Čo robíme v Dennom centre Pošeň

Za uplynulé mesiace tohto roka Denné centrum Pošeň, ktoré sídli v Dome kultúry Ružinov, ponúklo svojim členom širokú paletu aktivít. V rámci projektu Bezpečná jeseň života mali prednášku o preventívnej aktivite bezpečnosti seniorov.

Všetci členovia centra dostali k tomu dostatok informačného materiálu. V apríli a máji členky denného centra a Jednoty dôchodcov Pošeň absolvovali kurz správneho dýchania. Dostali za to certifikát školy správneho dýchania. V rámci zdravotnej starostlivosti pokračovali odborné prednášky organizované šiesty rok Základnou organizáciou Jednoty dôchodcov Pošeň. Prednášky boli sprevádzané bohatou diskusiou o zdraví, liekoch, správnej výžive a poskytovaní prvej pomoci. V týždenných intervaloch sa členovia denného centra stretávali na turistických vychádzkach do okolia mesta – Sitina, Železná studnička, Devínska kobyla, petržalské zákutia. Výlety sprevádzal člen centra, ktorý každý štvrtok prezentuje aj country hudbu na gitare. V obľube sú takisto popoludnia so spoločenskými hrami ako Poznaj Slovenskú republiku, kartové hry, lúštenie krížoviek a čítanie časopisov. Priateľské kontakty upevňovali aj zábavné a spoločenské podujatia sprevádzané umeleckým slovom a živou hudobnou produkciou, ktorú zabezpečujú členovia centra. Za pestrú a všestrannú záujmovú činnosť Denného centra Pošeň patrí vďaka a uznanie vedúcej, ktorá z poverenia mestskej časti Ružinov zastupuje seniorov Ružinova v Rade seniorov Bratislavy. Členovia Denného centra Pošeň

Vydanie: Júl - August 2015