Chceme zachovať charakter Prievozu

V časopise Ružinovské ECHO vám postupne predstavujeme všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva. Dnes poslanec NIKOLAJ GEČEVSKÝ.

Ste poslanec, ale aj veliteľ ružinovských dobrovoľných hasičov. Zasahovali ste napríklad pri požiari internátu vo Vlčom hrdle, ale aj v ubytovni na Mlynských luhoch. Ako fungujú naši hasiči a prečo sú pre okolie dôležití?

Zasahujeme pri rôznych prípadoch a situáciách, sú to najmä povodne po prívalových dažďoch, ale aj pri autonehodách, požiaroch, ale aj v prípade  ohrozenia bodavým hmyzom a podobne. Vďaka patrí najmä členom zboru za obetavú prácu vo svojom voľnom čase na úkor svojich rodín. Veľakrát aj počas pracovnej doby, keď odchádzajú zo zamestnania kvôli výjazdu. A to napriek tomu, že nie sme za výkon služby štátu platení. Samotné fungovanie je nastavené tak, že v prípade výjazdu ohláseného z operačného strediska Hasičského a Záchranného zboru sa zmobilizujeme a ideme na požiarnu zbrojnicu podľa dohody v minimálnom počte 1+3, to znamená vodič-strojník a traja hasiči. Zasahujeme celoročne, v priemere každý tretí až štvrtý deň v celej Bratislave, ale najmä v Ružinove. A to hlavne preto, že sme veľmi dobre materiálno-technicky vybavení a členmi nášho zboru sú aj profesionálni hasiči. Keďže všetci členovia zboru majú svoje zamestnanie, veľmi dôležité pre nás je hlavne to, aby sme sa dokonale zladili na výjazd.

Poslanci prednedávnom rozhodli podporiť rekonštrukciu požiarnej zbrojnice. Ako sa bude teraz ďalej postupovať?

Samozrejme, sme veľmi vďační za podporu, nakoľko tento plán rekonštrukcie je na stole už od roku 2009. Postup je naplánovaný podľa stavebného projektu, ktorý práve riešime s dotknutými oddeleniami na miestnom úrade, aby sme dodržali všetky zákonom stanovené predpisy. Plán rekonštrukcie sa odhaduje na 8 až 10 mesiacov a my momentálne aj premýšľame, ako budeme počas rekonštrukcie fungovať, aby sme čo najmenej ochromili chod požiarneho zboru. Projekt sme veľmi dlho riešili aj s pamiatkovým úradom nakoľko budova je datovaná od roku 1880. Samozrejme, sme dospeli k rovnakému názoru zachovať čo najviac budovu v pôvodnom stave a celá dostavba bude zo zadnej časti budovy z dôvodu čelného vzhľadu. Posledné roky boli náročné, kým sme sa dopracovali tam kde sme dnes. Ale stálo to za to, zrekonštruovaná požiarna zbrojnica nám totiž umožní vykonávať svoju prácu plnohodnotne a pevne verím, že sa prekvalifikujeme na profesionálny hasičský zbor.

Pamiatkový úrad len prednedávnom vyhlásil ochrannú pamiatkovú zónu v okolí prievozského kostola, vrátane oblasti starej radnice a hasičskej zbrojnice. Čo to znamená pre Prievoz?

Pre Prievoz to znamená najmä zachovanie Radničného námestia ako bývalého centra tejto oblasti, keď ešte bol Prievoz predmestie Bratislavy ako samostatná dedina. Dúfam že sa nám takýmto spôsobom postupne podarí viacej vecí z histórie zachovať. Aby Prievoz ostal naďalej takpovediac „dedina v meste“.

Okrem školskej a grantovej pôsobíte aj v komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ktorý by mal byť v zmysle zákona akýmsi “strážcom čistoty” pôsobenia ľudí v takýchto funkciách - t.j. starostu a poslancov. Ako to vyzerá v praxi? Aké sú právomoci komisie?

Aj keď názov tejto komisie sa môže zdať komplikovaný a mnoho obyvateľov vlastne nevie, aká je jej úloha a náplň, v praxi je to jednoduché. V podstate kontrolujeme samých seba. V komisii sú zástupcovia všetkých klubov tak, aby to bolo vyvážené. Posudzujeme napríklad nezlučiteľnosť funkcie verejného činiteľa s výkonom nových funkcií či zamestnaní. V prípade pochybností požadujeme od dotknutého poslanca vysvetlenie. Ak sa nám “nepozdáva”, podáme podnet príslušnému daňovému orgánu, aby to bližšie preskúmal.

V čom vidíte špecifiká našej mestskej časti v porovnaní s ostatnými?

Hlavné špecifiká vidím vo veľmi dobrej katastrálnej pozícii Ružinova. Dovolím si tvrdiť, že sme aj jedna z najzelenších častí v Bratislave. Máme viacero jazier, ktoré slúžia na oddych mnohým Ružinovčanom. Celkovo vieme v Ružinove nájsť čarovné miesta. Úlohou nás všetkých je zachovať tieto prednosti v čo najväčšej miere, aby sme si zastali povesť najlepšieho bývania v Bratislave.

Vašim domovským obvodom je Prievoz. Čo považujete za najdôležitejšie riešiť v tejto časti Ružinova?

V Prievoze sa nám posledné roky rozmohlo veľa stavieb. Čo považujem za najdôležitejšie, je snažiť sa v rámci našich právnych a legislatívnych možnosti korigovať tieto stavby. Bohužiaľ, v minulosti sa niektoré stavby neustriehli. Potom sú s tým spojené ďalšie problémy s logistikou a nadmernou prejazdnosťou v tejto časti. Mimo iných vecí, určite sa musíme ďalej zaoberať opravami ciest a chodníkov, ktoré sú často v dezolátnom stave. A v neposlednom rade treba myslieť na komfort obyvateľov, na ktorý sme boli v minulosti v Prievoze zvyknutí. Ten je z roka na rok viac narušený najmä tranzitom vozidiel, ktoré si skracujú svoje cesty práve cez náš obvod.

 

Vydanie: Október 2019