Dobrovoľníci na trati 13. ročníka ČSOB Bratislava Marathonu

Prestížne bežecké podujatie – ČSOB Bratislava Marathon - ako každé veľké športové podujatie potrebuje aj dobrovoľníkov. Tí, tak ako športovci, sa podieľajú na jeho úspešnom priebehu.

Na jednotlivých ročníkoch sa ako pomocníci na trati tradične zúčastňujú seniori z niektorých mestských častí Bratislavy. Aj v tomto 13. ročníku, v ktorom hlavný pretek bude 8.4.2018, organizátori Bratislava Marathon Team v spolupráci s Radou seniorov hl. m. SR Bratislavy očakávajú Vašu účasť. K seniorom sa môžu pridať aj mladšie ročníky a vzájomná spolupráca na trati a v priestoroch štartu či cieľa bude predstavovať medzigeneračné priateľstvo. Pripravujeme aj súťaž medzi mestskými časťami, ktorá bude vyhodnotená. Odmenu získa mestská časť, z ktorej sa prihlási najviac dobrovoľníkov. Všetkých prihlásených pozveme na spoločnú inštruktáž. Záujemcovia sa môžu prihlásiť jednotlivo alebo ako skupinky z denných centier a z klubov JDS. Pri prihlásení treba uviesť kontakt, na ktorý pošleme pozvánku na inštruktáž. Prihlášky posielajte do 16.3.2018 na adresu: BE COOL, s.r.o. , Nevädzová 6, 821 01 Bratislava, Heslo: dobrovoľník senior, email: magda@becool.sk, 0904 822 291 Bratislava Marathon Team a Rada seniorov hl. m. SR Bratislavy,

foto: T. Baštovanská

 

Vydanie: Január - Február 2018