Detské ihriská na Jašíkovej a Martinčekovej opravia

Detské ihriská na Jašíkovej ulici na Pošni a na Martinčekovej ulici v Ružovej doline budú mať vylepšenú podobu. „Drevené hracie prvky už potrebujú opraviť aj vyčistiť od sprejerov, odstrániť následky používania i vandalizmu,“ uviedla Alexandra Szökeová, vedúca referátu územného a regionálneho rozvoja ružinovského miestneho úradu. Preliezačky budú prebrúsené a ožijú novým náterom. Upravené budú aj dopadové plochy. Na ihrisku Martinčekova mestská časť Ružinov opraví oplotenie športoviska, zmizne zničená unimobunka, na Jašíkovej opravia aj lavičky. Mestská časť Ružinov má na tento účel vyčlenenú sumu do 20 tisíc eur. Práce začnú po vybratí dodávateľa prác formou elektronickej aukcie a uzatvorení zmluvy.

Fotogaléria: 
Vydanie: September 2015