Aktuálne: Vlčie hrdlo prechádza do správy Ružinova

Na začiatku prázdnin, 1. júla, prejde Vlčie hrdlo do správy mestskej časti. Po desiatkach rokoch tak budú môcť byť pozemky a komunikácie v lokalite tzv. Pohotovostného sídliska udržiavané rovnako ako tie v ostatných častiach Ružinova.

Ešte aj dnešní štyridsiatnici si pamätajú, že v tamojších bytovkách bývali ako v služobných bytoch zamestnanci rafinérie. Byty sa postupne odpredávali, ale pozemky a komunikácie patrili aj naďalej Slovnaftu.

Ružinov preto veľmi intenzívne rokoval s vedením tejto spoločnosti o zverení majetku do správy mestskej časti. Prvým príkladom tejto spolupráce, ktorý sa podarilo dohodnúť v rekordne krátkom čase ešte pred letom 2019, boli dve zanedbané detské ihriská. Slovnaft ich zrekonštruoval na vlastné náklady (za viac ako 30-tisíc eur), a potom ich zveril do správy Ružinova.

Dohoda so Slovnaftom

Rokovania so spoločnosťou pokračovali ďalej a začiatkom jesene minulého roka schválili poslanci miestneho zastupiteľstva materiál, na základe ktorého spoločnosť Slovnaft previedla do vlastníctva mestskej časti cesty, chodníky a parkovacie plochy a ostatné pozemky dostal Ružinov do prenájmu za symbolické euro.

Dohoda upresňuje, že bezodplatné nadobudnutie sa týka verejných komunikácií vo výmere viac ako 13-tisíc štvorcových metrov a prenájom pozemkov s rozlohou viac ako 29-tisíc štvorcových metrov v súvislosti so starostlivosťou o zeleň je zatiaľ na 15 rokov. Pre upresnenie, mestská časť získala do vlastníctva cesty, chodníky a parkoviská, ale nie pozemky pod nimi, tie ostávajú aj naďalej majetkom Slovnaftu, bolo však zriadené vecné bremeno.

Služby pre ľudí

Od júla tak ružinovská VPS bude v rámci rozpisu prác zabezpečovať kosenie, orezy, vysýpanie košov, čistenie komunikácií a vpustí a starostlivosť o ihriská. Detské ihriská sa časom budú aj rozširovať, aby mali rodiny z okolia viac možností ako tráviť čas so svojimi deťmi. Počas leta sa uskutoční stretnutie s obyvateľmi, aby sa do pripravovaných projektov zapracovali aj ich návrhy. O presnom termíne bude mestská časť informovať aj na svojej webovej stránke a facebookovom profile @BratislavaRuzinov.

Na záver...

Vlčie hrdlo sa po desiatkach rokov vracia Ružinovu a súčasťou mestskej časti nebude len na mape a o túto lokalitu sa mestská časť bude môcť starať rovnako ako o všetky ostatné. To sa týka ja väčších investícií ako napríklad rekonštrukcie komunikácií, ktoré sa budú zaraďovať do plánu opráv a postupne, ako to umožní rozpočet, sa budú opravovať. Vzhľadom na to, že ide o zložité projekty, to však nebude tento rok.

 

Vydanie: Jún 2023