Diváckym hitom bol Winnetou

Kino Nivy v štvrti 500 bytov slávnostne otvorili 3. apríla 1965 švédskym filmom Krátke leto podľa románu Knuta Hamsuna s herečkami Liv Ullmann a Bibi Andersson v hlavných úlohách. Do nového kina vtedy dodali moderné technické zariadenie, ktoré umožňovalo aj širokouhlú projekciu.

Prvých desať rokov kina na Súťažnej ulici zažívalo úspešné obdobie a dobrú návštevnosť. Obľube sa každoročne tešil Filmový festival pracujúcich a diváckym hitom bol legendárny Winnetou. Keď sa dostal do programu kina, ľudia čakali od rána na otvorenie pokladne, aby si mohli kúpiť lístky. Nivy boli reprízové kino, ktoré spočiatku premietalo päť dní v týždni – od utorka do soboty – a v nedeľu dopoludnia tu hrali detské predstavenia. Zmenou demografickej štruktúry obyvateľstva na sídlisku 500 bytov však návštevnosť kina s kapacitou takmer 300 sedadiel postupne klesala. Napriek tomu sa aj v roku 1982 kino Nivy umiestnilo na prvom mieste v kategórii kín v celoslovenskej súťaži „Film krajiny sovietov“ o najlepšie výsledky návštevnosti na sovietske filmy.

Útlm kina po roku 1989

Po roku 1989 kino Nivy postupne prešlo spod Správy kín hlavného mesta SR Bratislavy pod spoločnosť Cultus Ružinov, ktorá v 90. rokoch prebrala jeho prevádzku. Nástupom nových technológií, omnoho širšej televíznej ponuky, cenovo dostupnejších filmových nosičov i neskorším vznikom multikín došlo v kine kvôli klesajúcej návštevnosti k postupnému útlmu premietania okrem pravidelných organizovaných predstavení pre školy.

Spojenie ex-Nív a Nostalgie

Medzitým v októbri 1991 zahájil svoju činnosť v priestoroch auly Stavebnej fakulty STU filmový klub Nostalgia, ktorý za 20 rokov svojej existencie na pôde fakulty uviedol viac ako 4 500 filmových predstavení s celkovou návštevnosťou vyše 530 000 divákov. Na jar v roku 2011 však Nostalgia bola kvôli nečakanému nepredĺženiu nájomnej zmluvy nútená začať si hľadať nové priestory. O ďalšom pôsobení Nostalgie na Nivách rozhodla nakoniec ponuka vtedajšej riaditeľky Cultusu Evy Filanovej jej prevádzkovateľom, aby pokračovali vo svojej činnosti práve v priestoroch ex-kina Nivy. Na jeseň 2011 Nostalgia otvorila svoju prvú sezónu tretej dekády činnosti už v priestoroch kina v Spoločenskom dome Nivy. Už v októbri 2012 prešla Nostalgia na Nivách i vďaka významnej podpore Audiovizuálneho fondu, ústretovosti spoločnosti Cultus Ružinov a mestskej časti Ružinov ako prvé klasické jednosálové kino v Bratislave kompletnou digitalizáciou, ktorá zahŕňala ozvučenie Dolby Surround 5.1, inštaláciu digitálneho projektora a strieborného plátna, ktoré sa k divákom pred predstaveniami približuje pomocou unikátnej konštrukcie na kolieskach. V prevádzke naďalej zostali aj 35mm premietačky.

Digitalizácia kina

Vďaka digitalizácii dnes kino môže svojim návštevníkom ponúkať filmové zážitky s kvalitným zvukom a obrazom. Okrem digitálnych 2D projekcií ponúka navyše ako jediné klasické kino v Bratislave i 3D projekcie. V uplynulom roku dosiahlo kino Nostalgia na Nivách návštevnosť na večerných predstaveniach viac ako 10 000 divákov, priemerná návštevnosť na predstavení sa pohybovala okolo 60 divákov. Kino poskytuje zľavy na vstupnom pre študentov, dôchodcov, deti a ZŤP. Okrem večerného programu predstavení, ktoré sa konajú štyri dni v týždni – od stredy do soboty, sa v kine každý mesiac premietajú organizované predstavenia pre základné aj stredné školy v Ružinove. Nostalgia príležitostne uvádza i záznamy predstavení britského Národného divadla. Od roku 2013 sa v kine každoročne koná aj Medzinárodný filmový festival Bratislava. Dnes je Nostalgia na Nivách pevne ukotvené lokálne kino na rozhraní centra Bratislavy a Ružinova, ktoré si aj v dobe rozmachu multikín dokázalo zachovať osobitú atmosféru i kvalitnú dramaturgiu a ponúka pestrú programovú alternatívu pre náročného i bežného diváka.

(pg)

Vydanie: Máj 2015