Aktuality z Ružinova

Všetky aktuálne informácie o dianí v mestskej časti nájdete na oficiál - nom webe a na facebooku:

www.ruzinov.sk www.facebook.com/Bratisla - vaRuzinov

Ďalšie užitočné stránky:

Cultus Ružinov www.cultusruzinov.sk

Knižnica Ružinov www.kniznica-ruzinov.sk

Verejnoprospešné služby Ružinov www.vpsr.sk | @RuzinovskyPodnik

 

Vydanie: Marec 2024