Aktuality

Všetky aktuálne informácie o mestskej časti nájdete na webe a na FB.

www.ruzinov.sk

www.facebook.com/BratislavaRuzinov

 

Ďalšie užitočné stránky:

Cultus Ružinov www.cultusruzinov.sk

Knižnica Ružinov www.kniznica-ruzinov.sk

 
Vydanie: Marec 2021