Budúcnosť ružinovských škôlok a škôl

DVAKRÁT VIAC PRVÁKOV AKO DEVIATAKOV

Demografický vývoj je neúprosný. Analýza ukazuje, že výrazný nárast počtu obyvateľov bude pokračovať až do roku 2035. Súvisí to najmä s masívnou výstavbou, ktorá je reakciou investorov na fakt, že Ružinov je považovaný za jednu z najatraktívnejších lokalít na bývanie.

Ak vezmeme do úvahy známe developerské projekty, dá sa odhadovať, že v najbližších rokoch pribudne v našej mestskej časti takmer 30-tisíc obyvateľov. Najviac túto zmenu pocítia Nivy, kde pribudne 14-tisíc obyvateľov, Trnávka (5,5-tisíc) a Prievoz (cca 3-tisíc). A to sa odrazí aj na potrebe ďalšieho zvyšovania kapacít materských a základných škôl. Mestská časť je dnes zriaďovateľom jedných detských jaslí, 12 materských škôl (plus 11 elokovaných pracovísk) a 9 základných škôl. Jasličky majú kapacitu približne 60 detí, škôlky navštevuje asi 2200 detí a na základné školy chodí takmer 4500 žiakov.

Pribudli škôlky

Potom ako poslanci na jar schválili nové VZN, ktoré zaviedlo pri prijímaní do škôlok bodovací systém, bolo až 96 percent prijatých škôlkárov z Ružinova. Miesto sa pôvodne neušlo len 67 deťom z našej mestskej časti starším ako 3 roky, čo je výrazne menej ako po minulé roky. V septembri však ešte bola otvorená nová materská škola na Borodáčovej, ktorá má kapacitu 40 miest a ďalších 66 miest bude k dispozícii od januára na Stálicovej a Banšelovej.  "Chceme, aby v najbližších piatich rokoch v Ružinove pribudlo ešte ďalších 300 až 500 nových miest v materských školách, ktoré by mali byť financované najmä z developerského poplatku," povedal starosta Ružinova Martin Chren.

Problém sa posúva vyššie

Zatiaľ čo pred pár rokmi bola krízovou témou oblasť materských škôl, problém sa  začína presúvať na vyššie stupne vzdelávania, na základné školy. Problémom sa už intenzívne zaoberajú aj ružinovskí poslanci. Štatistiky ukazujú, že kým v školskom roku 2010/2011 nastúpilo do prvého roč- níka 470 žiakov, teraz v septembri to bolo 641 detí. Celkovo ich za toto obdobie pribudlo na základných školách takmer 1200 a v priebehu nasledujúcich piatich rokoch ich bude ešte o ďalších 750 viac. Znamená to, že v najbližších rokoch bude potrebné vybudovať až 32 nových tried. Ružinovský rozpočet tak bude musieť počítať s investíciami vo výške niekoľkých miliónov eur. Využiť bude chcieť aj budovy, ktoré v súčasnosti patria hlavnému mestu, a zdroje z európskych fondov.

Nielen budovy, ale aj učitelia

Budovanie nových tried nie je jedinou výzvou, ktorej musia školy čeliť. Podobne veľkým problémom je aj výrazný nedostatok kvalifikovaných zamestnancov. V Bratislave dnes chýba asi šesťsto učiteľov základných škôl, najmä na prvom stupni, matematikárov a fyzikárov. Podobne sú na tom aj materské školy a školské jedálne. Jedným z riešení by mohla byť možnosť poskytnúť zamestnancom ubytovanie. Mestská časť už v tejto chvíli identifikovala niekoľko priestorov, kde by rozšírením, nadstavbou alebo prestavbou nebytových priestorov mohlo vzniknúť niekoľko služobných bytov, resp. ubytovania bunkového typu. V prípade, že by bolo možné budovať nové, mestská časť by mohla ich výstavbu financovať aj z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Celý text Koncepcie rozvoja kapacít materských a základných škôl v mestskej časti Bratislava – Ružinov nájdete na www.ruzinov.sk.

 

Vydanie: Október 2019