6. ROČNÍK BEHU (CHÔDZE) DOBRÝCH ROČNÍKOV pre seniorov 65+,

ktorý je súčasťou 19. ročníka ČSOB Bratislava Marathonu, odštartuje 6. apríla 2024 o 14:00 hod. pri Eurovea.

Ambasádorom ružinovských pretekárov je Centrum aktívneho starnutia, ktorého zakladateľ prof. MUDr. Dušan Hamar, PhD. so svojim tímom pripraví pre prihlásených aj inštruktážne stretnutie.

Mestská časť Ružinov uhradí účastníkom štartovné a poskytne reprezentačné tričká.

V cieli všetci dostanú pamätnú medailu a občerstvenie. TRAŤ DLHÚ 4,2 KM JE MOŽNÉ PREBEHNÚŤ ALEBO PREKRÁČAŤ ( AJ S PALIČKAMI NW)

PRIHLASOVANIE

Záujemcovia z kolektívov cvičencov, denných centier a klubov JDS sa prihlasujú u vedúcich. Individuálne je možné sa prihlásiť na miestnom úrade (kancelária prvého kontaktu, p. Remenárová). Informácie získate aj na tel. číslach: 02/ 48 284 451 alebo 0904 883 249.

Uzávierka prihlásenia je 6. marca 2024

 

 

Vydanie: Február 2024