Do školských lavíc v Ružinove zasadlo viac ako 600 prváčikov

Nadšenie i menšia nervozita z nového. Také boli pravdepodobne pocity prváčikov ale aj ich rodičov na začiatku septembra.

Do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Ružinov nastúpilo v tomto školskom roku 612 prvákov. Najviac ich pribudlo na Základnej škole Nevädzová, ktorá otvárala 6 prváckych tried, a to viac ako 120. Druhému najväčšiemu počtu školských novicov otvorila svoje brány základná škola Ostredkovej ulici. Štyri prvácke triedy otvorila ZŠ Mierová, kde tak začalo svoj školský život 80 detí. To koľko prváckych tried jednotlivé základné školy otvorili, záviselo najmä od ich kapacity. Záujem o jednotlivé školy počas zápisov, totiž prevyšoval ich možnosti. Celkovo tento rok základné školy, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava Ružinov, otvorili 30 prváckych tried, vrátane jednej špeciálnej na Základnej škole Borodáčova a na Základnej škole Kulíškova. Ružinovské základné školy tak tento rok navštevuje viac ako 4 100 detí.

Marianna Šebová

Foto: autorka

 

Vydanie: Október 2016