Čo robiť, keď... v mojom okolí stojí vrak?

Nájsť v Bratislave miesto na parkovanie je každým dňom náročnejšie. V kombinácii s ľuďmi, ktorí svoje nepojazdné autá nechávajú jednoducho aj celé roky stáť na mieste alebo ulice a vnútrobloky používajú na dlhodobé parkovanie, počet parkovacích miest klesá ešte viac. Obyvatelia preto často žiadajú, aby miestny úrad zabezpečil čo najrýchlejšie ich odťah. Aj tu však treba dodržiavať pravidlá.

Pred domom mi stojí vrak...

V prvom rade je dôležité rozlišovať medzi vrakom (nemá ŠPZ) a dlhodobo odstaveným vozidlom (má ŠPZ, ale nemá platnú TK a EK). Len to, že auto je špinavé alebo na mieste stojí dlho bez pohybu, nie je dôvod na jeho odtiahnutie.

Koho mám kontaktovať, ak chcem, aby odtiahli vrak spred môjho domu?

Záleží na tom, kto je správcom komunikácie, na ktorej sa nachádza – tj. väčšinou buď mestská časť, magistrát. Ak si nie ste istí, pošlite fotografiu auta, informácie, či má ŠPZ a platné TK a EK na podnety@ruzinov.sk.

Kto za odťah platí?

Úhradu za odtiahnutie si bude firma náro- kovať priamo od majiteľa auta, takže mestská časť neplatí za odťahy nič.

Prečo trvá odtiahnutie tak dlho?

V prípade, že má auto platnú ŠPZ, ale neplatné EK a TK, postúpime ho na okresný úrad, ktorý majiteľa vyzve na obnovu EK a TK a ak nereaguje, vyradí ho z evidencie, čím sa stáva „starým vozidlom“. Na auto sa umiestni výzva s lehotou 60 dní na odstránenie vozidla a po jej uplynutí je auto zadané na odťah. Termín samotného odťahu si už potom určujú firmy samotné a závisí aj od ich kapacít.

Vydanie: Október 2019