Dôležité kontakty

Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)

Podozrenia z korupcie a iné citlivé témy

pomoc@ruzinov.sk

 

Výtlky, kosenie, neporiadok a iné, ktoré súvisia s fungovaním mestskej časti?

podnety@ruzinov.sk

 

Nefunguje verejné osvetlenie?

+421 2 638 101 51

 

Vozidlo parkuje na tráve? Vandalizmus?

mestská polícia – 159

 

Odvoz nadrozmerného odpadu?

www.olo.sk (vrátane možnosti objednať OLO taxi)

 

Kto je vlastníkom pozemku?

www.zbgis.sk

 

Problém s MHD?

+ 421 2 5950 5950 info@dpb.sk

 

Vydanie: December 22 - Január 23