Detské jasle na Palkovičovej: Rodičia, neprehliadnite. Ešte sú voľné miesta

Potrebujete nastúpiť do práce a nemáte komu zveriť vaše malé dieťatko? Niektorým rodičom pomôžu starí rodičia, iným súkromné opatrovateľky, možnosťou sú však aj detské jasle. V ružinovskom zariadení pre najmenšie ratolesti sú ešte voľné kapacity. 

Doba je rýchla a náklady na život vysoké. Aj preto si mnohé mamičky, ale aj niektorí oteckovia, nemôžu dovoliť ostať s dieťaťom na materskej dávke či rodičovskom príspevku celé tri roky. Pre mnohých z nich môžu byť výbornou pomocou detské jasle.

11 voľných miest

Tie na Palkovičovej ulici v Ružinove sú určené pre deti od 18 mesiacov do troch rokov veku dieťaťa. Ak teda potrebujete nastúpiť do práce, vedzte, že v ružinovskom zariadení sú ešte voľné miesta. Momentálne ich je 11.

Môžete sa pritom spoľahnúť, že vaše dieťa bude v tých najlepších rukách. Naviac vy v tom čase môžete pokojne pracovať.

Žiadosť môžete podať počas celého roka, aj keď deti prijímajú do jaslí najčastejšie k 1. septembru kalendárneho roka. Tlačivo nájdete na stránke www.ruzinov.sk, po vyplnení ho môžete podať osobne alebo písomne priamo v podateľni na miestnom úrade.

Čo potrebujete?

Okrem samotnej spomínanej žiadosti budete potrebovať aj potvrdenie matky, otca dieťaťa o pracovnom pomere. Ak tak v súčasnej situácii nemôžete urobiť, stačí ich vyplniť písomne a doložiť dodatočne.

Ak už vaše dieťa prijali, vyplniť musíte aj evidenčný list dieťaťa v jasliach, tiež treba doložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa na pobyt v kolektíve.

Čo jasle ponúkajú

V ružinovskom zariadení máme tri oddelenia - I. oddelenie mladšie batoľatá, II. oddelenie mladšie batoľatá a III. oddelenie staršie batoľatá.

Odborný a kvalifikovaný personál sa postará nielen o to, aby bolo vaše dieťatko spokojné, ale tiež o jeho harmonický rozvoj, čiže sa nielen zahrá, ale bude sa aj vzdelávať (adekvátne k jeho veku).

V programe je napríklad rozvoj reči, koordinácia pohybov tela, rozvoj jemnej motoriky a pod. Dbáme tiež na stravovanie a jedlo pripravujeme vo vlastnej kuchyni.

Otváracie hodiny sú nastavené tak, aby ste si ako rodičia mohli plniť svoje pracovné úlohy. Detské jasle sa otvárajú už o 6:30, čo iste vyhovuje najmä tým, ktorých pracovná doba sa začína už takto skoro. K dispozícii sú do 17:00. Teda aj tí rodičia, ktorí majú pracovný čas iný, môžu byť stále pokojní, že ich dieťa má tú najlepšiu starostlivosť.

 

Vydanie: December 21 - Január 22