Aktívni rodičia na ZŠ Ostredková

Prvý októbrový deň v sobotu prišli celé rodiny spolu s deťmi, aby sa zapojili do skrášľovania areálu v Základnej škole na Ostredkovej ulici.

Naši rodičia spolu s pánom starostom Ing. Dušanom Pekárom, poslancami z našej Rady školy pánom Martinom Patoprstým a Marošom Mačuhom z Bratislavského okrášľovacieho spolku, ale i mnohí pedagógovia a zamestnanci školy zamaľovali stenu Gymnázia, ktorá bola poškodená grafitmi, opravili oplotenie ihriska. Upravovali terén a nasadili novú trávu, ruže, namaľovali preliezačky, na chodníku sa objavila nová škôlka a maľované skákacie hry pre deti, nakladali opadané lístie zo stromov. Odstraňovali spolu s pracovníkmi Verejno prospešných služieb Ružinova spráchnivené časti stromov, orezávali kríky a vyhrabávali priestor pod nimi, ktorý sa stal pre nedisciplinovaných okolochodiacich obyvateľov odpadkovým košom. Odstránili i staré postele, chladničky, matrace, pneumatiky, ktoré boli porozhadzované v areáli Gymnázia na Ostredkovej ulici a špatili vstup do priestorov školského areálu aj našim žiakom a rodičom. Záver bol pôvodne naplánovaný na pravé poludnie, ale po dobrom spoločnom guľáši sa nikomu z prítomných nechcelo odísť domov, a tak sme v prácach pokračovali temer do 15-tej hodiny popoludní. Radosť, dobrá nálada, skvelé pracovné nasadenie, priateľská atmosféra a dobrovoľné pridanie rúk k úspešnému spoločnému dielu. Milí rodičia, pán starosta, páni poslanci, učitelia, žiaci, pán školník, pani kuchárky, všetkým Vám patrí veľké ĎAKUJEM !

PaedDr. Erika Drgoňová, riaditeľka školy

Vydanie: November 2016