Detské jasle: Tu majú pre vaše dieťa dvere otvorené

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na Palkovičovej ulici 11/ A, ktorého zriaďovateľom je Mestská časť Bratislava – Ružinov, poskytujú (okrem mesačnej letnej pauzy) 240 dní v roku ambulantnú sociálnu službu na podporu rodín s deťmi.

O deti vo veku 18 mesiacov až 3 roky sa stará 12-členný tím opatrovateliek pod vedením Bc. Klaudie Schneider.„Naše jasličky majú kapacitu 55 detí. Momentálne máme k 1. septembru voľných ešte desať miest,“ vysvetľuje vedúca. V prípade, že sa miesta do septembra neobsadia, rodičia môžu deti prihlasovať aj v priebehu roka.

Zariadenie, ktoré funguje formou detských jaslí, sa aj napriek tomu, že je v susedstve panelákov, môže okrem veľkého nádvoria pýšiť aj krásnym dvorom plným zelene, stromov, kde okrem klasického vybavenia ako pieskovisko a rôzne preliezky, nájdete aj bylinkovú záhradku. V nej sa deti učia už od útleho veku vzťahu k prírode. „Najstaršie deti majú u nás angličtinu, recitačný a čitateľský krúžok a zdravú stravu poskytujeme prirodzene všetkým deťom. Tú s láskou pripravujú naše dve kuchárky,“ dodáva hrdo Klaudia Schneider.

Ako prihlásiť dieťa?

Žiadosť si záujemcovia môžu vytlačiť z webovej stránky www.ruzinov.sk (miestny úrad - oblasti záujmu - sociálne služby - detské jasle), kde nájdete aj všetky ďalšie informácie o prihlásení a chode detských jaslí. Vyplnenú žiadosť treba podať písomne poštou alebo priamo v podateľni miestneho úradu na Mierovej 21 v Bratislave. Po zaevidovaní žiadosti o poskytovanie sociálnych služieb v Detských jasliach bude dieťa zaradené do zoznamu žiadateľov. Mesačný paušál: 350 eur, jeden stravovací deň 2,90 eur.

 

Vydanie: Júl - August 2023