Dôležité kontakty

Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)

 

Podozrenia z korupcie a iné citlivé témy

pomoc@ruzinov.sk

 

Výtlky, kosenie, neporiadok a iné, ktoré súvisia s fungovaním mestskej časti

podnety@ruzinov.sk

 

Nefunguje verejné osvetlenie?

info@tsb.sk (resp. prostredníctvom formulára na bratislava.sk)

 

Vydanie: December 23 - Január 24