Byť Bratislavčanom je fajn. Aj na Ružinovskom náučnom chodníku.

Deti zo Základnej školy na Drieňovej ulici sa učia, že byť Bratislavčanom je fajn. Zapojili sa do rovnomenného projektu Bratislavského samosprávneho kraja.

Žiaci z Drieňovej vďaka projektu Byť Bratislavčanom je fajn lepšie spoznajú metropolu Slovenska. Zapojili sa doň všetky triedy od tretieho po deviaty ročník, inými slovami približne 480 žiakov. Lepšie sa zoznámia aj s ostatnými mestskými časťami v Bratislave. „Každá trieda dostala za úlohu spracovať buď formou elektronickej prezentácie alebo výrobou plagátu jednu konkrétnu mestskú časť, tak, aby sme pokryli všetkých sedemnásť,“ približuje realizáciu projektu Gabriel Kalna, riaditeľ ZŠ Drieňová. Tak sa aj ostatní žiaci, rodičia i verejnosť dozvedia, ako konkrétnu mestskú časť vnímajú deti. V projekte nesmú chýbať fotografie či historické fakty a zaujímavosti. Bratislavský samosprávny kraj podporil tento projekt sumou 4 600 eur.

Vzdelávanie sa modernou formou deti z Drieňovej absolvujú aj vďaka Ružinovskému náučnému chodníku. S podporou grantu od Ružinova vo výške 5 tisíc eur tu majú hodiny prírodovedy a environmentálnej výchovy o niečo zaujímavejšie. „Keďže dnes už má skoro každá škola štatút zelenej školy, tak sme potrebovali byť iní. Snažíme sa zapájať a pripravovať pre žiakov všetky možné aktivity v prírode,“ pokračuje riaditeľ Kalna. A tak sa škola môže pochváliť prvým náučným chodníkom priamo v školskom areáli. Chodník začali pripravovať v máji, dokončiť by ho mali v novembri. Aj pri jeho samotnej realizácii zohrávali deti významnú rolu. „Chodník pozostáva zo skalky a výsadby nových drevín v areáli školy, osadenia vtáčích búdok a kŕmidiel, o ktoré sa budú aj naďalej žiaci starať,“ doplnil Kalna. Pribudnúť by mali aj tabuľky so slovenským i latinskými názvami rastlín. Nebudú chýbať ani návody na ich možné využite pre človeka.

Veronika Vasilková

Foto: ZŠ Drieňová

Fotogaléria: 
Vydanie: November 2013