Detské ihrisko na Štrkoveckom jazere: Areál do rúk Ružinova

Najväčšie detské ihrisko v Bratislave prejde konečne do vlastníctva mestskej časti. Ministerstvo vnútra, ktoré je vlastníkom pozemkov, sa s mestskou časťou dohodlo na odpredaji za 10 percent trhovej ceny. Kúpu ešte musia potvrdiť poslanci na decembrovom rokovaní zastupiteľstva.

Na prvý pohľad sa to môže zdať jednoduché – samospráva sa stará o detské ihrisko, ktoré už takmer polstoročie stojí na pozemku niektorej zo štátnych inštitúcií. Prečo je teda dnes ihrisko v takomto stave?

Rekonštrukcia ihriska

Keďže Ružinov pozemok nevlastní, nemohol na ňom robiť žiadne väčšie rekonštrukčné práce. Rekonštruovať by ho totiž smel len v takom prípade, ak by vlastník pozemku nebol známy, čo však v tomto prípade neplatí.

Rokovanie s ministerstvom

„Pôvodne sme rokovali len o pozemkoch pod Areálom hier Radosť, pod amfiteátrom a detským ihriskom, pod našimi športoviskami. Podarilo sa nám do toho však pridať aj zvyšné pozemky, ktoré ministerstvo vlastnilo v okolí jazera. Trhovú cenu tohto pozemku znalci určili na 6,03 milióna eur, ministerstvo nám ju ponúka za desať percent hodnoty, teda 603-tisíc eur,“ vysvetľuje starosta Martin Chren.

Ako ďalej...

Po získaní pozemkov bude môcť mestská časť začať pracovať na jeho obnove a predpokladá sa, že na rekonštrukciu bude možné využiť peniaze z fondov Európskej únie. Neplánuje sa tu žiadna výstavba, naopak, charakter lokality má byť zachovaný, čo sa jednoznačne uvádza aj v zmluve s ministerstvom vnútra.

 

Vydanie: December 21 - Január 22