Aktuálne: Parlamentné voľby: Informácie pre voličov

V sobotu 30. septembra čakajú Slovensko parlamentné voľby. V Ružinove budeme mať otvorených 70 volebných miestností, ktoré budú otvorené od 7:00 do 22:00. Prinášame vám základné informácie o tom, ako sa pripraviť na tento deň a na čo nezabudnúť, kým sa vyberiete do volebnej miestnosti.

Oznámenia o čase a mieste konania volieb budú distribuované do domácností (nie na meno voliča) najneskôr do 5. septembra. Voliči tiež dostanú zoznam kandidátov, ktorí si tak budú mať možnosť v dostatočnom predstihu preštudovať. Odporúčame to najmä preto, aby sa zefektívnil samotný akt voľby.

V prípade, že ste oznámenie alebo zoznam nedostali do domácností, napíšte nám na adresu volby@ruzinov.sk. Informácie o tom, kde máte svoju volebnú miestnosť ako aj zoznam kandidátov do NR SR nájdete na webe www.ruzinov.sk v sekcii Voľby do NR SR 2023.

Voliči, ktorí v čase volieb nebudú v mieste trvalého bydliska a budú chcieť voliť v inom okrsku, môžu požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu troma spôsobmi:

■ osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 29. 9. 2023) v čase úradných hodín (v posledný deň pred voľbami bude tzv. námietková kancelária mimoriadne k dispozícii aj v piatok do 12:00, v ostatné piatky nie),

■ v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konaní volieb (t.j. najneskôr 8. 9.),

■ elektronicky (e-mailom) najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb (t.j. najneskôr 8. 9. 2023). A na záver... Nezabudnite si skontrolovať platnosť občianskeho preukazu, voliť s pasom (ako dokladom totožnosti) totiž nie je možné.

Viac na www. ruzinov.sk

 

Vydanie: September 2023