Astry na Astrovú

Na Astrovej ulici pribudla ďalšia vynovená predzáhradka. Projekt Astry na Astrovú bol financovaný z grantu Mestskej časti Bratislava- Ružinov. Prvky použité pri revitalizácii sú zamerané na adaptáciu na zmenu klímy, výsadbu druhov dobre znášajúcich mestské prostredie, atraktívne pre opeľovače a zaujímavé na pohľad, niektoré druhy sú aj jedlé.

Ide o ďalší zo 41 úspešných projektov, ktoré tento rok celkovou sumou takmer 145 tisíc eur podporila mestská časť Ružinov. Fyzické osoby podnikatelia a právnické osoby, ktoré sídlia v Ružinove alebo tu vykonávajú činnosť, sa mohli uchádzať o sumu od 500 do 5 000 eur na svoj projekt.

Projekty, ktoré sa uchádzali v roku 2018 o grant boli z oblasti kultúrno – spoločenských aktivít, vzdelávania, telovýchovy, športu a mládeže, sociálnej oblasti, ochrany a tvorby životného prostredia alebo rozvoja komunitného života. Grantový program na odporúčanie grantovej komisie funguje v Mestskej časti Bratislava-Ružinov od roku 2011, a podľa nových pravidiel od roku 2015.

(ts,sm)

 

Vydanie: December 2018