Do škôlok v Ružinove sa dostane viac detí

Približne o 80 detí viac by sa mohlo dostať od septembra 2014 do materských škôl v Ružinove. Mestská časť v tomto roku plánuje zvýšiť kapacitu v škôlkach.

Keďže v budovách škôlok, ktoré má v správe mestská časť Ružinov, v súčasnosti nie je dostatok voľných priestorov na zvýšenie ich kapacity, samospráva hľadá iné možnosti, ako vytvoriť viac miest. Po škôlkach je veľký dopyt a ich kapacita je v celej Bratislave nedostačujúca.

Haburská

Prenájom sa končí súkromnej škôlke Včielka v časti budovy materskej školy na Haburskej 4. Samospráva sa rozhodla nájom nepredĺžiť, čím tu vznikne ďalšia trieda Materskej školy Haburská 4 pre približne 20 detí.

Chlumeckého

Zároveň ružinovskí poslanci schválili v rozpočte na tento rok dotáciu 56 400 eur pre cirkevnú Materskú školu sv. Vincenta de Paul na Chlumeckého ulici. Peniaze sú zmluvou viazané na vytvorenie novej triedy pre maximálne 25 detí a jej zariadenie. Prevádzku už bude škôlka financovať cez svojho zriaďovateľa, ktorým je Arcibiskupský školský úrad. „Škôlka síce nepatrí mestskej časti, ale k 1. Septembru tohto roka musí prijať 75% detí s trvalým pobytom v Ružinove,“ povedal zástupca starostu Ján Buocik (SDKÚ-DS).

Sklenárova

V hre je ešte možnosť využiť voľné priestory v Strednej odbornej škole Samuela Jurkoviča na Sklenárovej ulici. Škola takisto nepatrí mestskej časti Ružinov, ale Bratislavskému samosprávnemu kraju. „Zo stretnutia s riaditeľkou tejto školy vyplynula možnosť vytvoriť tu rekonštrukciou dve úplne nové triedy materskej školy, čím by sa podarilo umiestniť sem ďalších približne 40 detí,“ vysvetľuje zámer starosta Ružinova Dušan Pekár (KDH). Táto možnosť však ešte nie je definitívna. Treba preskúmať, ako priestor prerobiť tak, aby zodpovedal legislatívnym normám. V prípade, že tu bude možné urobiť škôlku, peniaze sú na to v rozpočte mestskej časti pripravené už na tento rok.

(mš)

Vydanie: Január - Február 2014