Bazálna stimulácia v Domove dôchodcov Pažítkova 2

Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)

Domov dôchodcov na Pažítkovej ulici je po preškolení pracovníkov a splnení všetkých podmienok uplatňovania konceptu bazálnej stimulácie v praxi certifikovaným zariadením podľa podmienok Medzinárodnej asociácie Bazálnej stimulácie.

Cieľom bazálnej stimulácie je pomôcť klientovi pocítiť svoje telo, uvedomiť si sám seba a vlastné hranice tela. Základnými prvkami konceptu sú pohyb, komunikácia, vnímanie a ich úzke prepojenie. Koncept bazálnej stimulácie umožňuje ľuďom so zmenami v týchto troch oblastiach podporu, a to cez cielenú stimuláciu zmyslových orgánov, pričom využíva schopnosti ľudského mozgu uchovať svoje životné návyky v pamäťových dráhach. Cielenou stimuláciou spomienok môžeme znova aktivovať mozgovú činnosť a vplývať tak na vnímanie, komunikáciu a pohyb klienta. Koncept umožňuje klientovi vnímať jeho vlastnú identitu, napomáha zlepšiť komunikáciu s okolím a zvládnuť orientáciu v priestore a čase. Bazálna stimulácia znamená poskytovať podnety tam, kde si jednotlivci vzhľadom na svoje postihnutie nedokážu sami zabezpečiť dostatočný prísun podnetov. Základným prostriedkom je dotyk. Pracovníci pri práci s klientmi používajú dotyk, ktorý nesmie byť prerušovaný a má za úlohu sprostredkovať pozitívnu telesnú skúsenosť. Dotyky sú systematické a opakujúce sa rovnakým spôsobom, aby sme vytvorili rituály, ktoré sú v veľmi dôležité, pretože vznikajú pravidelným opakovaním ako jednotný celok, ktorý klient identifikuje ako rituál denného programu, ktorý zároveň sprostredkuje klientovi pocit bezpečia, spoľahlivosti a istoty. V koncepte bazálnej stimulácie je veľmi dôležité vytvorenie vzťahu medzi klientom a sprostredkovateľom vnemu. Pri našej práci využívame najmä somatickú a vestibulárnu stimuláciu. Somatická stimulácia sprostredkováva klientovi vnemy z povrchu tela prostredníctvom kožného percepčného orgánu, stimuluje vnímanie jeho telesnej schémy a následne aj okolitého sveta. Vestibulárna stimulácia prenáša informácie na vestibulárne jadro v mozgu a tým sprostredkováva informácie o postavení v priestore, redukuje negatívne pocity z pohybu, znižuje napätie stahovačov a naťahovačov svalov, pripravuje organizmus na mobilizáciu a udržiava pohyb endolymfy vo vestibulárnom aparáte. Neodmysliteľnou súčasťou našej práce je využívanie neurofyziologickej stimulácie, ktorú využívame pri klientoch po cievnej mozgovej príhode a klient je oslabený na niektorú časť tela. Cieľom tejto stimulácie je prenášanie impulzov z plne fungujúcej polovice tela do oslabenej a tým zabezpečenie jej zlepšenia. V blízkej budúcnosti by sme chceli rozšíriť našu prácu o nadstavbové prvky konceptu ktorými sú: Optická (zraková) stimulácia, Auditívna (sluchová) stimulácia, Orálna (chuťová) stimulácia, Olfaktorická (čuchová) stimulácia a Takticko-haptilná (hmatová) stimulácia. Naši klienti majú pozitívnu skúsenosť s týmto konceptom. Neoddeliteľnou súčasťou konceptu je iniciálny dotyk, ktorý je pre klientov signálom začiatku a konca komunikácie, stimulácie alebo akejkoľvek inej činnosti. Koncept je prínosný pre klientov aj pracovníkov. V zariadení sme zaznamenali zlepšenie zdravotného psychického i fyzického stavu. U klientov došlo k zníženiu nepokoja a dezorientácie. Pociťujeme zvýšenie pozitívnych emócií, spokojnosti a zlepšenie vzťahov medzi klientmi a pracovníkmi.

Tím DD Pažítkova 2

 

Vydanie: Máj 2017