Čistejší Ružinov: Jesenné upratovanie 2020

Potrebujete sa zbaviť starého nábytku, kobercov, umývadla alebo linolea? Aj tentokrát môžete využiť príležitosť vyhodiť ich do pristavených veľkokapacitných kontajnerov. Tento odpad patrí na zberné dvory a do kontajnerov, nie ku stojiskám alebo za garáže.

 

SOBOTA 19. SEPTEMBER 2020

ZBER STARÝCH ELEKTRO-SPOTREBIČOV

Ako na to?

Najneskôr do 16. septembra 2020 kontaktujte miestny úrad: „

počas úradných hodín na tel. čísle: 02/4828 4454 „

e-mailom na: zber@ruzinov.sk

Nahláste nasledovné údaje: „

druh a  počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť „

meno, priezvisko, telefonický kontakt a  presnú adresu, z  ktorej potrebujete spotrebiče odviezť

Zber si môžete objednať aj na webovej stránke www.zberelektroodpadu.sk.

V deň zberu 19. septembra 2019 do 8:00 hod. ráno vyložte elektroodpad do vchodu bytového domu resp. za bránu rodinného domu.

Spotrebiče nevykladajte na ulicu. 

 

Vydanie: September 2020