Aktuálne: Daňový bonus zatriasol rozpočtom

78 miliónov eur – to je rozpočet, s ktorým bude v roku 2023 hospodáriť Ružinov. To, čo možno na prvý pohľad vyzerá ako impozantná suma, sa však veľmi rýchlo roztečie do povinných výdavkov – len do školstva odíde viac ako polovica a ďalšia desatina smeruje do sociálnych služieb. Mestská časť sa bude musieť vysporiadať s poklesom rozpočtových príjmov, keď kvôli tzv. prorodinnému balíčku príde o takmer 3 milióny eur. Pre lepšiu predstavu – je to suma za celoročnú údržbu zelene v Ružinove, vrátane kosenia, odhŕňania snehu a čistenia priestranstiev.

V posledný februárový deň schválili ružinovskí poslanci rozpočet na rok 2023. Skončili sa tak dva mesiace rozpočtového provizória – obdobia, kedy mestská časť hospodárila bez schváleného rozpočtu.

Prečo sa čakalo?

Rozpočtové provizórium však Ružinov negatívne neovplyvnilo, keďže veľké kapitálové investície ako výstavba a rekonštrukcie sa v zimných mesiacoch nerealizujú. Prečo teda Ružinov čakal dva mesiace na schválenie rozpočtu? Dôvodom meškania bola najmä neistota, ktorú spôsobili rôzne vládne opatrenia schválené v parlamente tesne pred Vianocami. Až do januára tak v podstate nebolo možné návrh rozpočtu pripraviť. Podobne na tom bola väčšina ostatných mestských častí a hlavné mesto Bratislava bude svoj rozpočet schvaľovať dokonca až počas marca.

Menej peňazí

Ružinov bude tento rok hospodáriť so sumou 78 miliónov eur. Veľký škrt v rozpočte všetkých samospráv urobili na poslednú chvíľu prijaté opatrenia vlády – najmä daňový bonus, vďaka ktorému síce väčšina pracujúcich rodín získa výrazne vyšší mesačný príjem, ale zároveň však tieto peniaze plynú z rozpočtov samospráv a Ružinov tak stratí približne 3 milióny. To je takmer úplná suma na všetku údržbu zelene, čistenie ciest, odhŕňanie snehu, výsadbu stromov na celý rok.

Ďalšími opatreniami, ktoré zvyšujú výdavky mestskej časti, no štát ich nijako nekompenzuje, sú zvyšovanie platov vo verejnej správe, výrazne zvýšené poplatky za prácu nadčas a cez víkend, povinné preplácanie nákladov súkromným domovom seniorov, a ďalšie. V kontexte prudko rastúcich nákladov na energie či potraviny sa tak ani Ružinov nevyhne nepopulárnym opatreniam, ako napríklad zvýšenie poplatkov za materské školy či školské družiny.

Štruktúra rozpočtu

Nadpolovičná väčšina – 51 percent výdavkov mestskej časti - smeruje do oblasti vzdelávania. Patrí sem najmä prevádzka základných škôl, škôlok či školských družín a zhltne takmer 40 miliónov eur. Fungovanie miestneho úradu a poskytovanie všeobecných služieb, od matriky po parkovanie, sa na výdavkoch podieľa vo výške 13 percent a 10 percent výdavkov smeruje do sociálnej oblasti, kde najväčšou položkou je prevádzka dvoch domovov seniorov. 1 percento výdavkov mestskej časti tvoria splátky investičného úveru z minulosti.

Investície za milión

Ružinov tento rok pripravuje a plánuje zrealizovať viacero investícií. Viac ako 1 milión eur bude smerovať do opráv a rekonštrukcií ciest a chodníkov. Dokončovať sa budú dve nové základné školy na Medzilaboreckej a na Ostredkovej, v príprave je aj prístavba ZŠ Vrútockej. Ružinov plánuje otvoriť novú škôlku na Trnávke odkúpením od súkromného investora za 50 percent ceny (na sídlisku Ovocné sady) a pripravuje projekt rekonštrukcie a rozšírenia MŠ na Pivonkovej ulici. Rozširovanie škôlok si vyžiada aj nový zákon, podľa ktorého budú mať obce o dva roky povinnosť prijať do materskej školy všetky deti staršie ako tri roky.

Plánovaná je aj rekonštrukcia trhoviska na Bachovej, komplexné revitalizácie dvoch detských ihrísk (Haburská za reštauráciou u Deda a Mesačná), ako aj výstavba úplne nového športoviska na Trnávke. 1,7 milióna eur bude stáť výstavba novej kanalizácie na Pálenisku, schodisko pri SD Trávniky čaká rekonštrukcia za 130-tisíc eur.

Činnosť Ružinovského podniku, ktorý sa stará o zeleň a čistotu, bude tento rok stáť 3,5 milióna eur. Na výraznom zvýšení sa podieľa tak rast nákladov na zamestnancov, energie a pohonné hmoty, ako aj fakt, že od jari prevezme mestská časť starostlivosť o bývalé Pohotovostné sídlisko vo Vlčom hrdle.

Škrtanie výdavkov

Šetrenie sa žiaľ do veľkej miery muselo dotknúť kultúrnych inštitúcií. aj napriek významnej racionalizácii výdavkov plánuje aj tento rok mestská časť zorganizovať tradičné hodové slávnosti i úspešný festival Symfónia umenia, avšak samotný ružinovský Cultus či knižnica budú musieť fungovať s výrazne nižším rozpočtom než pôvodne požadovali.

Bez ohľadu na všetky tieto obmedzenia rozpočet počíta s rekonštrukciou problémového kúrenia v DK Ružinov a vďaka podpore z fondov sa plánuje i rekonštrukcia ďalšej pobočky knižnice, tentokrát na Bachovej ulici na Pošni.

„Ešte nikdy sa nám rozpočet nezostavoval tak ťažko. V čase, keď mnohé náklady mnohonásobne vzrástli, zároveň vláda siahla na naše príjmy. Očakávame, že rok 2024 pritom bude ešte ťažší. Preto sa tento rok musíme snažiť vytvoriť si i rezervu na horšie časy a zároveň sa práca veľkej časti úradu sústredí na prípravu projektov pre fondy EÚ.

Bez externých zdrojov by nám totiž na investície už takmer nezostávali peniaze – a rozhodne nechceme, aby sa život v Ružinove prestal zlepšovať. Preto sa chystáme venovať množstvo energie získavaniu finančných zdrojov zvonku – tak, aby sme dokázali naplniť tri veľké priority: postupné rekonštrukcie vnútroblokov po celom Ružinove, obnovu Areálu hier Radosť na Štrkovci a do troch rokov aj komplexnú rekonštrukciu Trhoviska Miletičova,“ uzatvára hodnotenie nadchádzajúceho finančného obdobia starosta mestskej časti Martin Chren.

 

 

Vydanie: Marec 2023