na oficiálnom facebookovom profile mestskej časti. Nech už sa rozhodnete pre ktorúkoľvek z možností, nezabudnite na dôležitý termín – treba to stihnúť do utorka 20. júla. Bratislava je metropolitné mesto, a tak aj na trhovisku bežne stretnete ľudí, ktorí sa sem sa na dlhší alebo kratší čas presťahovali z iných krajín. Aby aj oni mohli dať vedieť, čo si myslia, dotazník je okrem slovenčiny dostupný aj v angličtine a vietnamčine. Čo bude ďalej? Vaše odpovede, skúsenosti predajcov, výsledky terénneho prieskumu a inšpirácie zo zahraničia, to všetko bude tvoriť základ pre zadanie architektonicko-urbanistickej súťaže. Projekty bude posudzovať odborná komisia a víťazný projekt vám následne predstavíme v Ružinovskom Echu a pripravenú pre vás máme aj diskusiu s jeho tvorcami na obrazovkách TV Ružinov. DOTAZNÍKY ODOVZDAJTE DO 20. 7. 2021  
Regulované parkovanie: Registrácia rezidentov začína: Starý Ružinov

Regulované parkovanie: Registrácia rezidentov začína: Starý Ružinov

Rubrika: Spravodajstvo
Zavedenie parkovacej politiky už klope na dvere a Ružinov začína spúšťať registráciu pre obyvateľov prvých zón s regulovaným parkovaním. Ako prví sa už od začiatku júla budú môcť registrovať obyvatelia lokality Starý Ružinov – východ. Termíny registrácie obyvateľov ďalších zón budeme ohlasovať priebežne. Registrovať sa vopred z inej lokality nie je možné. Starý Ružinov – východ je vymedzený ulicami Záhradnícka – Jegého – Bajkalská – Trnavská cesta. Ak máte trvalý pobyt v tejto časti Ružinova a zároveň vlastnícky vzťah k autu (ste jeho majiteľom, držiteľom, máte ho na lízing, alebo používate služobné na súkromné účely a máte k tomu riadne uzavretú zmluvu), môžete sa už začiatkom júla registrovať prostredníctvom jednoduchého formulára na www.ruzinov.sk. K registrácii si pripravte občiansky preukaz, veľký technický preukaz, údaje z listu vlastníctva (číslo LV, číslo bytu) a doklady preukazujúce vzťah k vozidlu. Obyvatelia lokality 500 bytov, kde už zóna regulovaného parkovania funguje od minulého roka, sa nanovo registrovať nemusia – ich údaje sa do nového systému automaticky preklopia. Treba si však overiť, či ste uviedli aj svoj e-mail alebo mobilné telefónne číslo, kde vám budeme môcť zasielať notifikácie týkajúce sa vašej registrácie, aby ste si všetko nemuseli priebežne dohľadávať sami na webe. Nevyhnutnou podmienkou pre to, aby mohli rezidentské zóny fungovať, je označenie zón zvislým a vodorovným značením (čiary a značky). Keďže ide o náročný proces, radi by sme obyvateľov a návštevníkov jednotlivých lokalít požiadali o trpezlivosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia. Jednotlivé projekty organizácie dopravy a presné harmonogramy realizácie značenia budú priebežne zverejňované na webe mestskej časti. Zóna regulovaného parkovania bude postupne rozšírená o ďalšie lokality: druhú časť Nív od Dulovho námestia, Starý Ružinov – západ (okolie OC Centrál), Zvolenská a Ružová dolina. O termínoch registrácie v týchto lokalitách budeme priebežne informovať.  
Milí Ružinovčania,

Milí Ružinovčania,

Rubrika: Spravodajstvo
podľa počasia v posledných dňoch sa zdá, že nás čaká naozaj horúce leto. Na ružinovskom úrade nás však prázdniny nečakajú. Tohtoročné leto bude v Ružinove veľmi akčné. Už v prvej polovici júna sme dokončili druhú kosbu Ružinova – v absolútne rekordnom čase. O to viac sa chlapi z nášho Ružinovského podniku venujú iným prácam – napríklad upratovaniu, polievaniu stromov, ružovým záhonom v parkoch, zametaniu ulíc, a podobne. Verím, že ste si zmenu všimli, zvlášť znižovanie prašnosti a polievanie zelene je kvôli klimatickej zmene stále dôležitejšie. V lete odštartujeme zhruba 30 rekonštrukcií ciest, ulíc a chodníkov, na ktoré sme dlho čakali. Zoznam sa do tohto úvodníka ani nevojde, nájdete ho však na ôsmej strane. Po 53 rokoch spustíme výstavbu prvej novej školy a pracujeme na tom, aby sme do konca roka pridali navyše 150 miest v našich škôlkach. Už prebieha rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v Prievoze, pridá sa k nej rekonštrukcia knižnice na Miletičovej, rozšírenie sídla Mestskej polície a vytvorenie moderného klientskeho centra pre vás na našom úrade. Po dokončenom skvelom detskom ihrisku na Albrechtovej sa pustíme do prác na ďalších. Azda najviac sa však teším, že sa nám po rokoch podarí vrátiť život na západný breh jazera Štrkovec. V areáli pri detskom ihrisku, kde pred rokmi fungovalo občerstvenie a detské prvky, v spolupráci so špičkovým podujatím Tour de France, vznikne zóna, v ktorej si po rokoch budete môcť opäť zašportovať, zabaviť sa či občerstviť. Pribudnúť by mala dokonca aj piesková pláž. A hoci je stále horúce leto, veľké prekvapenia pre vás chystáme aj na jeseň a počas zimy ;-). Váš starosta