Ako sa nestať obeťou nátlakových predajných akcií

10 dôležitých rád, ako sa nestať obeťou takých prezentačných a predajných akcií, počas ktorých „predajcovia“ používajú rôzne nekalé obchodné praktiky a doslova arogantne za pomoci manipulácie, zastrašovania, ale aj pod hrozbou fyzického a najmä psychického nátlaku vnucujú hlavne starším ľuďom predražený a často veľmi nekvalitný tovar.

Už pri oslovení

1. Preverte si údaje na pozvánke o organizátorovi a jeho ponuke na internete, na Slovenskej obchodnej inšpekcii, alebo sa poraďte s blízkymi. Ak máte pochybnosti, na ponuku radšej nereagujte.

Pri cestovaní na akciu

2. Vždy si so sebou zoberte vodu a jedlo.

3. Neberte si so sebou viac peňazí, ako je naozaj nevyhnutné.

4. Neodovzdávajte svoje osobné doklady organizátorom.

Počas prezentácie alebo predaja

5. Ak by vám bránili v odchode z akcie, alebo ak by ste pociťovali nátlak či vyhrážanie, volajte 158, 159 alebo 112.

6. Nepodpisujte zmluvu o spotrebnom úvere, pokiaľ ste si zmluvu riadne neprečítali.

7. Nesúhlaste s možnosťou odvozu do banky alebo k bankomatu za účelom vybratia peňazí za tovar.

8. Ak si niečo kúpite, trvajte na predložení potvrdenia o kúpe (bločky a záručný list).

Po predaji výrobkov takíto „predajcovia“ často ignorujú zákonné práva klientov.

Pri ignorovaní „predajcom“ by ste mali vedieť, že

9. Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 7 dní, potrebujete však bločik alebo zmluvu o úvere.

10. Peniaze vám musia byť vrátené do 15 dní od odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy pošlite „predajcovi“ doporučenou poštou a tovar radšej poistite.

Všimnite si!

Našli ste vo svojej poštovej schránke pozvánku na bezplatný výlet, bezplatný obed alebo hodnotné darčeky zadarmo?

Ponuku si vždy dôkladne preverte, aby ste sa nestali obeťou agresívnych „predajcov“.

Dôležité kontakty:

Slovenská obchodná inšpekcia: 02/58272 132 (klapky 117, 125, 130, 159)

Policajný zbor: 158, Mestská polícia: 159

Číslo tiesňového volania: 112

Vydanie: Marec 2014