Chátrajúcu sporiteľňu na Prievozskej prerábajú

Bývalý administratívny objekt Slovenskej sporiteľne na rohu Prievozskej a Plynárenskej ulice, ktorý je už niekoľko rokov nevyužívaný, prechádza rekonštrukciou. Od minulého roku je jeho vlastníkom firma Sanus Real. Stavebník tu vymieňa a opravuje vnútorné priečky, okná, rekonštruuje fasádu, vymieňa vnútorné rozvody a zariaďovacie predmety. Investor má plány premeniť budovu na obytnú s bytmi a apartmánmi. O tom, že tu chce predávať byty, sa už objavila aj informácia na webe jednej z realitných kancelárií. Stavebník však zatiaľ nemá zmenený účel užívania budovy na obytnú.

Vydanie: September 2015