Čo ste nevedeli: Zelené štatistiky o Ružinove

Najviac podnetov, ktoré zaznamenáva samospráva, sa týka zelene a neporiadku na verejnom priestranstve. Čistenie ulíc, odhrabávanie lístia, kosenie, orezy stromov a kríkov, výsadba a údržba kvetinovej výsadby, starostlivosť o psie výbehy, výmena piesku na ihriskách, opravy hracích prvkov, odstraňovanie čiernych skládok a dočisťovanie plôch, rozvoz pitnej vody, odhrabávanie snehu, osádzanie tabúľ – to je len zlomok toho, čo denne riešia na pozemkoch vo vlastníctve a správe mestskej časti zamestnanci Verejno-prospešných služieb Ružinov.

■ za rok 2022 pozametala pojazdná zametačka za čistý čas takmer 1 200 km ciest a chodníkov (len pre lepšiu predstavu, je to ako by zametali celú trasu od Štrkovca až do Ríma)

■ len za november 2022 sa vyzbieralo 225,41 ton lístia – bolo to o 2,43 tony viac ako v novembri 2021

■ v januári tohto roku však výdatný dážď a rozmočená pôda znemožňovali odstránenie popadaného lístia z trávnatých plôch a tento čas využilo osem samostatných tímov na ručného čistenie pevných plôch - celkovo 185 ulíc

■ hneď v prvý pracovný deň v roku 2023 sa zamerali na čistenie verejného priestranstva po silvestrovských oslavách - zbierali vybuchnutú pyrotechniku, fľaše od alkoholu a rôzny nezáhradný odpad, v posledný deŃňroka 2022 bolo zničených vyše 20 smetných košov

■ v prípade snehovej či ľadovej pokrývky sa tímy zamestnancov Ružinovského podniku rozmiestnia do každej časti Ružinova, aby ošetrili všetky kľúčové komunikácie (prioritne okolie škôl, domovov sociálnych služieb, prístupové cesty k zdravotníckym zariadeniam) - zvyčajne pri takýchto zásahoch miernej zimy ide do terénu 9 zásahových skupín na ručné solenie, 4 traktory, 3 pluhy a dve malé zametačky prestrojené na zimnú údržbu

Aktuálny harmonogram prác nájdete na webe www.vpsr.sk

Mýtus...Všetko, čo je v Ružinove, rieši (upratuje a opravuje) miestny úrad? Nie, nie je to pravda.

Pozemky, cesty, chodníky, ale aj detské ihriská môžu mať rôznych vlastníkov (resp. môžu byť v správe rôznych subjektov) – nielen mestskej časti, ale aj hlavného mesta, štátu, ministerstiev, verejných inštitúcií, súkromných vlastníkov, ale aj cirkvi a pod. Zodpovednosť za údržbu a rekonštrukcie má vlastník, resp. ten, kto ich má v správe.

 

Vydanie: Marec 2023