Budúci obraz Štrkovca

Oblasť Štrkoveckého jazera je jednou z najobľúbenejších v Ružinove. Mnohí obyvatelia sa tak zaujímajú, ako bude v budúcnosti vyzerať a či nebude poznačená ďalšou developerskou vlnou. Zrak sa preto upiera na pripravované územné plány zón.

Mestská časť pozvala obyvateľov na verejné prerokovanie Územného plánu zóny Bajkalská – roh. Ružinov momentálne pracuje na návrhu na zmenu zadania tohto územného plánu. V tomto prípade ide len o formálnu zmenu. „Pôvodne sme plánovali detailnejšie spracovanie, ktoré by automaticky nahrádzalo územné rozhodnutie na všetky stavby v tejto lokalite. V prvom rade nám išlo o to, aby bolo územie zregulované na objednávku mestskej časti a nie investora. Takýto postup je možný podľa zákona, no v praxi sa používa veľmi málo, na území Bratislavy vôbec. Chcel som, aby konečne vznikol precedens a začal sa tento regulačný nástroj používať,“ vysvetlil spracovateľ územných plánov zón v okolí Štrkoveckého jazera Branislav Kaliský. Zodpovednosť za to, čo tu môže vzniknúť by prebral architekt, starosta a miestni poslanci. Po jeho prijatí by developer išiel priamo do stavebného povolenia, v ktorom už veľa zmien nie je možných. „Je to ťažšia, dlhšia, ale zato správna cesta. V tomto konkrétnom prípade to stratilo význam, pretože spoločnosť Penta vyčerpala svojou stavbou všetok potenciál územia povolený Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy,“ objasnil Branislav Kaliský. Povedané polopatisticky, na rohu Bajkalskej už nič viac nevyrastie, bývalý „cirkusplatz“ je plný.

Nejde to zo dňa na deň

Samotná tvorba územných plánov zón je administratívne zdĺhavý proces. Jednotlivé stupne schvaľuje množstvo dotknutých orgánov, súčasťou sú verejné prerokovania a prezentácie. Ružinov má momentálne rozpracovaných hneď niekoľko územných plánov, viaceré z nich má pod palcom architekt Branislav Kaliský: „Mojim cieľom je čo najlepší výsledok, ktorý bude podkladom pre životaschopný a kvalitný kúsok Bratislavy, preto tieto prezentácie a verejné prerokovania robím aj nad rámec zákonom požadovaných počtov. Pre kvalitnú prácu je najpodstatnejšie dobre si pripraviť podkladové dáta. Takýmito sú okrem tých technických a sociálnych aj reakcie a pripomienky samotných obyvateľov či majiteľov pozemkov. Mojou úlohou nie je všetkým pripomienkam vyhovieť, ale navrhnúť budúci vývoj zóny čo najlepšie pre ľudí, ktorí sa v nej budú pohybovať a žiť.“ Po predošlých negatívnych skúsenostiach majú v dnešnej dobe Bratislavčania tendenciu byť skôr pesimistickí. „Keď sa pozriem na niektoré stavby, ani sa veľmi nečudujem. Veľakrát boli developermi aj oklamaní. Dnes sú, žiaľ, často zavádzaní rôznymi „pseudoaktivistami“, ktorí im nasľubujú nemožné, len kvôli svojej politickej popularite. Takéto petície sú potom veľmi manipulatívne a v konečnom dôsledku ľuďom často ešte zhoršia podmienky namiesto ich nápravy. Oplotené pozemky, polozbúrané domy a zatvorené parkoviská nie sú v Ružinove žiadnou výnimkou. Žiadny normálny architekt a urbanista nechce prostredie zhoršovať ale naopak. Niekedy by som chcel zažiť dôveru ľudí ako majú napríklad lekári. V zásade pri zodpovedných architektoch a dobrých stavbách platí rovnaká veta- teraz to trocha zabolí, ale potom vám bude lepšie,“ dodal Branislav Kaliský. Okrem Bajkalskej – roh sú rozpracované tiež územné plány zón Štrkovec – juh a Bajkalská – Drieňová. Momentálne sú v štádiu návrhu riešenia. Podľa Branislava Kaliského by sa na prerokovanie s verejnosťou mohli dostať ešte do tohto leta.

Katarína Kostková

Foto: R. Hoblík

 

 

Vydanie: Apríl 2017