Aktuálne: Mestské časti z celej Bratislavy zvyšujú poplatky za škôlky a družiny

Prudký rast nákladov za energie a finančná sekera, ktorú do hospodárenia samospráv zaťal štát svojimi nekoncepčnými opatreniami (najmä financovaním zvýšeného daňového bonusu z rozpočtov miest a obcí), významne zasiahli do chodu obcí na celom Slovensku a podpisujú sa aj pod zvyšovanie poplatkov.

Rovnaká situácia je vo všetkých sedemnástich mestských častiach Bratislavy, ktoré v týchto mesiacoch postupne schvaľujú svoje rozpočty na tento rok. Kvôli zvýšeniu daňového bonusu a zdvojnásobeniu rodinných prídavkov, získa každá ružinovská rodina, v ktorej spoločná hrubá mzda rodičov prekračuje 850 eur mesačne, každý mesiac sto eur v čistom navyše. Týchto sto eur však nedáva štát: vzal ich mestám a obciam z peňazí, z ktorých sa platia škôlky a školské družiny. Samosprávy na celom Slovensku tak majú len dve možnosti: buď budú škôlky zatvárať, lebo si viac nemôžu dovoliť ich prevádzku, alebo zvýšia poplatky, a časť peňazí tak od rodičov získajú naspäť.

Dôvody úpravy

Povinné zvyšovanie platov pre učiteľky o 17 percent, ani zvýšenie daňového bonusu, predstavitelia miest a obcí vo svojich vyjadreniach v princípe nepovažujú za zlé opatrenia. Ako starostovia a primátori z celého Slovenska viackrát opakovali, učiteľky v škôlkach si zaslúžia lepšie mzdové ohodnotenie a rodiny si zaslúžia viac peňazí.

Náklady na škôlky

Ročné náklady na jedno dieťa v ružinovskej škôlke sú približne 4 000 eur. Pri doterajšom 27-eurovom poplatku to pre rodičov predstavovalo necelých 10 percent nákladov na fungovanie škôlky, zvyšok dotovala mestská časť zo svojho rozpočtu. Avšak potom, čo štát odčerpal obciam ďalších 840 eur ročne na jedného škôlkara, nariadil zvyšovať mzdy a nijako sa nepodieľa na platení za drahšie kúrenie či elektrinu v škôlkach. Pre to už mestská časť nedokáže rovnakým spôsobom, ako doposiaľ, platiť za prevádzku škôlok. To je dôvod, pre ktorý všetky mestské časti Bratislavy pristúpili k zvyšovaniu poplatkov.

Situácia v meste

Poplatky za obecné materské školy v Bratislave sa tak budú tento rok pohybovať od 50 eur do 90 eur mesačne. Ružinov, podobne ako iné väčšie mestské časti – Petržalka či susedné Nové Mesto – schválil zvýšenie mesačného poplatku z 27 na 75 eur. Po započítaní zvýšeného daňového bonusu (+ 70 eur mesačne) a zvýšených rodinných prídavkov (+ 30 eur mesačne), tak bude mať každá rodina stále viac peňazí než vlani a zároveň sa - po uskutočnení viacerých úsporných opatrení - podarí udržať prevádzku všetkých existujúcich ružinovských škôlok.

Kompenzácie

Ružinov zároveň schválil adresnú sociálnu pomoc pre rodičov, ktorí majú doma viacerých škôlkárov, či pre rodiny v sociálnej núdzi. Poplatky za druhé a ďalšie dieťa v škôlke preto budú výrazne nižšie. Rodičia, ktorí si nemôžu uplatniť daňový bonus, môžu mať poplatok za škôlku dokonca úplne odpustený. V takomto prípade treba kontaktovať priamo riaditeľku zariadenia, ktorá rodičov na základe ich situácie informuje o tom, ako treba ďalej postupovať.

Nižší mesačný poplatok na úrovni 50 – 60 eur mesačne prijímajú najmä menšie mestské časti, ktoré už dnes majú dostatok škôlkarských kapacít a nemusia budovať nové. Naopak, väčšie mestské časti, ktoré stále musia budovať nové škôlky, boli nútené schváliť vyššie poplatky na úrovni medzi 70 a 80 eurami mesačne.

Napriek zvýšeniu mesačného poplatku budú rodičia stále uhrádzať len asi 20 percent celkových nákladov na prevádzku škôlok. Zvyšných 80 percent bude stále znášať mestská časť zo svojho rozpočtu.

Obedy len dočasne

Zvýšenie, tentokrát však vyplývajúce z aktualizovanej vyhlášky ministerstva školstva, sa dotkne aj platieb za obedy v školách a v škôlkach. Dobrou správou pre rodičov školákov však je, že budú platiť len v mesiaci apríl – keďže od mája začne opäť platiť program obedov zadarmo, pri ktorom štát prepláca všetky priame náklady na potraviny. Rodičia tak za obedy budú platiť len réžiu na energie a platy kuchárok vo výške 16 eur mesačne.

V prípade škôlok sa dotácia na obedy zadarmo dotkne rodičov predškolákov, ktorí ušetria za náklady na obed, ďalej však budú musieť platiť (nižšie) náklady na réžiu a na prípravu raňajok a olovrantu, keďže v škôlkach sa strava podáva viackrát denne a program „obedy zadarmo“ sa týka len výdaja obedov.

Školské družiny Ďalšie zvýšenie sa týka poplatkov za školské družiny. V tomto prípade bol Ružinov nútený zvýšiť mesačný poplatok za ŠKD na úroveň 40 eur mesačne. Pre vysvetlenie - je to poplatok, aký je vo viacerých iných mestských častiach bežný už roky, a že týmto zvýšením sa poplatok za ŠKD v Ružinove dostáva len na úroveň, akú iní bratislavskí rodičia platia už dávno.

Doplácať nebudete

Aj po odrátaní vyšších poplatkov za stravu a za škôlku, však každá ružinovská rodina s jedným dieťaťom vďaka daňovému bonusu a zvýšeniu rodinných prídavkov, bude mať stále mesačne o 63 eur viac, než mala v decembri minulého roku. V prípade rodiny s dvoma deťmi to je dokonca o 85 a s troma deťmi o 108 eur navyše. Pri školákoch je to ešte viac. Rodina s jedným školákom, aj po zvýšení poplatku za družinu a po zdražení obedo, bude stále mať mesačne o 106 eur viac ako vlani.

 

Vydanie: Marec 2023