Chcem sociálnu predajňu potravín

PETER HRAPKO je ružinovský poslanec, ktorý ako jeden z mála, obhájil tento post aj v posledných komunálnych voľbách. Pracuje ako vedúci projektový manažér v rámci Operačného programu doprava. V Ružinove zastupuje mestskú časť Pošeň. Tú veľmi dobre pozná. Prisťahoval sa sem ešte v auguste v roku 1967 a odvtedy jej ostal verný. V komunálnych voľbách mu vyjadrilo podporu 717 voličov.

Občania vás zvolili opäť za svojho poslanca. Ako to vnímate?

Beriem to ako ocenenie mojej doterajšej práce pre občanov, za čo všetkým ďakujem, ale aj ako veľký záväzok, aby som v mojom treťom volebnom období naďalej nepoľavoval a presadzoval to, čo som vo volebnom programe občanom sľúbil.

S čím idete do tretieho volebného obdobia?

Primárne budem naďalej presadzovať to čo ľudia veľmi citlivo vnímajú: brániť nežiaducemu zahusťovaniu Ružinova, zvyšovať počet detí prijatých do materských škôlok, zvyšovať kvalitu starostlivosti o starších ľudí. Ako inžinier dopravy chcem presadiť, aby si Ružinov určil parkovaciu politiku zvyšujúcu šancu občanov Ružinova zaparkovať a aby sa intenzívnejšie pokračovalo nie len v opravách ciest, ale aj chodníkov. Dúfam, že sa konečne Ružinov s Bratislavou dohodne na vyvlastnení pozemkov potrebných na realizácie odbočovacích pruhov z Maximiliána Hella na Trnavskú a Tomášikovú. Potom sú tu problémy, ktoré ľudia až tak veľmi nevnímajú, ale stoja Ružinov veľa peňazí. Napríklad Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, ktorý vyrába dlžoby a pritom sa kvalita starostlivosti o zeleň znižuje. S problémami sa borí aj Ružinovský športový klub, ktorý dostáva státisíce EUR, ale napriek tomu sú na neho exekúcie. S klubom súvisia aj dlhodobo neriešené problémy doteraz neskolaudovaného hotela pri zimnom štadióne, ako aj vysoké prevádzkové náklady zimného štadiónu. Ďalej tu je Ružinovská televízia a Ružinovské echo, kde majú problém zverejniť svoje podnety nielen občania, ale aj zvolení poslanci. Nakoniec, okrem už vyššie uvedených sociálnych cieľov, chcem, aby sa v Ružinove umožnilo nakupovať sociálne odkázaným občanom kupovať lacnejšie potraviny.

Čo je podľa vás najväčšou výhodou, plusom Ružinova a kde má najväčší deficit?

Najväčšou výhodou Ružinova je jeho komplexne poňatá urbanizácia. Väčšina Ružinova nevznikla živelne, ale bol dôsledne a pomerne veľkoryso naplánovaný a vystavaný, aj so zeleňou a oddychovými zónami. Najväčší problém je, že tento výnimočný urbanizmus nie je chránený a Územný plán mesta umožňuje na väčšine voľných plôch zelene a rekreačných plôch výstavbu. Dlhodobo sa to snažím riešiť územnými plánmi zón, ale pokiaľ sa zásadne nezmení územný plán Bratislavy, je to ťažký a dlhodobý boj.

Aj poslanec je iba človek a teda nemôže mať oči všade. Mnoho podnetov preto môže získavať práve od obyvateľov svojho volebného obvodu. Akým spôsobom sa snažíte s nimi komunikovať?

Mám svoju internetovú stránku www.hrapko.sk, kde mám zverejnený svoj program a jeho odpočet od roku 2006, kedy som sa stal prvý krát poslancom. Najviac ma oslovujú občania cez e-mail peter@hrapko.sk. Každý rok robím odpočet svojho volebného programu na stretnutí s občanmi. Taktiež je mi možné zavolať na môj mobil 0910/196039. V tomto volebnom období to chcem ešte rozšíriť o každomesačné stretnutia v mojom volebnom obvode POŠEŇ a koncoročné stretnutia chceme s kolegami s klubu SMER-SD rozšíriť o zariadenia seniorov.

Posunula vás niekde práca poslanca? Aké má podľa vás výhody prípadne nevýhody? Nezápasili ste niekedy s chuťou vzdať sa tohto postu?

Pravdupovediac sa zaoberám viac problémami, ktoré už nemám, alebo ešte nemám, čo mi veľmi pomáha v lepšom poznaní ľudí a ich problémov. Všetci Ružinovčania tvoríme určité spoločenstvo a mne zatiaľ spôsobuje určité uspokojenie, pokiaľ môžem prispieť k vylepšovaniu tohto spoločenstva. Bez tohto pocitu by som nebol asi schopný po svojej robote robiť aj svoje poslanecké povinnosti (často do večerných hodín). Mám šťastie, že mám dospelé deti, ktoré už majú svoj život a tak si to odnáša hlavne moja manželka, za jej pochopenie a trpezlivosť som jej veľmi vďačný. Mám niekedy aj veľkú chuť sa na to všetko vykašlať, hlavne to bolo počas tejto volebnej kampane, keď som zažil nenávistné prejavy voči mne. To ma naozaj ranilo, lebo ja sa vždy snažím pomôcť a keď nemôžem, tak aspoň neuškodím.

Sú podľa vás Ružinovčania aktívni obyvatelia? Majú snahu podieľať sa na fungovaní mestskej časti?

Od roku 2006, keď som začal, sa to podstatne začalo zlepšovať. Občania si začínajú uvedomovať, že sú stále ľudia, ktorí sa snažia presadzovať svoje úzke záujmy na úkor ostatných a vedome rátajú s nezáujmom ľudí. Vyrástlo tu celkom veľké hnutie občianskych aktivistov, z ktorých sa už niektorí dostali aj do zastupiteľstva. V tomto období predpokladám, že sa bude spracovávať viacero územných plánov zón, kde sa vyslovene ráta s aktívnou spoluprácou občanov, ktorí žijú v danom území. Pokiaľ to ľudia odignorujú, môže sa stať, že tam bude odsúhlasená výstavba, ktorú nechcú.

Čo vy ako ružinovský poslanec robíte preto, aby si Ružinov zachoval obľúbenosť v porovnaní s ostatnými časťami Bratislavy?

Nemyslím si, že by to mala byť nejaká súťaž. Dôležité je aby sme sa v Ružinove všetci čo najlepšie cítili. Pokiaľ budeme Ružinov chápať ako svoj domov a budeme sa všetci snažiť o jeho zveľaďovanie, tak Ružinov bude aj v budúcnosti výkladná skriňa Bratislavy.

Ako ma možno nepoznáte

Mám 52 rokov a 31 rokov som ženatý s tou istou manželkou. Máme dospelú dcéru i syna. Okrem bytu na Pošni máme aj záhradu s domčekom za Bratislavou, kde máme dvoch psov, ktorých sme si adoptovali z útulkov a s ktorými trávime všetok voľný čas, čo nám ostal. Fotka z jedným z našich psov je z rodinnej oslavy teraz v lete, kde sme oslavovali 93. Narodeniny môjho otca.

Veronika Vasilková

Vydanie: Január - Február 2015