Čo ste chceli vedieť: Najčastejšie otázky o živote v Ružinove

Každý deň od vás dostávame desiatky otázok a podnetov, ktoré sa týkajú množstva rôznych sfér života – od čistenia ulíc, cez odpady až po otázky, ktoré sa týkajú dodržiavania nariadení hygienikov alebo plánovanej výstavby. Väčšina z nich sa pravidelne opakuje a je dôkazom, že pre mnoho ľudí pravidlá stále nemajú veľkú alebo žiadnu hodnotu. Zozbierali sme preto pre vás tie podnety, ktoré sa opakujú najčastejšie.

Chystám sa rekonštruovať byt. Kedy potrebujem stavebné povolenie?

Stavebné povolenie potrebujete vždy, ak ide o práce, ktoré zasahujú do nosných konštrukcií ako búranie a presúvanie priečok, dobudovávanie terás, výmena ľahšej podlahovej krytiny za ťažšiu (napr. dlažba namiesto pôvodného linolea), výmena okien alebo iné zásahy, ktoré menia vzhľad domu. So samotnými prácami môžete začať až potom ako vám bude toto povolenie udelené. V opačnom prípade vám hrozí aj to, že budete musieť dať byt do pôvodného stavu.

Sused rekonštruuje byt aj napriek tomu, že sme teraz všetci v bytovke doma. Urobte niečo a zakážte mu to.

Stavebný zákon nepozná pojem mimoriadny, resp. núdzový stav, a tak stavebný zákon nemôže ani v tomto období zasiahnuť ani preto, že je veľká časť ľudí doma. Ak by to urobil, porušil by zákon a zneužil svoje právomoci. Odporúčame vám obrátiť sa na správcu, resp. zástupcov vlastníkov, a požiadať tohto suseda o väčšiu ohľaduplnosť k ľuďom, ktorí bývajú v dome spolu s ním. Veríme, že mu záleží na korektných vzťahoch.

Ako ste mohli dovoliť stavbu na parkovisku na Hraničnej?

Magistrát, ktorý posudzuje, či stavba je alebo nie je v súlade s územným plánom, teda či sa na konkrétnom mieste niečo také vôbec môže stavať, vydal záväzné stanovisko, v ktorom dal zelenú výstavbe 6-8 poschodovej budovy. Stavebný úrad so stavbou v takejto výške nesúhlasil, ale odvolací orgán tento náš postoj zamietol práve s argumentom, že názor magistrátu je rozhodujúci.

Majiteľ čistiarne v našom dome sa rozhodol zavesiť si nad vchod obrovskú reklamu a primontovať k nej ešte mimoriadne nevkusné blikajúce lampy. Urobil to bez vedomia vlastníkov a bez akéhokoľvek povolenia. Dá sa s tým niečo robiť?

Ak má reklama viac ako 3 m2 , nestačil by majiteľovi takejto prevádzky ani súhlas spoluvlastníkov, ale potrebuje aj stavebné povolenie. Samozrejme, aj k žiadosti na stavebné povolenie potrebuje doložiť súhlas nadpolovičnej väčšiny. Ak to neurobí, môže dostať pokutu a ak nedoloží všetky potrebné súhlasy, bude musieť takúto reklamu odstrániť.

Už tri hodiny husto sneží a na našej ulici ste ešte stále neodhrnuli sneh.

Keď predpoveď hlási mrznutie alebo sneh, solí sa aj preventívne a počas pohotovosti nastupuje do služby približne sedemdesiat kolegov. V Ružinove sa však staráme o 86 km ciest, chodníkov a verejných priestranstiev, čo je viac ako 500-tisíc m2 plochy. O ďalšie desiatky kilometrov ciest a chodníkov, ktoré patria hlavnému mestu a nie mestskej časti, sa starajú kolegovia z magistrátu. Napriek tomu však nie je reálne, aby odhrnuli všetko a prioritne sa riešia hlavné ťahy a miesta, ktoré sú najviac exponované. Samozrejme, ak sneží bez prestania, chodník odhrnú a o pol hodiny vyzerá, akoby na tom mieste ani neboli.

 

Vydanie: Marec 2021