Architektonická súťaž: Nová plaváreň pre Ružinov

Obyvatelia Ružinova majú už opäť o krok bližšie k tomu, aby si oddýchli v novom plaveckom bazéne len na skok od Štrkovca a Rohlíka. Mestská časť totiž koncom roka zverejnila vo vestníku verejného obstarávania a európskom vestníku výzvu na súťaž architektonických návrhov na novú plaváreň, rekonštrukciu hokejového štadióna a dostavbu nekomerčných ubytovacích kapacít pre športovcov. Záujemcovia môžu svoje návrhy predkladať do 31. marca 2022.

Nová plaváreň by mala vzniknúť oproti Štrkoveckému jazeru, vedľa nášho zimného štadióna. Teda v prostredí, kde sa už dnes zdržiavajú a chodia relaxovať denne stovky ľudí. Súčasťou projektu je aj rekonštrukcia zimného štadióna a návrh čo najlepšej energetickej technológie, ktorá umožní úsporne chladiť štadión a zároveň vyhrievať plaváreň.

Súťaž pripravila mestská časť v spolupráci so Slovenskou komorou architektov a väčšina členov poroty sú odborníci, ktorí sú nezávislí od mestskej časti. Posudzovať sa bude komplexné riešenie novej plavárne, rekonštrukcia hlavnej haly zimného štadióna, rekonštrukcia a prestavba tréningovej haly, dostavba tretej ľadovej plochy, fitnesscentra a návrh nového ubytovacieho zariadenia.

Prvým krokom k tomu, aby bolo vôbec možné o takomto projekte čo i len uvažovať, bolo získanie pozemkov. Tie sa podarilo získať v roku 2019 vďaka zámene pozemkov s ministerstvom zdravotníctva.

Na organizáciu súťaže a zhotovenie projektovej dokumentácie prispela Ružinovu vláda Slovenskej republiky grantom vo výške 600-tisíc eur. Výsledky budú zverejnené začiatkom mája.

 

Vydanie: Február 2022