Ako stavať Ružinov a rozvíjať architektúru za štátne peniaze

Starostlivosť o zhruba 161 ha a viac než 70 tisíc obyvateľov je neľahká úloha pre 25 komunálnych poslancov, starostu a viac než 100 zamestnancov MÚ Ružinov. Doterajšia komunálna prax dokazuje, že po zmene garnitúry trpí verejnosť. Ak by si komunálni politici osvojili predošlú kontinuitu, dosiahli by viac.

Bez nadväznosti: Unikajú im plány, najmä pri parkovacích a investorských zámeroch. Silne absentuje manuál urbanistickej výstavby. Napriek nesúhlasu verejnosti sa často postaví budova bez osohu pre rezidentov. Jednostranné rozhodnutia príslušného stavebného úradu škodia komunite a oberajú ju o verejné parkoviská a zeleň. Uvedené poukazuje na nedobrý rozvoj Ružinova, jeho životného prostredia, neexistujúcu garanciu príjemného života zamedzovanú samosprávou napr. statikou rozvojových zón strategického územia biotopov, jazier Zlaté piesky, Štrkovec, Rohlík, rekonštrukcie trhoviska na Miletičke.

Prospešnosť diskusie: Formy, metódy a prostriedky komunikácie s ateliérmi, urbanistami a odborníkmi z radov občanov by mali viesť ku konsenzu. Výsledkom by bol prístup ku kompromisu a následné uznanie spoločnej práce verejnosťou. Na Slovensku to takto nefunguje. Svetlým príkladom je malé mesto Leopoldov, ktoré ukázalo ako stavať architektúru za štátne peniaze – nepovinnou súťažou architektonických návrhov. Rozhodnutie samosprávy, že rozhodujúca nebude najnižšia cena, zaznamenalo želaný úspech. Odborná porota vybrala nápad mladých architektov na novú radnicu v Leopoldove, ktorá sa páčila aj obyvateľom. Tvorme spoločný priestor spolu, nie od stola!

Jozef Matúšek

Vydanie: Október 2016