Čo je nové v Ružinove: Otvorené ihrisko, chystá sa prvý zvoz bioodpadu

Aj v našej mestskej časti dni plynú ako voda. Aj tie posledné priniesli viaceré aktivity vďaka ktorým sa bude v Ružinove lepšie a krajšie žiť. Ihrisko na Medzilaboreckej je po desaťročiach chátrania zrekonštruované a opäť otvorené. Ruku k dielu priložili aj dobrovoľníci, ktorí skrášlili viaceré ružinovské lokality. V najbližších dňoch sa zase pripravuje aj zber kuchynského bioodpadu.

 

IHRISKO NA MEDZILABORECKEJ

Detské ihrisko Medzilaborecká je otvorené. Je ekologické, moderné aj inkluzívne.  Pôvodné ihrisko chátralo takmer 30 rokov, namiesto zvetraného asfaltu pribudli trávnaté plochy a vodopriepustné povrchy. Všetky prvky sú bezpečné a spĺňajú najprísnejšie bezpečnostné normy. Zacvičiť si tu môžu aj dospelí. A už o niekoľko týždňov bude len o niekoľko sto metrov ďalej zrekonštruovaná aj tartanová dráha okolo Štrkoveckého jazera.

 

DOBROVOĽNÍCI V AKCII

Takmer 150 dobrovoľníkov sa zapojilo do akcie Nadácia Pontis Naše Mesto, aby trocha skrášlili Ružinov. Zveľadili detské ihrisko na Cyrilovej, čistili verejné priestory na Zlatých pieskoch a vo Vlčom hrdle, maľovali na detských ihriskách Miletičova, Stodolova, Ondrejovova, Súmračná a park Ostredky. Na Ostredkoch aj obnovili hravý chodník od električiek k parku.

Ďakujeme.

 

REGULOVANÉ PARKOVANIE: ZNAČENIE V RUŽOVEJ DOLINE

Od pondelka 27.06.2022 sa začína s realizáciou dopravného značenia v ďalšej zóne regulovaného parkovania – Ružová dolina.

Prosíme preto, aby obyvatelia zóny ako aj jej návštevníci rešpektovali dočasné dopravné značenie a v daných termínoch na vymedzených úsekoch ciest neparkovali. 

Viac informácií a plán nájdete na www.ruzinov.sk

Regulované parkovanie: Značenie v Ružovej doline | Ružinov (ruzinov.sk)

 

TERMÍNY ZBERU A ODVOZU KUCHYNSKÉHO BIOODPADU

RODINNÉ DOMY
Distribúcia balíčkov na triedenie kuchynského bioodpadu pre obyvateľov Ružinova – rodinné domy (prvá etapa) sa začala už 9. júna 2022.

Kuchynský bioodpad sa triedi od 20. júna, prvý odvoz je plánovaný v týždni od 27. júna 2022 - nezabudnite preto vyložiť zbernú nádobu. 

BYTOVÉ DOMY
Od soboty 25. júna 2022 sa budú distribuovať balíčky na triedenie kuchynského bioodpadu pre obyvateľov Ružinova – bytové domy (druhá etapa).

Kuchynský bioodpad začnite doma triediť od 11. júla, prvý odvoz je plánovaný v týždni od 18. júla 2022.

Ďalšie informácie nájdete na www.ruzinov.sk

Kuchynský odpad: Kedy treba začať triediť a termíny odvozov | Ružinov (ruzinov.sk)

 

Vydanie: Máj 2022