AKO TO DOPADLO: OBEDY ZADARMO RUŽINOV ZVLÁDOL

Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)

Prvé týždne od spustenia projektu „obedy zadarmo“ ukázali, že napriek pôvodným obavám o to, ako sa školy, žiaci a rodičia budú vedieť zosúladiť s novými pravidlami, komunikácia funguje. Štatistiky to jasne potvrdzujú.

Napriek zavádzajúcemu pomenovaniu obedy zadarmo nie sú vôbec zadarmo. Štát prepláca len priame náklady na su- roviny v hodnote 1,20 eura na žiaka / deň - a navyše len na obed, ktorý si dieťa v škole naozaj vyzdvihne.

Obedy – to však nie sú len suroviny, ale aj ďalšie nemalé režijné náklady od vybavenia kuchýň až po platy zamestnancov školských jedální. Navyše, kým v minulosti rodičia platili mesačne za obedy pre jedno dieťa približne 35 eur, teraz je to už len réžia vo výške 13 eur.

Za prvý mesiac si žiaci neodobrali len asi 150 obedov, čo predstavuje len necelé 4 percentá zo všetkých uvarených obedov. Skúsenosti takisto potvrdzujú, že systém odhlasovania z obedov funguje veľmi dobre. V prípade neskorého nahlásenia neprítomnosti navyše zvyknú rodičia alebo spolužiaci dieťaťu tento obed vyzdvihnúť.

Odhlasovanie obedov súvisí skôr so štruktúrou jedálneho lístku a to je jeden z dôvodov, pre ktoré sa Ružinov zapojil do pilotného projektu flexi stravovania, ktoré sa bude testovať v jedálni na ZŠ Kulíškova.

Vydanie: November 2019