Dôležité kontakty

Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)

Podozrenia z korupcie a iné citlivé témy pomoc@ruzinov.sk (prosíme, nezamieňať si s podnety@ruzinov.sk)

Výtlky, kosenie, neporiadok a iné, ktoré súvisia s fungovaním mestskej časti? podnety@ruzinov.sk

Nefunguje verejné osvetlenie? +421 2 638 101 51

Vozidlo parkuje na tráve? Vandalizmus? mestská polícia – 159

Odvoz nadrozmerného odpadu? www.olo.sk (vrátane možnosti objednať OLO taxi)

Kto je vlastníkom pozemku? www.zbgis.sk

Problém s MHD? + 421 2 5950 5950info@dpb.sk

Agenda magistrátu? +421 259 356 111 info@bratislava.sk

 

Vydanie: Jún 2023