Ďalšia cesta v Ružinove s novým povrchom

Mestskej časti Bratislava-Ružinov sa pri tohtoročných kompletných rekonštrukciách chodníkov a ciest formou elektronických aukcií podarilo ušetriť a to vďaka výberu dodávateľov cez elektronické aukcie. Nový povrch tak aktuálne dostáva aj cesta na Pavlovovej ulici.

Ružinov pôvodne odhadoval náklady na tohtoročné opravy ciest a chodníkov na viac ako 390 000 eur, po výbere dodávateľov formou elektronických akcií sa táto suma znížila o viac ako 90 000 eur. „V Ružinove už máme skúsenosti s tým, že pri výbere dodávateľov cez elektronické aukcie sa nám podarí ušetriť nemalé finančné prostriedky. Tohtoročné rekonštrukcie ciest a chodníkov neboli výnimkou.

Takto ušetrené peniaze investujeme do opravy ďalšej cesty na Nivách,“ objasnil starosta Ružinova Dušan Pekár. Konkrétne ide o vozovku na Pavlovovej ulici. Jej rekonštrukcia bude kvôli dopravným obmedzeniam rozdelená na dve etapy. Najprv dostane nový povrch úsek medzi Velehradskou a Kulíškovou ulicou, po ňom príde na rad druhá časť cesty na Pavlovovej medzi Velehradskou a Páričkovou ulicou. Na tieto opravy poputuje 88 736, 52 €.

Počas letných mesiacov mestská časť kompletne zrekonštruovala povrch na štyroch cestách, jednom križovatkovom priestore a troch chodníkoch. Vozovku ako zo škatuľky tak už má Kľukatá ulica, v časti od Kaštieľskej po Hríbovú, kde došlo aj k odvodneniu uličnými vpustami. Nový povrch dostal križovatkový priestor Mesačnej ulice a Trnavskej cesty, cesta na Čmelíkovej ulici, časť vozovky na Sputnikovej ulici, časť komunikácie a chodníka na Banšelovej ulici. Okrem toho má zrekonštruovaný povrch aj chodník na Ribayovej ulici a na Stachanovskej v úseku od Kladnianskej po Kľukatú ulicu.

Marianna Šebová

Foto: Stanislav Šenc

Vydanie: Október 2016