Čo robiť ak chcem rekonštruovať byt

Všetci chceme bývať v krajšom, a tak búchanie z vedľajších bytov a prach na schodisku nie sú ničím nezvyčajným. Takisto ale nie je nič nezvyčajné, ak si na stavebníka budú sťažovať susedia a na dvere zaklepe kontrola zo stavebného úradu. Čo teda robiť, aby ste neporušili zákon?

Majiteľ bytu sa rozhodol prepojiť kuchyňu s obývačkou a vybúral múr a usúdil, že nepotrebuje ani žiadne povolenie. Problém nebol len v tom, že pri zmene dispozície potrebujete stavebné povolenie. Väčší problém bol v tom, že to bol nosný múr a tento zásah ohrozil statiku celého domu. Moderný vzdušný priestor tak ohrozil nielen majetok, ale najmä životy ostatných obyvateľov domu. Verdikt bol jednoznačný – majiteľ musel okamžite vrátiť byt do pôvodného stavu.

Fyzika nepustí

Tento prípad bol možno extrémny, ale určite nie ojedinelý. Meníte podlahu? Dlažba s poterom s hrúbkou 5 cm znamená priťaženie približne 100 kg na meter štvorcový. Znamená to, že na tom mieste by už nemohol stáť žiadny nábytok. Ideálne ani žiadny človek. Odstraňovanie priečok zasa mení zaťaženie nosných konštrukcií a môže spôsobiť napríklad praskanie múrov.

Možné sankcie

Pokiaľ nejde o ohrozenie bezpečnosti, zdravia alebo života, dáva zákon previnilcom ešte šancu. Ak doložia všetky potrebné doklady a súhlasy všetkých dotknutých orgánov a zaplatia pokutu, je tu možnosť dodatočnej legalizácie. V opačnom prípade musia vrátiť všetko do pôvodného stavu. Majiteľ bytu z úvodného príbehu musel znova postaviť nosný múr. Ak ste si pristavovali balkón alebo zasklievali lodžiu bez súhlasu a nezískate všetky potrebné povolenia, budete ju musieť odstrániť.

Buďme ohľaduplní

Či už práve rekonštruujete, alebo vás to len čaká, nezabudnime na susedov. Okrem toho, že na niektoré zmeny v byte potrebujete ich súhlas, rekonštrukcia im na nejaký čas bude znepríjemňovať život. Zavesiť do vchodu oznam o tom, ako dlho bude prebiehať, nevykonávať hlučné práce skoro ráno alebo neskoro večer a poumývať schodisko je totiž najmenej, čo môžeme pre dobré vzťahy urobiť. Radi by sme pripomenuli, že tento „manuál“ sa týka len rekonštrukcií bytov, nehovorí o bytových alebo rodinných domoch, prístavbách apod. Formuláre nájdete na www.ruzinov.sk v časti „stavebný úrad“.

 

NIE JE POTREBNÉ INFORMOVAŤ

Bežné udržiavacie práce

■ napr. maľovanie, stierkovanie, nové obklady stien, výmena podláh/ dlažieb (ak nemeníme napr. linoleum za dlažbu), výmena nábytku, vstavaných skríň, vaní, toaliet, oprava elektrických rozvodov, vodoinštalácie, kanalizácie, vykurovacích kotlov.

Kedy môžete začať s rekonštrukciou?

■ kedykoľvek

 

OHLÁSENIE

Práce, ktorými by mohla byť ovplyvnená statika, požiarna bezpečnosť, vzhľad stavby alebo životné prostredie.

■ napr. zasklievanie lodžií alebo balkónov (ak sa už rovnaké práce na dome robili), úpravy okenných alebo dverových otvorov v nenosných múroch, osadenie klimatizácie na fasádu domu.

Aké podklady musíte predložiť?

■ ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác (plus prílohy uvedené v žiadosti)

Kedy môžete začať s rekonštrukciou?

■ len na základe súhlasu stavebného úradu

 

STAVEBNÉ POVOLENIE

Práce, ktoré zasahujú do nosných konštrukcií

■ búranie a presúvanie priečok, dobudovávanie terás, nových balkónov, výmena ľahšej podlahovej krytiny za ťažšiu (napr. linoleum za dlažbu), výmena okien, ktorá mení vzhľad domu, zasklievanie lodžií alebo balkónov, ak to mení vzhľad domu.

Aké podklady musíte predložiť?

■ žiadosť o stavebné povolenie – stavebná úprava v byte (plus prílohy uvedené v žiadosti)

Kedy môžete začať s rekonštrukciou?

■ len na základe súhlasu stavebného úradu, následne treba požiadať o kolaudáciu.

 

 

 

Vydanie: Marec 2020