Deviataci (ne)prekvapili

Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)

V apríli sa uskutočnilo celoslovenské testovanie deviatakov, ktoré je známe ako Monitor 9. Viac ako 40-tisíc študentov na základných školách si overilo svoje vedomosti z matematiky, slovenčiny respektíve iného vyučovacieho jazyka.

Monitor neobišiel ani ružinovské školy. Test má za úlohu overiť u žiakov vedomosti a zručnosti, ktoré budú potrebovať na svoje ďalšie vzdelávanie na stredných školách. Deviataci sa k tomuto testovania stavajú rôzne. Niektorí sa boja, no mnohí ho berú len ako povinnú jazdu a z výsledkov si nič nerobia. „Vo všeobecnosti sa deti tohto testovania boja. Sú síce pripravované od začiatku školského roka, no nevedia, čo môžu čakať, či im test sadne, či porozumejú otázkam, čo je tiež veľakrát problém. Niektorým žiakom sa ale písalo ľahšie, keďže už sú vďaka talentovým skúškam prijatí na stredné školy,“ povedala Vlasta Šalingová zo Základnej školy Ostredková.

Najlepší deviataci z Mierovej

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania vyhodnotil testovanie deviatakov. Priemerná celoslovenská úspešnosť z matematiky bola 56,4 percent. Slovenský jazyk a literatúra boli na tom o niečo lepšie, keďže priemerná úspešnosť dosiahla 61,2 percent. V Ružinove dosiahli najlepšie výsledky z oboch predmetov deviataci zo Základnej školy Mierová. Matematiku napísali na 78,6 a slovenčinu na 67,8 percent. Dobré čísla dosiahli aj deviataci z Ostredkovej, Drieňovej a Borodáčovej. Ružinovské školy sa môžu pochváliť aj žiakmi, ktorí chybovali minimálne. „Našli sa viacerí žiaci, ktorí mali nad 90 percent, teda prekročili hranicu, kedy by ich stredné školy mali prijať bez prijímacích pohovorov. Dokonca, máme aj jedného žiaka, ktorý bol úspešný na 100 percent v oboch predmetoch,“ pochválil sa riaditeľ základnej školy na Drieňovej Gabriel Kalna.

Testovať či netestovať?

Napriek tomu, že dobre zvládnutý test otvára dvere na stredné školy bez prijímacích skúšok, za všetkým je jedno veľké ale. Deviataci poznajú všeobecne známy fakt, ktorý sa nad strednými školami vznáša ako obláčik – málo žiakov a veľa miesta v školských laviciach. „V testovaní nevidia deviataci žiadny prínos ani zmysel. Kompetentní by mali toto testovanie prehodnotiť. Buď to nejako riešiť cez stredné školy, alebo ho úplne zrušiť,“ vyjadrila názor na testovanie deviatakov Darina Bezáková, riaditeľka ZŠ Vrútocká. Stredné školy len veľmi nerady prichádzajú o žiakov a tak z pôvodných nárokov, ktoré boli pred pár rokmi samozrejmosťou, dnes už značne poľavili. Kedysi by sa totiž napríklad na gymnázium žiak s trojkami nedostal. Takže Monitor 9 je síce dôležitý, ale v konečnom dôsledku na neho prihliada len málokto. Niektorí pedagógovia tiež upozorňujú na zbytočne stresovú stránku testovania a na nie vždy adekvátne výsledky. „Testovanie deviatakov podľa mňa nemá veľký zmysel. Okrem toho, že je naozaj veľmi stresujúce pre deti, hlavne neodráža ich vedomosti. Pod nátlakom robia chyby. Stáva sa nám, že výborní žiaci na testovaní pohoria,“ dodala Vlasta Šalingová z Ostredkovej.

Katarína Kostková

 

Vydanie: Júl - August 2017