Aké sú plány v Ružinove v roku 2014?

Výmena povrchov ciest, oprava chodníkov, otvorenie nových tried pre škôlkarov, rekonštrukcia Parku Andreja Hlinku, obnova ďalších školských športových areálov, rekonštrukcia detských ihrísk, to sú priority mestskej časti Ružinov na rok 2014.

Vyplýva to z rozpočtu, ktorí v decembri schválili ružinovskí poslanci. „Ružinov bude mať vyrovnaný rozpočet a bude hospodáriť so sumou vyše 27 miliónov eur. Schválenie rozpočtu nám umožňuje plynulo pokračovať v rozvoji mestskej časti, o ktorý sa spolu s poslancami snažíme,“ zhodnotil starosta Ružinova Dušan Pekár (KDH). Samospráva tak pridá k minuloročným 17 cestám s novým povrchom ďalšie, zamerať sa chce aj na rekonštrukciu chodníkov. Všetky ružinovské materské a základné školy už budú mať na budúci rok vymenené toalety aj sprchy, mestská časť sa zameria aj na opravu starých rozvodov elektriny v školských budovách. „Investujeme aj do ďalšej rekonštrukcie zariadení pre seniorov,“ doplnil zástupca starostu Vladimír Sloboda (SaS). Samospráva chce takisto osádzať ďalšie smetné koše, minulý rok ich do ulíc pridala sto. „Dobré hospodárenie nám umožnilo, že v rezervnom fonde máme milión eur. Tie použijeme na potrebné investície ako je obnova školských areálov, oprava ciest a podobne,“ objasnil Ján Buocik, zástupca starostu (SDKÚ-DS). Otvorená zostáva revitalizácia okolia jazera Rohlík, ktorá bola v pláne v minulom roku. Chýba totiž súhlas Univerzitnej nemocnice, ktorej patria pozemky okolo jazera. Takisto sa zatiaľ nepodarilo vybudovať parkovacie miesta na Medzilaboreckej ulici – primátor Milan Ftáčnik (nezávislý, s podporou Smeru-SD) stále mestskej časti Ružinov neudelil súhlas.

Plánované investície 2014

· Nové povrchy ciest

· Rekonštrukcia chodníkov

· Modernizácia detských ihrísk (Bachova, Nezábudková)

· Dokončenie výmeny toaliet a spŕch v MŠ a ZŠ

· Revitalizácia športového areálu ZŠ Medzilaborecká, ZŠ Kulíškova

· Dotácia pre MŠ sv. Vincenta de Paul na vytvorenie novej triedy

· Preverenie možnosti vybudovania tried pre škôlkarov v budove SOŠ S. Jurkoviča na Sklenárovej ulici

· Otvorenie triedy pre škôlkarov na Haburskej 4

· Výmena okien, toaliet, spŕch a vyregulovanie kúrenia v MŠ Exnárova

· Revitalizácia Parku Andreja Hlinku

· Výmena rozvodov elektriny v školských budovách

· Vybudovanie ihriska pre psov

· Modernizácia pracoviska prvého kontaktu na miestnom úrade

Miroslava Štrosová

Vydanie: Január - Február 2014