Bratislavská župa zrekonštruovala za dva roky už vyše 100km regionálnych ciest:

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) spravuje 520 km ciest II. a III. triedy, 127 mostov a dva cyklomosty. Napriek tomu, že je najmenším zo všetkých krajov, má najviac dopravne zaťaženú cestnú sieť. Preto župa pristúpila ku komplexným rekonštrukciám. Cesty neláta, ale opravuje ich modernými technológiami, vďaka ktorým sú opravené cesty kvalitnejšie, trvácnejšie a bezpečnejšie.

„Na tento rok sme naplánovali komplexne zrekonštruovať až 55 kilometrov ciest II. a III. triedy. Hotových máme už 14 úsekov, šesť sa realizuje a tri úseky nás ešte čakajú. Cesty nechceme len plátať, ale opravujeme ich modernými technológiami, vďaka ktorým sú kvalitnejšie, trvácnejšie a bezpečnejšie,“ uviedol predseda BSK Juraj Droba.

Od roku 2021, kedy Bratislavský samosprávny kraj prebral 100 % manažérsku aj majetkovú kontrolu nad cestárskou spoločnosťou, rozbehli župní cestári desiatky komplexných rekonštrukcií. V rokoch 2021 až 2023 zrekonštruovala 51 úsekov ciest v celkovej dĺžke takmer 100 km.

MODERNÉ TECHNOLÓGIE PRINÁŠAJP VYŠŠIU KVALITU AJ RECYKLÁCIU MATERIÁLOV

Bratislavský samosprávny kraj pri rekonštrukciách ciest využíva recykláciu, vďaka čomu šetrí prírodu, dopravu materiálu aj náklady.

Jednou z nových technológií, je recyklácia za horúca na mieste. Táto metóda umožňuje rýchle a ekologické opravy úsekov v extraviláne, súbežnú realizáciu dvoch vrstiev vozovky a opätovné využitie materiálov z vozovky do nespevnených krajníc.

Takto zrekonštruované cesty majú dlhšiu trvácnosť, vyššiu rovinnosť povrchu a komfort prejazdu vozovkou. Pri tejto metóde sa najskôr odfrézujú poškodené vrstvy vozovky v hrúbke 0 až 3 cm.

Následne sa realizuje recyklácia pôvodnej asfaltobetónovej vozovky s pridaním potrebnej frakcie kameniva a asfaltového spojiva v hrúbke 5 cm, ktorá tvorí novú ložnú vrstvu vozovky a súbežne prebieha pokládka novej obrusnej asfaltobetónovej vrstvy vozovky z modifikovaných (trvácnejších) asfaltov v hrúbke 3 cm. Ďalšou využívanou technológiou je recyklácia za studena na mieste. Ido o nízkoodpadovú technológiu, ktorá znižuje množstvo vstupných surovín. Založená je na druhotnom využití materiálov už zabudovaných v konštrukcii vozovky. Používa sa tam, kde je únosnosť vozovky vyčerpaná a poškodenie vozovky je v takom rozsahu, že je potrebné revitalizovať okrem krytu aj podkladné vrstvy. Ide najmä o výskyt sieťových trhlín, rozpad vozovky či plošné deformácie, a to najmä v stopách vozidiel alebo na okraji. Celková hrúbka novej konštrukcie vozovky predstavuje 30 cm, z toho 20 cm tvorí zrecyklovaná vrstva a 10 cm nové asfaltobetónové vrstvy. V maximálnej miere sa využívajú jestvujúce materiály. Vyfrézovaný materiál sa použije na tvorbu nových nespevnených krajníc.

DOKONČENÉ ÚSEKY V ROKU 2023

■ Pezinok – Pezinská Baba

■ Pezinská Baba – Pernek

■ Modra – Šenkvice

■ Šenkvice – Pezinok

■ Šenkvice - Blatné

■ Slovenský Grob - Chorvátsky Grob

■ Slovenský Grob – Viničné

■ Most nad diaľnicou D1 – Chorvátsky Grob – Bernolákovo

■ Doľany – Štefanová

■ Štefanová – Budmerice

■ Budmerice – Báhoň

■ Pernek – Kuchyňa

■ Kuchyňa – Rohožník

■ Dunajská Lužná – Studené

■ Tomášov, Malý Madarás – hranica krajov BSK/TSK

■ Tomášov - Studené

■ Kráľová pri Senci – Hrubá Borša

■ Dunajská Lužná – Miloslavov

■ Dunajská Lužná – Alžbetin Dvor

PREBIEHAJÚCE REKONŠTRUKCIE

■ Most cez potok v Misiarskej doline – Pezinská Baba

■ Most cez potok Malina – Jakubov

■ Oprava prieťahu cez Lozorno

PLÁNOVANÉ

■ Plavecký Mikuláš – hranica BSK/TTSK

■ Oprava prieťahu cez Lozorno

■ Most M6631 – II/504 – 004 – Budmerice

■ Most nad diaľnicou D2 – v obci Závod

■ Nadjazd nad D2 za obcou Veľké Leváre

 

Vydanie: September 2023