Ďalšia opravená cesta v Ružinove, zrekonštruoval ju súkromný investor

Cesta na Nových záhradách I v Ružinove je ako zo škatuľky. Súčasťou rekonštrukcie jej povrchu bolo aj odvodnenie s novými kanalizačnými vpustami. Okrem toho v tejto lokalite pribudli opravené chodníky. O všetko sa postaral súkromný investor, ktorý na ulici Nové záhrady I postavil byty pre svojich zamestnancov.

„Som rád, že investor splnil svoj sľub, ktorý dal mestskej časti a obyvateľom tejto ulice ešte počas prezentácie svojho zámeru, teda pred začiatkom samotnej výstavby. Výsledkom je kompletne zrekonštruovaná cesta a nové chodníky, ktoré poslúžia Ružinovčanom“ uviedol starosta Ružinova Dušan Pekár.

Na Nových záhradách I pribudol okrem toho aj odbočovací pruh na Mierovú ulicu, ochranné ostrovčeky pre peších a ďalší zrekonštruovaný chodník zo strany Mierovej ulice. „Na ceste sme vybudovali aj betónový spomaľovač. Okrem toho sme obyvateľom ulice vybudovali v rámci zrekonštruovaných chodníkov s bezbariérovými zjazdami aj nové vjazdy do domov. Celkovo sme do týchto prác investovali približne 80 000 eur,“ povedal Martin Balla z ARS REAL spol., s.r.o. Tento rok v Ružinove dofinancoval ďalší súkromný investor vybudovanie detského ihriska pre škôlkarov z Vietnamskej. Na tento detský raj získala mestská časť dotáciu z bratislavskej župy, tá nepokryla všetky náklady. Vďaka súkromnému investorovi, ktorý na susednej ulici Na križovatkách staval bytový dom, tak na detskom ihrisku pribudli pieskoviská, lavičky, smetné koše a altánok. „Aj v minulosti niektorí súkromní investori, ktorí realizovali svoje zámery v Ružinove, dobrovoľne pomohli napríklad s vylepšením verejných priestranstiev, opravou ciest a chodníkov či zrekonštruovaním Parku Andreja Hlinku. Takéto vylepšenie okolia stavieb bude v budúcnosti riešiť zákon o miestnom poplatku za rozvoj,“ objasnil starosta Ružinova Dušan Pekár.

Od novembra totiž nadobudne účinnosť zákon o miestnom poplatku za rozvoj. Je v ňom presne stanovené, na aké stavby sa poplatok vzťahuje a na čo musia byť takto vybrané peniaze použité. „Tento výnos musí samospráva investovať napríklad do miestnej komunikácie, parkovacích miest či parkov,“ priblížil starosta Ružinova Dušan Pekár. Na zavedenie poplatku za rozvoj je potrebné prijatie všeobecne záväzného nariadenia, v ktorom si obec určí aj jeho sadzbu a špecifiká.

Marianna Šebová

Foto: Marianna Šebová

a ARS REAL spol., s.r.o

Fotogaléria: 
Vydanie: November 2016