Denné centrá v Ružinove

Herlianska 45 (Štrkovec) Mgr. Darina Molnárová 0903 159 013

Kaštieľska 30 (Prievoz) Helena Hilmerová 0910 706 350

Páričkova 17 (Nivy) Ing. Ladislav Tručka 0910 707 502

Zimná 1 (Ostredky) Dagmar Gundová 0910 694 987

Ružinovská 28 (Pošeň) Peter Barták 0910 703 156

Na úvrati 52 (Trnávka) Terézia Sokolová foto: archív Denného centra 0910 691 079

 

Vydanie: Marec 2024