Diskusia o novej budove Neoprotu

Spoločnosť Neoprot predstavila zámer na skultúrnenie a rozšírenie svojho sídla v Ružinove. Táto myšlienka sa ale nepozdáva miestnym obyvateľom. S projektom sa preto mohli bližšie zoznámiť na verejnej prezentácii, ktorá bola v priestoroch miestneho úradu v Ružinove. V tomto prípade chce investor dostavať už existujúci objekt na Záhradníckej ulici a rozšíriť ho o administratívno-obytný komplex.

„Momentálne projekt ráta s postavením 240 parkovacích miest a s vybudovaním administratívnych priestorov, ktoré majú ale viac-menej slúžiť pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti a rozšíriť poskytovanie, ktoré je v dnešnej nemocnici. Má tam byť aj 41 bytov, z ktorých časť je apartmánových,“ približuje zámery Svätopluk Hlavačka, poradca riaditeľa vo firme Neoprot. Do lokality by tak pribudla nová 11 poschodová budova. Obyvatelia nespochybňujú zámery a snahu investora o skvalitňovanie zdravotných služieb, výhrady ale k projektu majú. Ten je podľa nich objemom veľký a nehodí sa do lokality. Jeho výstavbou by sa znížila kvalita bývania a skomplikoval by sa im bežný život. „Naša výhrada je tá, že projekt nemá mierku a nezohľadňuje podmienky hlavne dynamickej dopravy na Záhradníckej ulici. Obávame sa tiež toho, že môže dôjsť k zmenám svetlo-technických pomerov. Ale tá najkardinálnejšia pripomienka sa týka veľmi silnej dopravnej záťaže,“ tvrdí jedna z obyvateliek priľahlého okolia. Investor zatiaľ nemá stavebné povolenie, čiže výstavba zatiaľ nehrozí. Jej realizácii bráni aj fakt, že sa snaží o odkúpenie dvoch priľahlých pozemkov, ktoré mu ale miestni poslanci už v minulosti neschválili. „Tento projekt je dlhodobý, kolegovia hovoria, že trvá už dokonca 11 rokov. V princípe sme sa dostali do situácie, kedy sa zmenili právne pomery v tomto štáte. Napríklad pozemky, ktoré pôvodne patrili mestu, maličké časti, jedná sa o 90 metrov štvorcových, ktoré nám vtedy odporučili využiť a plánoval sa ich odpredaj na našu firmu, medzitým prešli do správy mestskej časti a vznikli problémy,“ priblížil pôvod nezrovnalostí Hlavačka. „Odpredajom pozemkov by sa začalo stavebné konanie a je tu vydané právoplatné územné rozhodnutie, ktoré hovorí o celom objeme stavby a výške, ktorá je pre väčšinu poslancov nevyhovujúca,“ objasňuje starosta Ružinova Dušan Pekár. Verejná prezentácia ale tak povediac „prelomila ľady“ a napomohla k riešeniu celej situácie. Investor prejavil záujem svoj projekt ešte raz prehodnotiť a začleniť do neho aj niektoré z požiadaviek obyvateľov. Na rad teda prídu ďalšie diskusie. „V princípe si myslím, že keď občania vyjadrili záujem o to, aby mohla prebiehať ďalšia diskusia na stavebnom úrade, kde by sa hľadali prieniky medzi tým, aké záujmy má naša spoločnosť a aké záujmy majú obyvatelia a mestská časť, tak sa budeme snažiť o to, aby sa tie prieniky našli,“ uzavrel Hlavačka.

Veronika Vasilková

Vydanie: Júl - August 2016