Bezpečne na bicykli

Počas Európskeho týždňa mobility spustil Ružinov pilotný projekt zameraný na podporu cyklodopravy u detí zo základných škôl.

Vybudovanie stojanov na bicykle a kolobežky, namaľovanie prechodov, zníženie rýchlosti v okolí školy. To je prvý krok pre bezpečnosť detí, ktoré do školy nevozia rodičia, ale dopravujú sa tam samy. Mestská časť sa aj takto rozhodla napomôcť minimalizovaniu tzv. fenoménu „mama taxi“.

Pilotným ročníkom sme v spolupráci s národným cyklokoordinátorom rozbehli projekt, ktorý bol venovaný žiakom 3. a 4. ročníkov základných škôl na Kulíškovej a v Ružovej doline, avšak Ružinov s týmito projektom plánuje pokračovať aj naďalej. Deti absolvovali široké spektrum aktivít, kedy sa deti pomocou hier učili pravidlá cestnej premávky a mohli si vyskúšať rôzne situácie, v ktorých sa môžu v premávke ocitnúť. Do budúcnosti Ružinov s týmto projektom počíta aj pre ďalšie školy.

 

 

Vydanie: Október 2019