Aktualita: Ružinov získa Vlčie Hrdlo

Konečne! Po desiatkach rokov Ružinov získa pozemky a komunikácie v lokalite tzv. Pohotovostného sídliska a vďaka tomu už bude vedieť poskytovať služby, ktoré doposiaľ nemohol.

Situácia vo Vlčom hrdle bola odjakživa iná ako v ostatných častiach Ružinova a dokonca aj množstvo Ružinovčanom ho mylne považuje za súčasť susedných Podunajských Biskupíc. Domáci sa dlho dovolávali služieb, ktoré boli vo zvyšku mestskej časti samozrejmosťou.

Dôvod však bol jednoduchý. Pozemky a komunikácie v tejto lokalite boli vo vlastníctve Slovnaftu a mestská časť nemôže investovať financie z rozpočtu, ak nejde o jej majetok alebo majetok, ktorý by jej bol zverený do správy. Ešte aj dnešní štyridsiatnici si pamätajú, že v tamojších bytovkách bývali ako v služobných bytoch zamestnanci rafinérie. Byty sa postupne odpredávali, ale pozemky a komunikácie patrili aj naďalej Slovnaftu.

Ružinov preto veľmi intenzívne rokoval s vedením tejto spoločnosti o zverení majetku do správy mestskej časti. Prvým príkladom tejto spolupráce, ktorý sa podarilo dohodnúť v rekordne krátkom čase ešte pred letom 2019, boli dve zanedbané detské ihriská. Slovnaft ich zrekonštruoval na vlastné náklady (za viac ako 30-tisíc eur), a potom ich zveril do správy Ružinova.

Tá najväčšia zmena však obyvateľov Vlčieho hrdla čaká teraz. Niekoľko dní po uzávierke tohto čísla Ružinovského Echa budú poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovať o materiáli, na základe ktorého spoločnosť Slovnaft prevedie do vlastníctva mestskej časti cesty, chodníky a parkovacie plochy a ostatné pozemky dostane do prenájmu za euro. Vďaka tomu už od jari bude môcť mestská časť zabezpečovať vo Vlčom hrdle kosenie, vysýpanie košov a ďalšiu bežnú údržbu.

 

Vydanie: Október 2022